دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | درباره ما | آشنایی با کارکنان | کارشناسان آموزشی پردیس / دانشکده مستقل
رئیس اداره آموزش پردیس علوم انسانی و اجتماعی
m.dehaji [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31233602
رئیس اداره آموزش پردیس علوم انسانی و اجتماعی و کارشناس رشته‌های حقوق و تربیت بدنی
کارشناسان اداره آموزش پردیس علوم انسانی و اجتماعی
mh.dehghan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31232545
كارشناس رشته‌های دانشکده علوم اجتماعی، مدیریت بازرگانی، زبان و ادبیات فارسی
h.aghelinezhad [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31233371
کارشناس رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی و اقتصاد
f.mortezaratki [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31232933
كارشناس امور آموزشي پرديس علوم انساني و اجتماعي
f.kahdouei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31233۲۴۱
کارشناس رشته‌های ادبیات انگلیسی، جغرافیا، حسابداری، مدیریت جهانگردی، گردشگری، مدیریت مالی
رئیس اداره آموزش پردیس فنی و مهندسی
m.hemayatian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232040
رئیس اداره امور آموزشی پردیس فنی و مهندسی و کارشناس رشته مهندسی صنایع
کارشناسان اداره آموزش پردیس فنی و مهندسی
m.hosseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31233264
کارشناس خدمات آموزشی پردیس فنی و مهندسی
gh.motamedifar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232400
کارشناس رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد ومتالورژی و مهندسی برق
a.makian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232562
کارشناس رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی نساجی
mr.mirhoseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232170
كارشناس رشته‌های مهندسی معدن، مهندسی شیمی و مهندسی عمران
رئیس اداره آموزش پردیس علوم
f.mehrpouya [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (ساختمان روبروی پردیس علوم)
31233047
رئیس اداره امور آموزشی پردیس علوم و کارشناس مقطع دکترای ریاضی و فیزیک
کارشناسان اداره آموزش پردیس علوم
r.tavakolian [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (ساختمان روبروی پردیس علوم)
۳۱۲۳۳۶۲۱
کارشناس مقطع کارشناسی زیست و ارشد و دکترای رشته‌ شیمی و ارشد فیزیک
t.zaker [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (ساختمان روبروی پردیس علوم)
31233347
کارشناس مقطع کارشناسی شیمی، فیزیک، زمین‌شناسی و ارشد زمین‌شناسی
z.makizade [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (روبروی ساختمان پردیس علوم)
31232757
کارشناس مقاطع کارشناسی و ارشد گرایش‌های رشته ریاضی و ارشد ژنتیک
اداره آموزش دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
h.bagherif [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
31233245
کارشناس آموزشی کلیه رشته‌های دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
38210312
اداره آموزش دانشکده هنر و معماری
a.tahghighi [at] staff.yazd.ac.ir
خیابان امام خمینی، کوچه سهل‌بن‌علی، دانشکده هنر و معماری
31234543
کارشناس آموزشی کلیه رشته‌های دانشکده هنر و معماری
اداره آموزش پردیس مهریز
kazemali [at] staff.yazd.ac.ir
پردیس مهریز
31234901
کارشناس آموزشی کلیه رشته‌های پردیس مهریز
32537587