دسترسی سریع
سوال
با وجود گیت چگونه می‌توان وارد خوابگاه‌ها شد؟

پاسخ

خوابگاه خواهران خانم دانشور -  خوابگاه برادران آقای نجمی


توضیحات تکمیلی
با استفاده از کارت و یا اثر انگشت که توسط مدیریت فعال شده است می‌توان تردد داشت.