دسترسی سریع
اخراج دانشجو در چه شرایطی انجام می‌شود؟

مطابق آیین‌نامه‌ی آموزشی، در شرایط زیر دانشجو از ادامه تحصیل محروم شده و اخراج می‌شود:

 • در دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و یا کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به کارشناسی): مشروط شدن در دو نیم‌سال البته اگر بعد از دو نیم‌سال مشروطی، معدل کل دانشجو زیر ۱۲ باشد. اگر معدل کل دانشجو پس از دو نیم‌سال مشروطی ۱۲ و بالاتر باشد او می‌تواند با سپردن تعهد و با اطلاع خانواده به تحصیل ادامه دهد که در صورت مشروط شدن مجدد بلافاصله اخراج می‌شود.
 • در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به کارشناسی): مشروط شدن در سه نیم‌سال متوالی یا غیر متوالی، البته اگر بعد از سه نیم‌سال مشروطی، معدل کل دانشجو کم‌تر از ۱۲ باشد. اگر معدل کل دانشجو پس از سه نیم‌سال مشروطی، ۱۲ یا بالاتر باشد، ادامه تحصیل با اخذ تعهد از دانشجو مبنی بر عدم مشروطی در نیم‌سال‌های بعدی امکان‌پذیر است اما در صورت مشروط شدن مجدد بلافاصله اخراج می‌شود.
  توجه: دانشجویی که به‌ دلیل مشروطی مجدد بعد از سه بار مشروطی مجاز، اخراج می‌شود می‌تواند از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (حوزه‌ی معاونت دانشجویی) تقاضای ادامه تحصیل مجدد نماید که با توجه به معدل کل و تعداد واحدهای باقیمانده‌ی دانشجو این کمیسیون نسبت به صدور و یا عدم صدور مجوز ادامه تحصیل تصمیم‌گیری می‌نماید.
 • در صورتی که دانشجو نتواند در حداکثر مدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای درسی خود را گذرانده و فارغ‌التحصیل شود.
  در صورت اخراج شدن دانشجوی دوره‌ی کارشناسی (دیپلم به لیسانس)، اگر معدل کل وی حداقل ۱۲ باشد به او مدرک کادرانی (فوق دیپلم) داده می‌شود البته اگر تعداد واحدهای گذرانده شده او در حد تعداد واحدهای لازم برای فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی باشد ( حدود ۷۱ واحد).
  اگر معدل کل دانشجوی اخراج شده، از ۱۲ کم‌تر باشد، واحدهای دروسی که دانشجو با نمره ۱۲ و بالاتر گذرانده است جمع زده شده و اگر برای فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) کافی باشد، دانشجو با اخذ مدرک کاردانی در رشته‌ی خود فارغ‌التحصیل می‌شود و در غیر این صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود. در دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور (دانشگاه یزد) فقط تعدادی از دروس مازاد بر واحدهای دوره‌ی کاردانی با نمره‌ی کم‌تر از ۱۲ تا رسیدن معدل دانشجو به ۱۲ حذف و بقیه دروس اعم از قبول یا مردود در کارنامه‌ی دانشجو باقی می‌ماند.
 • تبصره ۲
  صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه انجام می‌گیرد. حتماً دانشجو در زمان تحویل نامه‌ی انصراف خود از تحصیل باید تمایل خود را برای اخذ مدرک در مقطع پایین‌تر مکتوب نموده که پس از قطعی شدن انصراف وی که در شروع نیم‌سال بعد می‌باشد، دروس دانشجو به شرح فوق بررسی شده و در صورت امکان، به وی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) داده می‌شود.


اعتراض به نمره درس؟

مدرس هر درس موظف است، نمره‌ی ارزیابی نهایی درس دانشجویان را با در نظر گرفتن زمان لازم برای رسیدگی به اعتراض دانشجویان (۷۲ ساعت) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیم‌سال آن درس در سامانه آموزشی گلستان ثبت نماید. دانشجویان درس با مراجعه به سیستم گلستان نمره‌ی خود را مشاهده نموده و اعتراض خود را در صورت نیاز در محل مخصوص در سیستم گلستان وارد نموده و استاد درس موظف است نهایتاً تا روز دهم پس از برگزاری جلسه‌ی امتحان درس (حداقل سه روز کامل برای مهلت اعتراضات دانشجویی) به تمامی اعتراضات دانشجویان رسیدگی نموده و اشتباهات احتمالی را رفع نموده و نمرات را قفل یا تأیید قطعی نماید که پس از قفل نمرات توسط استاد درس، امکان تغییر نمره وجود نخواهد داشت مگر با مجوز کمیسیون نظارت و ارزیابی و درج اخطار آموزشی در پرونده استاد درس.
در صورتی که تا پایان زمان مشخص شده توسط آموزش دانشگاه نمره توسط استاد درس ثبت نشود، نمره‌ی صفر برای دانشجویان در لیست نمره منظور می‌شود و ثبت نمره با رای کمیسیون نظارتی و صدور اخطار آموزشی برای استاد امکان‌پذیر است.
راهنمای چگونگی اعتراض به نمره درس

 


انتخاب واحد (ثبت‌نام نیم‌سال)؟ عدم ثبت‌نام به چه معنی است؟ اگر دانشجو انتخاب واحد یک نیم‌سال را انجام ندهد، چه خواهد شد و چه باید انجام دهد؟

 • دانشجو مطابق ماده‌ی ۲۳ آیین‌نامه‌ی آموزشی موظف است در آغاز هر نیم‌سال با انتخاب واحد مطابق مقررات آموزشی دانشگاه، ثبت‌نام خود را در آن نیم‌سال قطعی نماید. عدم انتخاب واحد در یک نیم‌سال به معنی انصراف از تحصیل دانشجو است. دانشجو در اولین فرصتی که متوجه عدم انتخاب واحد خود شد باید به اداره‌ی آموزش مراجعه نماید تا در صورت امکان (حداکثر تا هفته‌ی دوم شروع نیم‌سال) اجازه‌ی انتخاب واحد به وی داده شده و یا برای وی مرخصی تحصیلی در نیم‌سال مربوطه صادر شود. بدیهی است که نیم‌سال مرخصی جز سنوات مجاز تحصیل دانشجو (کاردانی ۵ و کارشناسی ۱۰ نیم‌سال) محاسبه می‌شود. دانشجویی که ثبت‌نام نیم‌سال را انجام نداده است باید در اسرع وقت و حداکثر تا شروع نیم‌سال بعد به اداره‌ی آموزش دانشگاه مراجعه نموده و دلیل موجهی برای عدم ثبت‌نام خود به صورت کتبی ارائه نماید در غیر این صورت، دانشجو منصرف از تحصیل قطعی شناخته شده و از دانشگاه اخراج می‌شود.
 • راهنمای چگونگی انجام ثبت‌نام (انتخاب واحد) در سامانه آموزشی گلستان
 • تبصره:
  تصمیم‌گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده‌ی شورای آموزشی است.
  در دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور در صورتی که دانشجو قبل از زمان حذف و اضافه مراجعه نماید با پرداخت جریمه‌ای معادل یک چهارم شهریه ثابت نیم‌سال می‌تواند انتخاب واحد نماید، در صورت مراجعه بعد از زمان حذف و اضافه آن نیم‌سال برای وی مرخصی با احتساب در سقف سنوات تحصیل محسوب می‌شود و در صورت عدم مراجعه تا قبل از شروع نیم‌سال بعدی منصرف از تحصیل محسوب می‌شود. (شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸)


