دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی | کانون‌های فرهنگی و هنری
کانون‌های فرهنگی و هنری

کانون‌های فرهنگی و هنری

کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه به‌ منظور شکوفا‌سازی خلاقیت‌های فردی و سامان‌بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش‌های خودانگیخته دانشجویان در بهمن‌ ماه ۱۳۷۷ بر‌اساس آیین‌نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. توسعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان‌بخشی آن فعالیت‌ها به‌ منظور افزایش روح همکاری جمعی و مشارکت میان دانشجویان، کشف و شکوفا‌سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت به بنیان‌های فکری و فرهنگی از اهداف فعالیت کانون‌ها می‌باشد. کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از بنیادی‌ترین عرصه‌ها در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، عقلانی و استدلالی کردن بیش از پیش سازمان دانشگاه، افزایش شایستگی‌های کانونی و تقویت حافظه تاریخی دانشگاه نقش دارند. کانون‌ها جایی برای بهره‌برداری از ذخایر میراث فرهنگی و جلوگیری از سیاست‌زدگی فضای دانشجویی می‌باشند. در حال حاضر کانون‌های آوای زندگی، ادبی، فیلم و عکس، سیر مطالعاتی شهید مطهری، هنرهای تجسمی، هلال احمر، منتظران مهدی (عج)، صبح امید، دوستداران محیط زیست، مطالعه و تفکر، مهرآور، قرآن و عترت و بوی بهشت بر‌اساس آیین‌نامه مصوب وزارت متبوع در‌حال فعالیت می‌باشند. ساختار کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه یزد شامل شورای عمومی، شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه می‌باشد.

فرم شناسه برنامه کانون‌های فرهنگی و هنری

گزارش شناسه برنامه کانون‌های فرهنگی و هنری

               
کانون آوای زندگی کانون آوای زندگی
کانون ادبی کانون ادبی
کانون فیلم و عکس کانون فیلم و عکس
کانون سیر مطالعاتی شهید مطهری کانون سیر مطالعاتی شهیدمطهری
کانون هنرهای تجسمی کانون هنرهای تجسمی
کانون قرآن و عترت آل یاسین کانون قرآن و عترت آل یاسین
کانون هلال احمر کانون هلال احمر
کانون دوستداران محیط زیست کانون دوستداران محیط زیست
کانون مطالعه و تفکر کانون مطالعه و تفکر