دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | حوزه معاونت | امور فرهنگی و اجتماعی | افراد | رئیس
حمید مطهری

حمید مطهری

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۶دانشگاه تربیت مدرسفیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تربیت مدرسفیزیک
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه اصفهانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمدیر امور فرهنگی و اجتماعی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک اتمی مولکولی
13891392انرژی اتمی ایرانمسئول بخش پوشش دهی طرح کلان ملی
1396-دانشگاه یزدمسئول آزمایشگاه‌های دانشکده فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تخلیه الکتریکی گازها (کارشناسی ارشد-فیزیک پلاسما)
طیف سنجی و اسپکتروسکوپی
تکنیک خلاء
فیزیک جدید (فیزیک پایه 4)
فیزیک کاربردی
الکترونیک ۱
فیزیک 1 و 2 مهندسی
فیزیک نور
فیزیک عمومی
فیزیک پایه 1
فیزیک پایه 2
فیزیک پایه 3

اولویت‌های پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
لايه نشاني و پوشش هاي اپتيكي
خلا، و پوشش دهي تحت خلا نانومواد و مواد
طيف سنجي
نانومواد و تصفيه آب و پساب

اطلاعات تماس

h.motahari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hamid-motahari پردیس علوم، دانشکده فیزیک، بخش اتمی و مولکولی
31232777
اتاق مجازی