  انتقال دانشجویان کارشناسی به دانشگاه دیگر؟

  انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو است که به صورت دائم به انجام رسیده و دانشجو مدرک فارغ‌التحصیلی خود در رشته تحصیلی را از دانشگاهی که به آن انتقال یافته است دریافت خواهد کرد. دانشجوی دوره کارشناسی می‌تواند درخواست انتقال به دانشگاهی دیگر (دانشگاه مقصد) را در اولین اردیبهشت پس از چهار نیم‌سال میهمانی در دانشگاه مقصد ارائه نماید. ضمنا دانشجو باید در مدت چهار نیم‌سال مهمانی در دانشگاه مقصد، معدل نیم‌سال‌هایش بالاتر از معدل دانشجویان دانشگاه مقصد بوده تا با درخواست انتقال وی موافقت شود. سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم در آدرس https://portal.saorg.ir قابل دسترسی می‌باشد.
  سابقه تحصیلی دانشجوی انتقال یافته (نمرات از صفر تا بیست و سوابق مشروطی) عینا در کارنامه دانشجو در دانشگاه مقصد ثبت خواهد شد البته به شرطی که دروس گذرانده شده در دانشگاه مبدا مشابه دروس رشته تحصیلی در دانشگاه مقصد باشد (حداقل 70 درصد اشتراک محتوایی با سرفصل).


  انصراف از تحصیل چگونه انجام می‌شود و چطور می‌توان انصراف را باطل نمود و مجدداً به تحصیل ادامه داد؟

  • مطابق ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
   دانشجو می‌تواند تقاضای انصراف از تحصیل خود را در هر زمان به صورت کتبی به اداره‌ی آموزش دانشگاه تحویل دهد. دانشجو تا شروع نیم‌سال بعدی فرصت دارد تا فقط برای یک بار با ارائه‌ی درخواست کتبی، تقاضای انصراف خود را پس گرفته و آن ‌را باطل نماید. در صورت عدم ابطال انصراف از تحصیل دانشجو تا شروع نیم‌سال بعدی، حکم انصراف از تحصیل دانشجو صادر می‌شود و امکان پس گرفتن آن نیز وجود نخواهد داشت. (اگر انصراف تحصیلی در نیم‌سال دوم سال درخواست شده باشد، دانشجو می‌تواند تا شروع نیم‌سال اول سال بعد تقاضای خود را آن هم برای یک بار پس بگیرد)
  • تبصره:
   بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل منوط به نداشتن مشکل نظام وظیفه است.
  • در شرایطی که با درخواست کتبی دانشجو، حکم انصراف صادر شود و این امر به ابطال معافیت تحصیلی دانشجو ختم شود، به هیچ وجه امکان پس گرفتن انصراف وجود نخواهد داشت و این حکم قطعی است.
  • حتماً دانشجو در زمان تحویل نامه‌ی انصراف خود از تحصیل باید تمایل خود را برای اخذ مدرک در مقطع پایین‌تر مکتوب نموده که پس از قطعی شدن انصراف وی که در شروع نیم‌سال بعد می‌باشد، دروس دانشجو به شرح فوق بررسی شده و در صورت امکان، به وی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) داده می‌شود.


  بازیابی نام کاربری و کلمه عبور سامانه آموزشی گلستان؟

  دانشجویان برای بازیابی نام کاربری و رمز ورود خود به سیستم گلستان لازم است تا به کارشناس اداره آموزش دانشکده خود مراجعه نموده و در مقابل ارائه کارت دانشجویی و یا مستندات هویتی خود درخواست بازیابی نام کاربری و رمز ورود خود به سیستم گلستان را نمایند.


  پاسخگویی به درخواست‌های آموزشی دانشجویان؟

  کارشناس اداره آموزش دانشکده محل تحصیل دانشجو مسئول پاسخگویی به دانشجو در خصوص سوالات و درخواست‌های آموزشی بوده که حداکثر تلاش خود را برای انجام درخواست دانشجویان به انجام خواهد رساند. در صورتی که نیاز باشد تا دانشجو برای انجام درخواست آموزشی خاصی به ادارات دیگر امور آموزشی ارجاع شود لازم است درخواست دانشجو توسط کارشناس در فرم ارجاع ثبت شده تا به ساختمان مرکزی اداره امور آموزشی واقع در ساختمان احمدی روشن ارجاع داده شود. از دانشجویان گرامی درخواست می‌شود تا برای جلوگیری از تضییع وقت خود، حتما با در دست داشتن فرم ارجاع که از کارشناس اداره آموزش دانشکده خود دریافت نموده‌اند به اداره امور آموزشی واقع در ساختمان احمدی روشن مراجعه نمایند.
  توجه: توصیه می‌شد دانشجویان گرامی قبل از مراجعه به ادارت آموزش دانشکده‌ها، بخش پرسش‌های متداول آموزشی موجود در صفحه آموزش وب‌سایت دانشگاه یزد را مطالعه نموده تا در وقت خود صرفه‌جویی نمایند.


  پیگیری درخواست‌ها و نامه‌های آموزشی؟

  دانشجویان دانشگاه یزد می‌توانند با مراجعه به گزارش شماره 84 سیستم آموزشی گلستان خود از روند صدور و ثبت و پاسخ درخواست‌های آموزشی خود مطلع شوند. حکم‌های صادره از سوی کمیسیون بررسی موارد خاص، گواهی‌های اشتغال به تحصیل، روند گردش پرونده فارغ‌التحصیلی و غیره در گزارش شماره 84 گلستان قابل مشاهده می‌باشد. دانشجویان گرامی قادر خواهند بود تا هر درخواست کتبی ارائه شده به کارشناس اداره آموزش دانشکده و یا ادارات امور آموزشی دانشگاه را در گزارش شماره 84 گلستان خود ببینند.


