لینک های ضروری
رویدادهای سال 1397
چهارشنبه 28 آذرماه ساعت 10 تا 12
چهارشنبه 28 آذر ماه ساعت 13 تا 15
چهارشنبه 28 آذر ماه ساعت 15 تا 17
سه‌شنبه ۲۷ آذرماه-ساعت ۱۳ تا ۱۵
چهارشنبه ۲۸ آذرماه-ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
دوشنبه هر هفته ساعت ۱۲ تا ۱۳
سه شنبه ها ساعت 15 تا 21:30
سه‌شنبه ۱۳ آذرماه-ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰
چهارشنبه ۷ آذرماه- ساعت ۸:۳۰
سه‌شنبه‌های اول هرماه-ساعت ۷:۳۰ صبح
چهارشنبه ۳۰ آبان-ساعت ۱۵
۲۶ تا ۳۰ آبان- ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰
چهارشنبه ۲۳ آبان- ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳
دوشنبه ۲۱ آبان-ساعت ۱۰ تا ۱۲
دوشنبه ۷ آبان‌ماه ساعت ۱۱:۳۰
دوم و سوم آبان ماه- ساعت ۸ صبح
سه‌شنبه اول آبان- ساعت ۱۸
یکشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۱:۳۰
شنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳
دوشنبه ۱۶ مهرماه-ساعت ۱۲ تا ۱۳
یکشنبه ۱۵ مهرماه - ساعت ۱۲ تا ۱۵
معرفی داده های مطالعات بزرگ کوهورت، چهارشنبه 11 مهرماه ساعت 8 تا 10
روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه ورودی دانش ساعت ۷ تا ۹ صبح به دلیل برگزاری همایش پیاده‌روی بسته است.
زمان برگزاری: دوشنبه هرهفته
نشست سندرم آشیانه خالی به مناسبت روز جهانی سالمند ، دوشنبه 9 مهرماه ساعت 12
12 تا 15 شهریور ماه ، تالار اندیشه دانشگاه یزد