لینک های ضروری
محمد فرشی

محمد فرشی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه صنعتی آیندهوونعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه شیرازریاضی محض (آنالیز)
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه یزدریاضی (کاربرد در کامپیوتر)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون فرهنگی و اجتماعی
1398-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی مراکز علمی و کاربردی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر
13881391دانشگاه یزد مدیر مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هندسه محاسباتی (ارشد)
شبکه‌های هندسی (دکتری)
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
برنامه‌سازی پیشرفته
مبانی کامپیوتر
برنامه‌ریزی پویا
زبان تخصصی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هندسه محاسباتي
الگوريتم (تصادفي؛ موازي و تقريبي)
بررسي تجربي كارايي الگوريتم‌ها- مصورسازي الگوريتم‌ها
الگوريتم پردازش داده‌هاي حجيم

اطلاعات تماس

mfarshi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/farshi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۱
31232689 38210695