  حداقل و حداکثر تعداد واحدی که هر دانشجو در یک نیم‌سال می‌تواند انتخاب نماید چند واحد است؟

  • دانشجو مطابق ماده‌ی ۷ آیین‌نامه‌ی آموزشی موظف است در هر نیم‌سال، حداقل ۱۴ واحد درسی و حداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب نماید.
   اگر معدل نیم‌سال قبلی دانشجو ۱۷ و بالاتر باشد دانشجو می‌تواند در نیم‌سال بعدی تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب نماید.
   دانشجو در نیم‌سال آخر تحصیل خود، اگر معدل کل او ۱۰ و بالاتر از آن باشد می‌تواند تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب نماید حتی اگر در نیم‌سال قبلی معدل او مشروط باشد. در صورتی که معدل کل دانشجو کم‌تر از ۱۰ باشد ولی از نظر سایر ضوابط آموزشی منعی برای ادامه‌ی تحصیل وی وجود نداشته باشد در ترم آخر حداکثر ۲۰ واحد می‌تواند اخذ نماید. (شیوه‌نامه‌ی اجرایی مصوب ۹۲/۳/۲۸)
   اگر به دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال، تعداد واحد دانشجو در پایان نیم‌سال تحصیلی به کم‌تر از ۱۴ واحد برسد نیز آن نیم‌سال به عنوان یک نیم‌سال کامل، جز سنوات تحصیلی وی محاسبه می‌شود.
  • تبصره‌ی ماده‌ی ۱۹ شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸:
   در صورتی که اخذ ۱۴ واحد در نیم‌سال بعد برای دانشجوی مشروط امکان‌پذیر نباشد حداقل ۱۲ واحد باید اخذ نماید و آن نیم‌سال در صورت مشروطی ترم کامل محسوب خواهد شد. توضیح: اگر تحت هیچ شرایطی امکان اخذ ۱۴ واحد درسی وجود نداشته باشد یعنی با اخذ واحدهای دروس عمومی و غیره نیز هنوز واحدهای درسی دانشجوی مشروط به ۱۴ واحد نرسد، اداره‌ی آموزش می‌تواند با حداقل ۱۲ واحد، ثبت نام دانشجوی مشروط را در نیم‌سال مربوطه قبول نماید ولی آن نیم‌سال به عنوان یک نیم‌سال کامل برای دانشجو محاسبه خواهد شد و حتی در صورت مشروط شدن در آن نیم‌سال نیز مشروطی دانشجو به صورت قطعی در نظر گرفته می‌شود.

  چه دانشجویانی در نیم‌سال آخر تحصیل خود هستند؟

  • دانشجویانی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال مهر آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده داشته باشند که لازم است تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در آن نیم‌سال اخذ نمایند.
  • دانشجویی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال دوم آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده به اضافه درس کارآموزی را داشته باشند که لازم است، تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در نیم‌سال دوم اخذ نموده و درس کارآموزی را در دوره‌ی تابستان آن سال اخذ نماید.
  • دانشجویی که با داشتن معدل کل کمتر از ۱۰ تنها برای فارغ‌التحصیل شدن نیاز به اخذ تا ۲۰ واحد در نیم‌سال آخر تحصیل خود داشته باشد که درس کارآموزی را نیز می‌تواند در دوره‌ی تابستان بعد اخذ نماید.


  تغییر رشته چگونه انجام می‌شود و چه شرایطی دارد؟

  • مطابق مواد ۲۵ تا ۲۸ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
   دانشجویان دوره‌های کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) فقط برای یک بار در صورت داشتن شرایط ذیل، می‌توانند تغییر رشته و یا گرایش دهند. دانشجویان کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به لیسانس) اگر چه نمی‌توانند تغییر رشته دهند ولی برای یک بار می‌توانند در رشته‌ی خود تغییر گرایش دهند.
  • تبصره:
   برای تقاضای تغییر رشته، گذراندن حداقل دو نیم‌سال و دریافت کارنامه‌ی محرمانه‌ی سازمان سنجش لازم است. (شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸)

  شرایط تغییر رشته و یا گرایش:

  • وجود رشته و یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در موسسه
  • کم‌تر نبودن نمره‌ی اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره‌ی کشوری آن رشته و یا گرایش در موسسه در سال پذیرش دانشجو که با مراجعه‌ی کارشناسان اداره‌ی آموزش به کارنامه‌ی محرمانه دانشجو در آزمون سراسری به انجام می‌رسد.
  • داشتن زمان تحصیلی کافی برای فراغت از تحصیل در رشته‌ی جدید در سقف مدت مجاز تحصیل
  • موافقت گروه آموزشی کنونی دانشجو و گروه آموزشی که دانشجو به آن تغییر رشته می‌دهد و نهایتاً تأیید دانشگاه یزد
   اگر لازم باشد تا دانشجو به رشته و یا گرایشی در دانشگاهی دیگر تغییر رشته دهد، آن را انتقال توأم با تغییر رشته می‌نامند و لازم است تا دانشجو ضمن داشتن شرایط فوق برای رشته‌ی مذکور در دانشگاه هدف، شرایط انتقال را نیز مطابق آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دارا باشد.
  • تنها دروسی که دانشجو در رشته و یا گرایش قبلی با نمره ۱۲ و بالاتر گذرانده است در رشته یا گرایش جدید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت اشتراک محتوایی (بیش از ۸۰ درصد مطابق سرفصل مصوب) با دروس رشته یا گرایش جدید، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تنها دروس پذیرفته شده از دانشجو در کارنامه‌ی دانشجو ثبت می‌شود و در محاسبه‌ی معدل کل دانشجو محاسبه می‌شود.


  تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجو؟

  تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره‌ی قطعی درس دانشجو توسط استاد درس قفل می‌شود.
  توجه: دانشجو پس از قفل شدن تمامی نمرات دروس خود لازم است با هماهنگی کارشناس اداره آموزش دانشکده خود، به اداره امور دانشجوئی مراجعه نموده و با تحویل دادن کارت دانشجویی خود به مسئول تسویه حساب دانشجویان، فرایند تسویه حساب خود با دانشگاه را شروع نماید. هر دانشجو موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ فارغ‌التحصیلی اقدام به تکمیل تسویه حساب خود نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی خواهد شد. پی‌گیری روند پرونده فارغ‌التحصیلی تا زمان پست شدن مدرک موقت تحصیلی و یا دانشنامه از طریق مشاهده گزارش شماره ۸۴ (نامه‌های دانشجو) سامانه آموزشی گلستان توسط دانشجو قابل مشاهده است که در هنگام درج جمله "پست شدن مدرک تحصیلی"، دانشجو می‌تواند پی‌گیری لازم را برای دریافت گواهی‌نامه موقت پایان تحصیلات و یا دانشنامه از طریق سامانه پست پیشتاز با استفاده از شماره رهگیری درج شده در گزارش شماره ۸۴ به انجام رساند.


  جریمه‌ها و هزینه‌های انجام درخواست‌های غیر معمول آموزشی؟

  به منظور ترغیب دانشجویان دانشگاه یزد در خصوص انجام به موقع فرایندهای آموزشی که تضمین کننده خدمات‌رسانی آموزشی دقیق و به موقع برای انجام هر چه روان‌تر امور آموزشی مربوط به تحصیل این عزیزان می‌باشد، هزینه و جریمه‌هایی نقدی در نظر گرفته شده است که به عنوان حق‌الزحمه انجام درخواست‌های آموزشی خارج از زمان و روال از پیش اعلام شده، از دانشجویان اخذ می‌گردد. به عنوان مثال دانشجو موظف است تا درخواست مرخصی تحصیلی خود را قبل از شروع نیم‌سال در سامانه آموزشی گلستان ثبت نموده تا مورد موافقت قرار گیرد. در صورتی که به هر دلیل این امر به زمانی پس از شروع نیم‌سال موکول شود، دانشجو پس از پرداخت مبلغی مشخص امکان برخورداری از مرخصی تحصیلی را البته در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی خواهد یافت. عدم انجام ثبت‌نام (انتخاب واحد) در زمان مقرر و یا درخواست مدارک المثنی و ... از دیگر مواردی است که برای انجام آنها که نیاز به انجام امور، توسط پرسنل ادارت آموزش در زمانی بیش از زمان عادی خدمات رسانی آموزشی می‌باشد از دانشجو اخذ می‌گردد.

   

  جدول مبلغ جریمه‌های آموزشی و هزینه انجام درخواست‌های خاصِ مصوب در دانشگاه یزد به شرح ذیل می‌باشد.
  ردیفهزینه و جرایم انجام خدمات آموزشیمبلغ
  ۱صدور المثنی از گواهی موقت پایان تحصیلات۲۰۰,۰۰۰
  ۲صدور المثنی از دانشنامه۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۳صدور ریز نمرات فارسی (انگلیسی) تاییدشده یا بدون تایید (به ازای هر نسخه)۱۰۰,۰۰۰
  ۴جریمه درخواست آموزشی در خارج از زمان مقرر در تقویم آموزشی (مهمانی، انتقالی، تغییر رشته، حذف ترم و مرخصی)۴۰۰,۰۰۰
  ۵جریمه عدم ثبت‌نام تا پایان مهلت حذف و اضافه هر نیم‌سال و هم‌چنین جریمه ثبت‌نام پایان‌نامه ارشد و دکتری و یا امتحان جامع دکتری پس از موعد مقرر۳۰۰,۰۰۰
  ۶جریمه تسویه حساب با دانشگاه دیرتر از فرصت سه‌ماهه از تاریخ فارغ‌التحصیلی۵۰۰,۰۰۰
  ۷هزینه پست مدارک پایان تحصیلات (گواهی موقت و یا دانشنامه)۱۵۰,۰۰۰
  ۸هزینه بررسی درخواست دانشجو در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌های استان۱۱۵,۰۰۰
  نحوه پرداخت هزینه و جریمه‌های آموزشی: دانشجویان دانشگاه یزد می‌توانند با ورود به سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه یزد و درج مشخصات خود و انتخاب گزینه آموزش از منوی واحد دریافت کننده وجه اقدام به انتخاب جریمه و یا هزینه مورد نظر نموده و پس از دریافت رسید حاوی شناسه پرداخت خود، یک نسخه چاپی از رسید پرداخت را به کارشناس آموزش مربوطه ارائه داده تا مجوز ثبت یا انجام درخواست صادر گردد.


  حذف اضطراری یک درس چیست؟

  • مطابق ماده‌ی ۱۲ آیین‌نامه‌ی آموزشی و شیوه‌نامه‌ی آموزشی دانشگاه یزد:
   دانشجویان می‌توانند تا پایان نیم‌سال تحصیلی و دقیقاً در زمان مشخص و اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه، اقدام به حذف اضطراری تنها یک درس خود بنمایند البته به شرطی که واحدهای باقی‌مانده دانشجو از ۱۴ واحد کم‌تر نشود. مطابق شیوه‌نامه‌ی اجرایی مصوب ۹۲/۳/۲۸، دانشجو مجاز به حذف اضطراری دروس هم‌نیاز نیست. بدین معنی که حتی اگر در صورت حذف درس مورد نظر که هم‌نیاز یک درس دیگر دانشجو در آن نیم‌سال است تعداد واحدهای او به زیر ۱۴ واحد هم نمی‌رسد باز هم دانشجو مجاز به حذف درس خود به صورت حذف اضطراری نمی‌باشد. از آنجا که قطعی شدن حذف اضطراری درس دانشجو منوط به تأیید استاد درس می‌باشد لذا دانشجو موظف است در سیستم گلستان از موافقت استاد درس با حذف درس مورد نظر مطمئن شود. در صورتی که استاد درس با حذف اضطراری موافقت ننماید و دانشجو در جلسه امتحان پایانی نیم‌سال شرکت ننماید، نمره‌ی صفر برای غیبت دانشجو در کارنامه‌ی وی ثبت خواهد شد.


