دسترسی سریع
افکارسنجی 11 1399/02/21

کدامیک از موارد زیر بیشترین چالش و مشکل آموزش مجازی در دانشگاه ها محسوب می شود؟

وضعیت زیرساخت ها، سرور‌های دانشگاهی و سامانه های آموزش مجازی

170 رأی [ درصد 13]

نحوه تدریس استادان و مشکلات ارائه دروس تخصصی

558 رأی [ درصد 42]

کیفیت محتوای آموزش مجازی

255 رأی [ درصد 19]

میزان دسترسی دانشجویان به اینترنت و امکانات سخت افزاری مورد نیاز

299 رأی [ درصد 22]

نحوه برنامه ریزی تشکیل کلاس ها

54 رأی [ درصد 4]
مجموع 1335 رأی
افکار سنجی 10 1398/11/01

کدامیک از موارد زیر در ایجاد رضایت دانشجویان از سلف‌های غذاخوری دانشگاه اولویت بیشتری دارد ؟

تدوین برنامه غذایی ماهیانه

154 رأی [ درصد 37]

نظارت بر کیفیت طبخ غذا 

227 رأی [ درصد 55]

نظارت بر نحوه توزیع غذا 

6 رأی [ درصد 1]

نظارت بر امور بهداشتی سلف 

17 رأی [ درصد 4]

نظارت بر کمیت غذا 

10 رأی [ درصد 2]
مجموع 414 رأی
افکارسنجی 9 1398/09/23

کدامیک از موارد زیر در زمینه بهبود وضعیت خوابگاه ها دارای اولویت بیشتری است؟

افزایش ظرفیت خوابگاه‌ها
58 رأی [ درصد 8]

 تعمیر و رفع فرسودگی سراهای موجود

318 رأی [ درصد 42]

 اصلاح میزان اجاره بها

130 رأی [ درصد 17]

تامین تجهیزات ضروری خوابگاه

245 رأی [ درصد 33]
مجموع 751 رأی
افکارسنجی 8 1398/08/19
کدامیک از موارد زیر در برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان دارای اولویت بیشتری است
برگزاری دوره­ های بازآموزی و ارتقای سطح دانش
22 رأی [ درصد 4]
برگزاری دوره های عملی و مهارتی برای ورود به بازار کار
406 رأی [ درصد 81]
برگزاری دوره های فرهنگی و هنری
20 رأی [ درصد 4]
برگزاری دوره های مشاوره ای و روانشناسی
51 رأی [ درصد 10]
مجموع 499 رأی
افکارسنجی 7 1398/07/22
کدامیک از موارد زیر جهت تسهیل ورود دانش آموختگان به بازار کار ضرورت بیشتری دارد؟

ارتباط بیشتر دانشگاه ها و صنعت

93 رأی [ درصد 29]

تقویت روحیه کارآفرینی و ایده پردازی در دانش آموختگان

24 رأی [ درصد 7]

برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی برای دانشجویان طی مدت تحصیل

92 رأی [ درصد 28]

ایجاد نظام تحصیلات عالی هدفمند و متناسب با بازار کار

115 رأی [ درصد 35]
مجموع 324 رأی
افکارسنجی 6 1398/06/23

کدامیک از موارد زیر نقش موثرتری در ارتقای رتبه دانشگاه دارد؟  


ارتقای کیفیت تولیدات پژوهشی و آموزشی دانشگاه
163 رأی [ درصد 31]
به روز رسانی و تکمیل زیرساخت ها وتجهیزات آموزشی و پژوهشی
216 رأی [ درصد 41]
توجه به شبکه سازی بین المللی توسط اعضای هیات علمی
63 رأی [ درصد 12]
وجود نگاه رقابتی و بین المللی در اخذ تصمیمات دانشگاهیان
86 رأی [ درصد 16]
مجموع 528 رأی
افکارسنجی 5 1398/05/28
کدام فعالیت برای تحقق اهداف مدیریت سبز موثر تر بوده است؟
1-استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
66 رأی [ درصد 21]
2-حذف نسخه ی چاپی پایان نامه ها
163 رأی [ درصد 51]
3-اجرای طرح های مدیریت پساب
26 رأی [ درصد 8]
4-طرح های کنترل مصرف انرژی و انرژی های تجدید پذیر
66 رأی [ درصد 21]
مجموع 321 رأی
افکارسنجی۴ 1397/12/13
اهمیت کدام محور از فعالیت های دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی در توسعه علمی دانشگاه بیشتر است:
۱-تبادل استاد و دانشجو
220 رأی [ درصد 53]
۲-تقویت همکاری‌های بین المللی در حوزه آموزشی و پژوهشی
120 رأی [ درصد 29]
۳-انعقاد و اجرایی شدن تفاهم نامه های بین المللی با توجه به اولویت‌های دانشگاه
26 رأی [ درصد 6]
۴-برگزاری و حمایت از کنفرانس ها و گردهمایی های بین المللی
50 رأی [ درصد 12]
مجموع 416 رأی
افکارسنجی ۳ 1397/09/05
برای بهبود برگزاری رویداد سه‌شنبه سبز (بدون خودرو) کدام یک از اقدامات ذیل مناسب‌تر است:
۱-حضور پررنگ‌تر مسئولان دانشگاه (در تمام سطوح) در این رویداد
200 رأی [ درصد 19]
۲-اجرایی‌سازی "طرح دوچرخه" در دانشگاه
630 رأی [ درصد 61]
۳-اعطای مشوق‌هایی برای مشارکت‌کنندگان در این رویداد
127 رأی [ درصد 12]
۴-راه‌اندازی پویش‌های دانشجویی، کارمندی و استادی در ارتباط با این رویداد
77 رأی [ درصد 7]
مجموع 1034 رأی
افکارسنجی 2 1397/07/18
برای بازپرداخت اقساط وام‌های اعطایی به دانشجویان کدام راهکار را مناسب می دانید ؟
پرداخت از طریق پوز( پایانه فروش)
140 رأی [ درصد 16]
پرداخت الکترونیکی از طریق تارنمای دانشگاه
683 رأی [ درصد 79]

ارتقای کیفیت تولیدات پژوهشی و آموزشی دانشگاه

46 رأی [ درصد 5]
مجموع 869 رأی
افکار سنجی 1396/11/26
به نظر شما کدامیک از موارد زیر تاثیر بیشتری در سطح کیفیت آموزش عالی دارد؟
اعضای هیئت علمی
539 رأی [ درصد 51]
دانشجویان
259 رأی [ درصد 24]
زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و خدمات کتابخانه‌ای
162 رأی [ درصد 15]
سازوکارهای نظارتی و ارائه بازخورد
106 رأی [ درصد 10]
مجموع 1066 رأی