دسترسی سریع
شرکت مجدد در کنکور سراسری؟

دانشجویان پسر و دختر پذیرفته شده در دوره روزانه در مقطع کارشناسی حق شرکت مجدد در کتکور سراسری را در اولین سال تحصیلی خود نداشته و شرکت این دانشجویان در کنکور سراسری در سال اول قبولی در دانشگاه غیر قانونی است. دانشجویان دوره شبانه از این قانون مستثنی می‌باشند یعنی دانشجویان نوبت دوم (شبانه) می‌توانند در سال اول قبولی و یا هم‌زمان با تحصیل خود در دانشگاه یزد در کنکور سراسری شرکت نموده و پس از قبولی از ادامه تحصیل در رشته قبلی خود انصراف دهند.
دانشجویان پسر روزانه که در زمان قبولی در دانشگاه یزد در سن قانونی سربازی هستند و با استفاده از معافیت تحصیلی در دانشگاه تحصیل می‌نمایند، می‌توانند در سال دوم تحصیل خود یا پس از آن، به شرط آنکه تا تاریخ ۳۰ بهمن آن سال از تحصیل در دانشگاه یزد انصراف دهند مجاز خواهند بود تا در کنکور سراسری شرکت نمایند. دانشجویان شبانه نیز که در سال اول یا پس از آن در آزمون سراسری مجددا شرکت می‌نمایند باید پس از قبولی در کنکور، از تحصیل در رشته قبلی خود انصراف دهند تا قبولی آنان در رشته جدید قانونی باشد و دانشجو پس از قبولی در رشته جدید در کنکور مجدد خود حق ادامه تحصیل در رشته قبلی خود را نخواهد داشت.


مدارک تحصیلی قبلی دانشجو و مدارک پذیرشی؟

از آنجا که مدارک تحصیلی مقاطع قبلی دانشجویان دانشگاه یزد جزو مدارکی است که باید تا زمان فارغ‌التحصیلی و دریافت دانشنامه در پرونده دانشجو در بایگانی اداره امور آموزشی باقی بماند، امکان پس دادن این مدارک به دانشجو ممکن نبوده ولی دانشجویان گرامی می‌توانند با مراجعه به گزارش شماره ۱۷۰۰ سیستم آموزشی گلستان، مدارک پذیرشی بارگذاری شده خود را مشاهده نموده و از آن‌ها رونوشت تهیه نمایند. در صورتی که نیاز به ارائه مدارک تحصیلی قبلی به مراکز خاص دولتی یا خصوصی باشد دانشجویان گرامی می‌توانند ابتدا مدرک آپلود شده خود را چاپ نموده و با مراجعه به بایگانی اداره امور آموزشی درخواست برابر با اصل نمودن کپی مدرک خود را ارائه نمایند. رونوشت برابر با اصل شده، تنها خدمتی است که آموزش دانشگاه می‌تواند در این خصوص ارائه نماید که توسط ارگان‌های دولتی و یا خصوصی مورد قبول می‌باشد. کپی شناسنامه، کارت ملی، ریز نمرات دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی دانشجو در گزارش شماره ۱۷۰۰ قابل مشاهده و کپی‌برداری می‌باشد.


آیا پرونده اطلاعات پذیرشی من کامل است؟

شما می‌توانید با مراجعه به سامانه‌ی آموزشی گلستان (گزارش شماره ۲۲۱) و یا تماس با کارشناسان پذیرش اداره‌ی دانش‌آموختگان واقع در ساختمان احمدی روشن از وضعیت پرونده‌ی پذیرشی خود آگاه شوید. در صورت وجود نقص در پرونده‌ی پذیرشی دانشجو، مراحل فراغت از تحصیل دانشجو با مشکل و تأخیر روبرو خواهد شد.


تا چه زمان برا ی تکمیل مدارک پرونده پذیرش خود در دانشگاه وقت دارم؟

شما حداکثر تا پایان نیم‌سال اول باید کمبودهای پرونده‌ی پذیرشی خود را رفع نمایید و در غیر آن صورت از ثبت‌نام شما در نیم‌سال دوم تحصیلی به دلیل نقص مدارک جلوگیری می‌شود.