  حذف ترم یا حذف کلیه دروس اخذ شده در یک نیم‌سال چگونه ممکن است؟

  • مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
   دانشجویان می‌توانند تنها در شرایط خاص که خاص بودن آن باید به تأیید شورای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه برسد، اقدام به حذف کلیه‌ی دروس اخذ شده در نیم‌سال نمایند. حذف کلیه‌ی دروس نیم‌سال باید تا قبل از زمان شروع امتحانات پایان نیم‌سال تحصیلی قطعیت یابد که در غیر این صورت مسئولیت تمامی عواقب قبول نشدن درخواست حذف ترم دانشجو بر عهده‌ی دانشجو خواهد بود. بدیهی است درخواست حذف ترم باید تا حداکثر تاریخ مشخص شده در تقویم آموزشی دانشگاه مربوط به نیم‌سال مورد نظر به انجام رسد.
   در صورت پذیرفته شدن درخواست حذف کلیه‌ی دروس دانشجو (حذف ترم) توسط شورای آموزشی دانشگاه، کلیه‌ی دروس دانشجو در نیم‌سال مورد نظرحذف می‌گردد ولی آن نیم‌سال جز حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می‌شود. دانشجو باید مطابق تقویم آموزشی نیم‌سال تحصیلی (معمولاً تا حداقل دو هفته مانده به شروع امتحانات پایانی نیم‌سال)، تقاضای حذف ترم خود را در سیستم گلستان ثبت نمایند تا امکان بررسی و قطعیت یافتن درخواست وی تا قبل از امتحانات پایانی نیم‌سال ممکن باشد.
  • تبصره۱:
   حذف نیم‌سال (حذف ترم) جز دو نیم‌سال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات محسوب می‌شود.


  رتبه دانشجوی مشغول به تحصیل کارشناسی در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی؟

  رتبه‌ی دانشجو براساس معدل نیم‌سال وی در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم‌ ورودی وی محاسبه می‌شود و به عنوان رتبه‌ی دانشجو در نیم‌سال مشخص می‌شود. دانشجویان می‌توانند از رتبه‌ی خود در بین دانشجویان هم ورودی و هم رشته با مراجعه به گزارش شماره ۳۲۷۸ سیستم آموزشی گلستان خود مطلع شوند. در صورت نیاز به ارائه رتبه نیم‌سال به ارگانی مشخص دانشجو می‌تواند با ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، اعلام رتبه را نیز به عنوان یکی از ضمایم گواهی اشتغال به تحصیل درخواست نماید.


  رضایت و یا نارضایتی از عملکرد کارکنان آموزش؟

  در راستای ارتقای مداوم کیفیت خدمات رسانی آموزشی، از دانشجویان گرامی و یا مراجعین محترم به ادارات مختلف امور آموزشی دانشگاه یزد درخواست می‌شود تا میزان رضایتمندی و یا نارضایتی خود از نحوه برخورد و سرویس‌دهی کارکنان بخش‌های مختلف ادارات امور آموزشی را از راه‌های زیر به اطلاع مدیریت امور آموزشی رسانده تا مورد پی‌گیری قرار گیرد.
  تماس با تلفن شماره ۳۱۲۳۳۵۹۹
  ارسال ایمیل به آدرس amoozesh[at]offices.yazd.ac.ir
  ثبت پیام همراه با شماره تماس و یا آدرس ایمیل در سامانه انتقادات و پیشنهادات اداره امور آموزشی که با کلیک بر این قسمت قابل دسترسی خواهد بود.


  غیبت در جلسه امتحان پایانی نیم‌سال برای هر درس، چه عواقبی را در پی دارد؟

  مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵ آیین‌نامه‌ی آموزشی، حضور دانشجو در جلسه‌ی امتحان هر درس الزامی است و در هر امتحان دانشجو با ارائه‌ی کارت دانشجویی خود، لیست حضور و غیاب جلسه‌ی امتحان پایانی درس را امضا می‌نماید.

  • اگر دانشجویی در جلسه‌ی امتحان درس غیبت نماید، برای درس مذکور در کارنامه‌ی دانشجو غیبت به معنی نمره صفر ثبت می‌شود. در صورتی که دلایل دانشجو برای عدم شرکت در جلسه‌ی امتحان (دلایل پزشکی و یا غیر پزشکی) موجه باشد، دانشجو دلایل خود را به مدیر گروه خود تحویل داده و در صورت موافقت شورای گروه و دانشکده، غیبت دانشجو در جلسه‌ی امتحان درس موجه شناخته شده و نمره صفر از کارنامه‌ی دانشجو حذف می‌گردد. (حذف غیر پزشکی حداکثر دو درس در طول تحصیل می‌باشد.)
  • در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان پایانی به دلیل بیماری و به تأیید پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد درس حذف و در غیر این صورت صفر محسوب می‌شود. (شیوه‌نامه اجرایی مصوب ۹۲/۳/۲۸)
  • توضیح:
   دلایل غیر پزشکی غیبت در امتحان پایانی نیم‌سال باید به نحوی باشد که همراه با مستندات محکم بوده و به نحوی باشد که نشان دهد که به هیچ وجه دانشجو امکان حضور در جلسه‌ی امتحان را نداشته است.
  • تبصره ۲ شیو‌ه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸:
   نمرات بیست و پنج صدم مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو و نمره صفر مربوط به غیبت بیش از سه شانزدهم در جلسات کلاس درس و نمره صفر به دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸ مستثنا هستند. یعنی نمرات صفر غیبت در کلاس درس و یا جلسه امتحان پایانی نیم‌سال و یا بیست و پنج صدم تقلب دانشجویان حتی در صورتی که مجدداً درس را اخذ نموده و با نمره ۱۴ و بالاتر آن را بگذرانند نیز بی اثر نشده و همچنان در کارنامه به صورت صفر باقی‌مانده و در محاسبه‌ی میانگین نیم‌سال لحاظ خواهد شد.
  • تبصره به ماده ۱۵ در خصوص غیبت:
   موجه نمودن دو غیبت مانند سنوات گذشته بر عهده‌ی گروه و دانشکده است و موجه نمودن بیش از دو غیبت در کمیته تخصصی قابل طرح می‌باشد.

  شرایط موجه نمودن غیبت غیرپزشکی به شرح ذیل می‌باشد:

  • فوت اقوام درجه یک
  • بیماری صعب‌العلاج به تشخیص پزشک دانشگاه
  • سفر حج تمتع
  • حوادث غیر مترقبه مانند تصادف و ... که منجر به عدم امکان حضور وی در جلسه‌ی امتحان گردد.
  • سایر موارد به تشخیص شورا

   


  غیبت در کلاس درس چه عواقبی را در پی دارد؟

  مطابق ماده‌ی ۱۵ آیین‌نامه آموزشی، حضور دانشجو در تمامی جلسات درس الزامی است.

