دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | دانش‌آموختگان | صدور تاییدیه تحصیلی
درخواست تاییدیه تحصیلی

دانشجویان عزیز لطفا پس از ارائه نامه درخواست تاییدیه تحصیلی از سازمان متبوع یا دانشگاه محل تحصیل خود، موارد زیر را در نظر داشته باشید:
اطمینان از صدور مدرک تحصیلی مورد استعلام در دانشگاه یزد
پرداخت به موقع اقساط تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان و نداشتن حتی یک قسط معوق
تاکید می گردد، پس از حصول اطمینان از داشتن شرایط بالا نیازی به مراجعه یا پیگیری دانشجو نبوده و ارسال تاییدیه تحصیلی به مرجع درخواست کننده، محرمانه و با پست پیشتاز انجام خواهد شد.

لغو تعهد مخصوص فارغ التحصیلان روزانه دانشگاه یزد:
فارغ التحصیلان روزانه دانشگاه یزد که دانشنامه خود را دریافت ننموده اند و قصد ادامه تحصیل در همان مقطع تحصیلی قبلی (مقطع گذرانده شده در دانشگاه یزد) یا مقطع پایین تر را در هریک از دانشگاههای کشور دارند، ملزم به لغو تعهدات خدمت آموزش رایگان هستند.
دانشجویان روزانه اخراجی دانشگاه یزد که جهت تحصیل در دانشگاههای دیگر نیاز به دریافت ریزنمرات برای تطبیق واحد دارند، باید تعهد خدمت خود را لغو کنند.

تعویق تعهد:
فارغ التحصیلان روزانه دانشگاه یزد که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر، در دانشگاه آزاد را دارند، ملزم به لغو یا تعویق تعهدات خدمت آموزش رایگان هستند.

تذکر: بدیهی است لغو یا تعویق تعهد خدمت شامل فارغ التحصیلانی که دانشنامه خود را دریافت نموده و یا به صورت شهریه پرداز تحصیل نموده اند، نمی شود.


متن فرم تعهد محضری جهت تعویق تعهد آموزش رایگان