لینک های ضروری
افکارسنجی ۳ 1397/09/05
برای بهبود برگزاری رویداد سه‌شنبه سبز (بدون خودرو) کدام یک از اقدامات ذیل مناسب‌تر است:
۱-حضور پررنگ‌تر مسئولان دانشگاه (در تمام سطوح) در این رویداد
134 رأی [ درصد 20]
۲-اجرایی‌سازی "طرح دوچرخه" در دانشگاه
413 رأی [ درصد 61]
۳-اعطای مشوق‌هایی برای مشارکت‌کنندگان در این رویداد
82 رأی [ درصد 12]
۴-راه‌اندازی پویش‌های دانشجویی، کارمندی و استادی در ارتباط با این رویداد
47 رأی [ درصد 7]
مجموع 676 رأی
افکارسنجی 2 1397/07/18
برای بازپرداخت اقساط وام‌های اعطایی به دانشجویان کدام راهکار را مناسب می دانید ؟
پرداخت از طریق پوز( پایانه فروش)
61 رأی [ درصد 18]
پرداخت الکترونیکی از طریق تارنمای دانشگاه
255 رأی [ درصد 76]
پرداخت از طریق مراجعه حضوری به بانک
20 رأی [ درصد 6]
مجموع 336 رأی
افکار سنجی 1396/11/26
به نظر شما کدامیک از موارد زیر تاثیر بیشتری در سطح کیفیت آموزش عالی دارد؟
اعضای هیئت علمی
539 رأی [ درصد 51]
دانشجویان
259 رأی [ درصد 24]
زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و خدمات کتابخانه‌ای
162 رأی [ درصد 15]
سازوکارهای نظارتی و ارائه بازخورد
106 رأی [ درصد 10]
مجموع 1066 رأی