  • اگر دانشجویی بیش‌ از سه شانزدهم جلسات کلاس درس را غایب باشد، در صورتی که استاد درس این امر را به اداره‌ی آموزش اعلام نماید، برای درس مذکور در کارنامه دانشجو غیبت به معنی نمره‌ی صفر ثبت می‌شود. در صورتی که دلایل دانشجو برای عدم شرکت درکلاس درس موجه باشد (حداکثر دو درس در طول تحصیل)، پس از کسب موافقت شورای گروه و دانشکده، غیبت دانشجو در جلسات کلاس درس موجه شناخته شده و نمره‌ی صفر از کارنامه دانشجو حذف می‌گردد.
  • تبصره ۲ شیوه‌نامه مصوب ۹۲/۳/۲۸:
   نمرات بیست و پنج صدم مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو و نمره‌ی صفر مربوط به غیبت بیش از سه شانزدهم در جلسات کلاس درس و نمره‌ی صفر به دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸ مستثنا هستند.
  • توضیح:
   نمرات صفر غیبت در کلاس درس و یا جلسه امتحان پایانی نیم‌سال و یا بیست و پنج صدم تقلب دانشجویان حتی در صورتی که مجدداً درس را اخذ نموده و با نمره ۱۴ و بالاتر، آن را بگذرانند نیز بی اثر نشده و همچنان در کارنامه به صورت صفر باقی‌مانده و در محاسبه‌ی میانگین نیم‌سال لحاظ خواهد شد.

   


  کارنامه دانشجویان مشغول به تحصیل؟

  دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه یزد می‌توانند از طریق گزارش شماره ۱۰۰۰ سیستم آموزشی گلستان اقدام به مشاهده و چاپ کارنامه کلی تحصیلی خود نمایند. دانشجویان فارغ‌التحصیل از طریق گزارش شماره ۳۴۴ گلستان می‌توانند کارنامه کلی فارغ‌التحصیلی خود را چاپ نمایند.


  گواهی اشتغال به تحصیل؟

  دانشجویان دانشگاه یزد می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، قسمت درخواست، تقاضای صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به هر سازمان یا مکان خاص را نمایند. ضمنا امکان درخواست نگارش شماره معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر و همچنین معدل ترم و کل، تعداد واحد گذرانده و رتبه در بین دانشجویان هم ورودی نیز در قسمت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل وجود دارد که لازم است در محل مربوطه در فرم درخواست توسط دانشجو نوشته شود. راهنمای نحوه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل با کلیک بر این قسمت قابل دسترسی می‌باشد.
  گواهی اشتغال به تحصیل شما در روز کاری پس از ثبت درخواست در سامانه آموزشی گلستان آماده چاپ بوده که با مراجعه به کارشناس آموزشی رشته خود مستقر در اداره آموزش دانشکده دانشجو قابل چاپ خواهد بود. گواهی صادر شده در اداره آموزش دانشکده باید حتما ممهور به مهر اداره آموزش دانشکده باشد تا اعتبار لازم را داشته باشد.
  گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره نظام وظیفه لازم است ممهور به مهر اداره امور آموزشی شود که لازم است دانشجو پس از گرفتن گواهی چاپ شده خود از کارشناس آموزش دانشکده، آن را برای مهر شدن، به دبیرخانه اداره امور آموزشی واقع در ساختمان احمدی روشن ارائه دهد.
  توجه: در دانشگاه یزد به جز گواهی اشتغال به تحصیل، هیچگونه گواهی دیگری صادر نخواهد شد.


  شهریه چیست؟ در چه صورت دانشجوی روزانه باید شهریه پرداخت کند؟

  دانشجویان نوبت دوم (شبانه) پس از پذیرش در دانشگاه، با پرداخت مبلغی در هر نیم‌سال امکان ثبت‌نام و تحصیل در دانشگاه را می‌یابند که به آن مبلغ شهریه می‌گویند. شهریه به دو صورت ثابت و متغیر از دانشجویان اخذ می‌شود. شهریه ثابت مبلغی ثابت است که در ازای هر نیم‌سال تحصیلی از دانشجو اخذ می‌گردد و شهریه متغیر براساس تعداد واحد درسی و نوع درس انتخابی (عملی، نظری) محاسبه شده و پرداخت می‌گردد.
  مبلغ شهریه دانشجویان ورودی هر سال در وب‌سایت مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه قابل مشاهده می‌باشد.
  دانشجویان روزانه (تمام ورودی‌ها) در صورتی که نتوانند در مدت مجاز تحصیل، فارغ‌التحصیل شوند لازم است در مدت اضافه تحصیل خود شهریه ثابت و متغیر را مطابق مبلغ شهریه دانشجویان ورودی همان سال اضافه تحصیل پرداخت نمایند. مثلا دانشجوی روزانه ورودی ۱۳۹۳ که در هشت نیم‌سال نتواند فارغ‌التحصیل شود و در صورتی که اجازه ادامه تحصیل از شورای دانشگاه دریافت نماید، از نیم‌سال اول ۱۳۹۷ باید شهریه ثابت و متغیری مطابق مبلغ مصوب شهریه برای دانشجویان شبانه ورودی ۱۳۹۷ پرداخت نماید.
  دانشجویان روزانه ورودی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ علاوه بر مورد فوق، باید برای اخذ مجدد دروس خود (که در نیم‌سال‌های قبل نگذرانده و یا حذف و یا غیبت نموده‌اند) حتی در سنوات مجاز تحصیل نیز شهریه متغیر برای دروس اخذ شده به صورت تکراری پرداخت نمایند.

   

  مدت مجاز تحصیل دانشجویان کارشناسی

  • ورودی ۱۳۹۰ و قبل از آن: ۱۲ نیم‌سال
  • ورودی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲: ۱۰ نیم‌سال
  • ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن: ۸ نیم‌سال

  پرداخت شهریه توسط دانشجو و از طریق گزینه موجود در سیستم آموزشی گلستان دانشگاه یزد قابل انجام خواهد بود.
  راهنمای پرداخت الکترونیکی در سامانه آموزشی گلستان


  حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی کارشناسی چند سال است؟

  • مطابق ماده‌ی ۱۳ آیین‌‌نامه‌ی آموزشی، حداکثر مدت مجاز تحصیل:
   در دوره‌ی کاردانی (از دیپلم به فوق دیپلم) و کارشناسی ناپیوسته (از فوق دیپلم به لیسانس) دو و نیم سال (پنج نیم‌سال) است.
   در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (از دیپلم به لیسانس) پنج سال (ده نیم‌سال) است.

