لینک های ضروری
رویدادهای سال 1397
روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه-ساعت ۸ تا ۱۳
۱۸ و ۱۹ اسفندماه- ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷
دوشنبه ۲۰ اسفندماه
۲۶ تا ۳۰ آبان- ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰
چهارشنبه ۲۳ آبان- ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳
دوشنبه ۲۱ آبان-ساعت ۱۰ تا ۱۲
دوشنبه ۷ آبان‌ماه ساعت ۱۱:۳۰
دوم و سوم آبان ماه- ساعت ۸ صبح
سه‌شنبه اول آبان- ساعت ۱۸
یکشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۱:۳۰
شنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳
دوشنبه ۱۶ مهرماه-ساعت ۱۲ تا ۱۳
یکشنبه ۱۵ مهرماه - ساعت ۱۲ تا ۱۵
معرفی داده های مطالعات بزرگ کوهورت، چهارشنبه 11 مهرماه ساعت 8 تا 10
روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه ورودی دانش ساعت ۷ تا ۹ صبح به دلیل برگزاری همایش پیاده‌روی بسته است.
نشست سندرم آشیانه خالی به مناسبت روز جهانی سالمند ، دوشنبه 9 مهرماه ساعت 12
12 تا 15 شهریور ماه ، تالار اندیشه دانشگاه یزد