لینک های ضروری
افکارسنجی 7 1398/07/22

کدامیک از موارد زیر جهت تسهیل ورود دانش آموختگان به بازار کار ضرورت بیشتری دارد؟

ارتباط بیشتر دانشگاه ها و صنعت

18 رأی [ درصد 24]

تقویت روحیه کارآفرینی و ایده پردازی در دانش آموختگان

9 رأی [ درصد 12]

برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی برای دانشجویان طی مدت تحصیل

18 رأی [ درصد 24]

ایجاد نظام تحصیلات عالی هدفمند و متناسب با بازار کار

31 رأی [ درصد 41]
مجموع 76 رأی
افکارسنجی 6 1398/06/23

کدامیک از موارد زیر نقش موثرتری در ارتقای رتبه دانشگاه دارد؟  


ارتقای کیفیت تولیدات پژوهشی و آموزشی دانشگاه
163 رأی [ درصد 31]
به روز رسانی و تکمیل زیرساخت ها وتجهیزات آموزشی و پژوهشی
216 رأی [ درصد 41]
توجه به شبکه سازی بین المللی توسط اعضای هیات علمی
63 رأی [ درصد 12]
وجود نگاه رقابتی و بین المللی در اخذ تصمیمات دانشگاهیان
86 رأی [ درصد 16]
مجموع 528 رأی
افکارسنجی 5 1398/05/28
کدام فعالیت برای تحقق اهداف مدیریت سبز موثر تر بوده است؟
1-استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
66 رأی [ درصد 21]
2-حذف نسخه ی چاپی پایان نامه ها
163 رأی [ درصد 51]
3-اجرای طرح های مدیریت پساب
26 رأی [ درصد 8]
4-طرح های کنترل مصرف انرژی و انرژی های تجدید پذیر
66 رأی [ درصد 21]
مجموع 321 رأی
افکارسنجی۴ 1397/12/13
اهمیت کدام محور از فعالیت های دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی در توسعه علمی دانشگاه بیشتر است:
۱-تبادل استاد و دانشجو
220 رأی [ درصد 53]
۲-تقویت همکاری‌های بین المللی در حوزه آموزشی و پژوهشی
120 رأی [ درصد 29]
۳-انعقاد و اجرایی شدن تفاهم نامه های بین المللی با توجه به اولویت‌های دانشگاه
26 رأی [ درصد 6]
۴-برگزاری و حمایت از کنفرانس ها و گردهمایی های بین المللی
50 رأی [ درصد 12]
مجموع 416 رأی
افکارسنجی ۳ 1397/09/05
برای بهبود برگزاری رویداد سه‌شنبه سبز (بدون خودرو) کدام یک از اقدامات ذیل مناسب‌تر است:
۱-حضور پررنگ‌تر مسئولان دانشگاه (در تمام سطوح) در این رویداد
200 رأی [ درصد 19]
۲-اجرایی‌سازی "طرح دوچرخه" در دانشگاه
630 رأی [ درصد 61]
۳-اعطای مشوق‌هایی برای مشارکت‌کنندگان در این رویداد
127 رأی [ درصد 12]
۴-راه‌اندازی پویش‌های دانشجویی، کارمندی و استادی در ارتباط با این رویداد
77 رأی [ درصد 7]
مجموع 1034 رأی
افکارسنجی 2 1397/07/18
برای بازپرداخت اقساط وام‌های اعطایی به دانشجویان کدام راهکار را مناسب می دانید ؟
پرداخت از طریق پوز( پایانه فروش)
140 رأی [ درصد 16]
پرداخت الکترونیکی از طریق تارنمای دانشگاه
683 رأی [ درصد 79]

ارتقای کیفیت تولیدات پژوهشی و آموزشی دانشگاه

46 رأی [ درصد 5]
مجموع 869 رأی
افکار سنجی 1396/11/26
به نظر شما کدامیک از موارد زیر تاثیر بیشتری در سطح کیفیت آموزش عالی دارد؟
اعضای هیئت علمی
539 رأی [ درصد 51]
دانشجویان
259 رأی [ درصد 24]
زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و خدمات کتابخانه‌ای
162 رأی [ درصد 15]
سازوکارهای نظارتی و ارائه بازخورد
106 رأی [ درصد 10]
مجموع 1066 رأی