  در صورتی که دانشجو در حداکثر مدت مجاز تحصیل موفق به فراغت از تحصیل نشود، از دانشگاه اخراج خواهد ‌شد. تصمیم‌گیری در خصوص امکان ادامه تحصیل دانشجو در این حالت بر عهده‌ی کمیسیون موارد خاص می‌باشد که در صورت درخواست دانشجو، آن ‌را بررسی نموده و اعلام رای می‌نماید.
  دانشجویی که در مدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای دوره را گذرانده باشد ولی معدل کل وی کم‌تر از ۱۲ باشد می‌تواند حداکثر در یک نیم‌سال تعداد تا ۲۰ واحد درسی از دروس دوره را مجدداً اخذ نموده و تلاش نماید تا معدل کل خود را به ۱۲ برساند، در غیر این‌ صورت مدرک فراغت از تحصیل به وی داده نمی‌شود.
  به دانشجویان دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و یا کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به کارشناسی) که در مدت مجاز تحصیل فارغ‌التحصیل نشده و یا معدل کل نمراتشان در پایان مدت مجاز تحصیل و یک نیم‌سال اضافه به ۱۲ نرسد تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده و نمرات آن‌ها و معدل دانشجو داده می‌شود.
  دروس دانشجوی دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) که نتواند معدل کل خود را در پایان تحصیل و یا پس از یک نیم‌سال فرصت اضافی به ۱۲ برساند بررسی شده و برخی از آن‌ها که با نمره ۱۲ و یا بالاتر گذرانده شده‌اند انتخاب می‌شوند و در صورتی که با احتساب این دروس امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) وجود داشته ‌باشد به وی مدرک کاردانی رشته داده‌ شود و در غیر آن صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود.


  مرخصی تحصیلی را تا چند نیم‌سال و چگونه می‌توان درخواست نمود؟

  • مطابق ماده‌ی ۲۱ آیین‌نامه‌ی آموزشی و به شرط موافقت دانشگاه:
   دانشجو در دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به لیسانس) می‌تواند تا یک نیم‌سال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل استفاده نماید.
   دانشجو در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) می‌تواند حداکثر دو نیم‌سال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل استفاده نماید.
   مرخصی زایمان تا دو نیم‌سال به دانشجو داده می‌شود که در سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو نیز لحاظ نمی‌شود. مطابق روند دانشگاه یزد، ارائه‌ی تأییدیه‌ی پزشک معتمد دانشگاه برای بررسی درخواست در شوراهای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه الزامی است.
   در صورت وجود یک مشکل پزشکی که امکان ادامه تحصیل را از دانشجو گرفته است، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و موافقت شورای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه، دانشجو تا دو نیم‌سال بدون احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل می‌تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
  • دانشجو موظف است درخواست مرخصی خود را قبل از شروع نیم‌سال به آموزش ارائه نماید که این امر با ثبت درخواست در سیستم آموزشی گلستان مقدور خواهد بود.
  • تبصره۱:
   حذف نیم‌سال (حذف ترم) جز دو نیم‌سال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات محسوب می‌شود.
  • تبصره ۲:
   « آموزش دانشگاه» می‌تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی تا حداکثر دو نیم‌سال تصمیم بگیرد.
  • تبصره ۵:
   دانشجویان نوبت دوم در صورت حذف ترم، مرخصی با احتساب یا بدون احتساب در سنوات، باید شهریه ثابت نیم‌سال را به دانشگاه بپردازند.


  مشروطی یعنی چه و چه مشکلاتی را برای دانشجو در پی دارد؟

  • مطابق ماده‌ی ۱۹ آیین‌نامه آموزشی، چنانچه معدل نمرات دانشجو در هر نیم‌سال کم‌تر از ۱۲ باشد، دانشجو مشروط تلقی می‌شود.
   دانشجوی مشروط، تنها می‌تواند در نیم‌سال بعدی ۱۴ واحد اخذ نماید مگر در آخرین نیم‌سال تحصیلی دانشجو که وی می‌تواند تا ۲۴ واحد اخذ نماید البته به شرطی که معدل کل دانشجو کم‌تر از ۱۰ نباشد. در صورت کم‌تر بودن معدل کل دانشجو از ۱۰ تنها در آخرین نیم‌سال تحصیلی دانشجو می‌تواند بین ۱۲ تا ۲۰ واحد اخذ نماید.
  • تبصره‌ی ماده‌ی ۱۹ شیوه‌نامه مصوب ۹۲/۳/۲۸:
   در صورتی که اخذ ۱۴ واحد در نیم‌سال بعد برای دانشجوی مشروط امکان‌پذیر نباشد حداقل ۱۲ واحد باید اخذ نماید و آن نیم‌سال در صورت مشروطی ترم کامل محسوب خواهد شد.
  • توضیح:
   اگر تحت هیچ شرایطی امکان اخذ ۱۴ واحد درسی وجود نداشته باشد یعنی با اخذ واحدهای دروس عمومی و غیره نیز هنوز واحدهای درسی دانشجو به ۱۴ واحد نرسد، اداره‌ی آموزش می‌تواند با حداقل ۱۲ واحد، ثبت‌نام دانشجو در نیم‌سال مربوطه را قبول نموده ولی آن نیم‌سال به عنوان یک نیم‌سال کامل برای دانشجو محاسبه خواهد شد و حتی در صورت مشروط شدن در آن نیم‌سال نیز مشروطی دانشجو به صورت قطعی در نظر گرفته می‌شود. حداکثر نیم‌سال مجاز مشروطی در دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به کارشناسی) تنها دو نیم‌سال است و حداکثر نیم‌سال‌های مشروطی در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به کارشناسی) تنها سه نیم‌سال است. دانشجو پس از مشروط شدن به تعداد حداکثر مجاز مشروطی می‌تواند در سقف سنوات تحصیلی خود ادامه تحصیل دهد ولی در اولین نیم‌سال پس از آن که مشروط شود بلافاصله محروم از تحصیل شناخته شده و از دانشگاه اخراج می‌شود.
  • تبصره:
   در دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور (در دانشگاه یزد) فقط در صورتی که معدل کل دانشجوی با ۳ نیم‌سال مشروطی بالای ۱۲ باشد ادامه تحصیل با اخذ تعهد از دانشجو و اطلاع به خانواده امکان‌پذیر است.


