لینک های ضروری
افکارسنجی 5 1398/05/28
کدام فعالیت برای تحقق اهداف مدیریت سبز موثر تر بوده است؟
1-استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
7 رأی [ درصد 21]
2-حذف نسخه ی چاپی پایان نامه ها
17 رأی [ درصد 52]
3-اجرای طرح های مدیریت پساب
3 رأی [ درصد 9]
4-طرح های کنترل مصرف انرژی و انرژی های تجدید پذیر
6 رأی [ درصد 18]
مجموع 33 رأی
افکارسنجی۴ 1397/12/13
اهمیت کدام محور از فعالیت های دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی در توسعه علمی دانشگاه بیشتر است:
۱-تبادل استاد و دانشجو
220 رأی [ درصد 53]
۲-تقویت همکاری‌های بین المللی در حوزه آموزشی و پژوهشی
120 رأی [ درصد 29]
۳-انعقاد و اجرایی شدن تفاهم نامه های بین المللی با توجه به اولویت‌های دانشگاه
26 رأی [ درصد 6]
۴-برگزاری و حمایت از کنفرانس ها و گردهمایی های بین المللی
50 رأی [ درصد 12]
مجموع 416 رأی
افکارسنجی ۳ 1397/09/05
برای بهبود برگزاری رویداد سه‌شنبه سبز (بدون خودرو) کدام یک از اقدامات ذیل مناسب‌تر است:
۱-حضور پررنگ‌تر مسئولان دانشگاه (در تمام سطوح) در این رویداد
200 رأی [ درصد 19]
۲-اجرایی‌سازی "طرح دوچرخه" در دانشگاه
630 رأی [ درصد 61]
۳-اعطای مشوق‌هایی برای مشارکت‌کنندگان در این رویداد
127 رأی [ درصد 12]
۴-راه‌اندازی پویش‌های دانشجویی، کارمندی و استادی در ارتباط با این رویداد
77 رأی [ درصد 7]
مجموع 1034 رأی
افکارسنجی 2 1397/07/18
برای بازپرداخت اقساط وام‌های اعطایی به دانشجویان کدام راهکار را مناسب می دانید ؟
پرداخت از طریق پوز( پایانه فروش)
140 رأی [ درصد 16]
پرداخت الکترونیکی از طریق تارنمای دانشگاه
683 رأی [ درصد 79]
پرداخت از طریق مراجعه حضوری به بانک
46 رأی [ درصد 5]
مجموع 869 رأی
افکار سنجی 1396/11/26
به نظر شما کدامیک از موارد زیر تاثیر بیشتری در سطح کیفیت آموزش عالی دارد؟
اعضای هیئت علمی
539 رأی [ درصد 51]
دانشجویان
259 رأی [ درصد 24]
زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و خدمات کتابخانه‌ای
162 رأی [ درصد 15]
سازوکارهای نظارتی و ارائه بازخورد
106 رأی [ درصد 10]
مجموع 1066 رأی