دسترسی سریع
محسن رفیعیان

محسن رفیعیان

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۶دانشگاه تربیت مدرسشهرسازی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرسشهرسازی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه تهرانشهرسازی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمعاون فرهنگی و اجتماعی
13971399دانشگاه یزدمدیر پروژه باغ کتاب
13951399دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامدبیر میز نخبگان استان یزد
13971398کانون های تفکرعضو کانون تفکر گردشگری
1400-دانشگاه یزدنماینده روابط بین الملل دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ شهرهای ایرانی- اسلامی
درک و بیان محیط شهری
منظرسازی
شناخت و تحلیل فضای شهری
تاریخ شهر در جهان
بافت‌های تاریخی و فرسوده
سمینار مسائل شهری
طرح ۱ شهرسازی
کارگاه برنامه ریزی شهری 1 و2 کارشناسی ارشد

اولویت‌های پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شهرسازي اسلامي
طراحي شهري(مكان هاي عمومي شهري)
برنامه ريزي شهري
بافت هاي تاريخي

اطلاعات تماس

mrafian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrafian ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
00983531234545 00983536228833
اتاق مجازی