  اخذ درس به صورت معرفی به استاد چیست و چگونه انجام می‌شود؟

  • مطابق ماده‌ی ۸ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
   در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری (غیر عملی) باقی‌مانده داشته باشد و آن درس در نیم‌سال قبل ارائه نگردیده است، می‌تواند آن دو درس را در ابتدای نیم‌سال بعدی به صورت معرفی به استاد (مطالعه آزاد) بگذراند. در این حالت دانشجو پس از ثبت‌نام درس به صورت معرفی به استاد، به استاد درس مراجعه نموده و مطابق نظر استاد درس و در بازه‌ی زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی نیم‌سال امتحان داده و نمره‌ی وی در سیستم گلستان ثبت شده و دانشجو در شروع نیم‌سال فارغ‌التحصیل می‌شود.
  • از آن‌جا که برای مشخص شدن این مطلب که تنها دو درس برای دانشجو باقی مانده است لازم می‌باشد که نمره کلیه‌ی دروس اخذ شده در نیم‌سال‌های قبلی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان وارد و قفل شده باشد، دروس معرفی به استاد دانشجویان دارای دروس ناتمام، زمانی به صورت قطعی در سیستم گلستان ثبت می‌شود که نمرات دروس ناتمام دانشجو قطعی شده باشد که اگر این امر تا پایان هفته‌ی پنجم شروع نیم‌سال به انجام رسد، دانشجو مجاز است تا درس معرفی به استاد را امتحان داده و در تاریخ اعلام شده توسط اداره‌ی آموزش فارغ‌التحصیل شود. در غیر این صورت دانشجو تا پایان نیم‌سال تحصیلی باید درس معرفی به استاد را امتحان داده و فارغ‌التحصیل شود. بدیهی است تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجو در هیچ شرایطی نمی‌تواند به قبل از تاریخ قفل نمره درس معرفی به استاد او منتقل شود و مسئولیت عواقب این امر بر عهده‌ی دانشجو خواهد بود. پیشنهاد می‌شود دانشجویانی که درسی را به صورت معرفی به استاد اخذ نموده‌اند در هفته‌های آغازی نیم‌سال (تا هفته چهارم) ابتدا کلیه دروس ناتمام خود را امتحان داده و بلافاصله پس از ثبت درس معرفی به استاد اقدام به دادن امتحان و قطعی نمودن نمره‌ی درس معرفی به استاد تا انتهای هفته ششم نیم‌سال نمایند.


  حداقل نمره قبولی در هر درس چند است و چگونه می‌توان نمرات کمتر از ۱۰ را در معدل کل بی اثر نمود؟

  • مطابق ماده‌ی ۱۸ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
   حداقل نمره‌ی قبولی در هر درس، نمره ۱۰ می‌باشد و معدل نمرات دانشجو نیز درهر نیم‌سال نباید کم‌تر از ۱۲ باشد.
  • تبصره ۱ ماده ۱۸:
   دانشجویانی که در هر درس خود نمره‌ی قبولی ۱۰ را کسب ننمایند می‌توانند در نیم‌سال‌های بعدی تحصیل، آن دروس را مجدداً ثبت‌نام نمایند که در صورت گذراندن دروس تکرار شده با نمره ۱۴ و بالاتر، نمرات کم‌تر از ۱۰ آنها در آن دروس در کارنامه‌ی نیم‌سال مربوطه بی اثر شده و در محاسبه‌ی معدل نیم‌سال و کل نیز لحاظ نمی‌شود.
  • دانشجویانی که درس رد شده خود را در نیم‌‌سال‌های بعدی اخذ می‌نمایند لازم است شهریه‌ی درس مذکور را در زمان ثبت‌نام پرداخت نمایند. دانشجویان روزانه نیز باید شهریه‌ی درسی را که موفق به گذراندن آن نشده‌اند پرداخت نمایند.
  • تبصره ۲ شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸:
   نمرات بیست و پنج صدم مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو و نمره صفر مربوط به غیبت بیش از سه شانزدهم در جلسات کلاس درس و نمره صفر ده دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸ مستثنا هستند.
  • توضیح:
   نمرات صفر غیبت در کلاس درس و یا جلسه امتحان پایانی نیم‌سال و یا بیست و پنج صدم تقلب دانشجویان حتی در صورتی که مجدداً درس را اخذ نموده و با نمره ۱۴ و بالاتر آن را بگذرانند نیز بی اثر نشده و هم‌چنان در کارنامه باقی‌مانده و در محاسبه‌ی میانگین نیم‌سال و کل لحاظ خواهد شد.


  آیا رعایت پیش‌نیاز در انتخاب واحد الزامی است؟

  • درس پیش‌نیاز درسی است که مطابق سرفصل مصوب آموزشی رشته لازم است حتماً قبل از اخذ درس بعدی گذرانده شود. ترتیب دروس پیش‌نیازی هر رشته در جداولی قرار داده شده که از طریق گروه آموزشی مربوطه در دسترس دانشجویان قرار می گیرد.

  مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۹ آیین‌نامه‌ی آموزشی:

  • دانشجو در تمامی نیم‌سال‌های تحصیلی به جز آخرین نیم‌سال تحصیلی ملزم به رعایت پیش‌نیاز واحدهای درسی خود می‌باشد.
  • کلیه‌ی دانشجویان در آخرین نیم‌سال تحصیلی خود می‌توانند بدون رعایت پیش‌نیاز انتخاب واحد انجام دهند.
  • دانشجویان مهمان که بخشی از دوره‌ی تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده‌اند لازم است تا در هنگام ثبت‌نام با مراجعه به کارشناس آموزشی رشته‌ی خود مستقر در مجتمع‌ها و ارائه‌ی کارنامه‌ی دروس قبلی خود که از سامانه آموزشی دانشگاه مبدأ چاپ نموده‌اند نسبت به اخذ دروس اقدام نمایند.

  چه دانشجویانی در نیم‌سال آخر تحصیل خود هستند؟

  • دانشجویانی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال اول آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده داشته باشند که لازم است تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در آن نیم‌سال اخذ نمایند.
  • دانشجویی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال دوم آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده به اضافه درس کارآموزی را داشته باشند که لازم است، تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در نیم‌سال دوم اخذ نموده و درس کارآموزی را در دوره‌ی تابستان آن سال اخذ نماید.
  • دانشجویانی که با داشتن معدل کل کم‌تر از ۱۰ می‌توانند با اخذ تا بیست واحد درسی فارغ‌التحصیل شوند.