دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | دانش‌آموختگان | صدور گواهی رتبه
صدور گواهی رتبه
شرایط اخذ گواهی رتبه دانش آموختگی
گواهی رتبه دانش آموختگی به شخصی تعلق می گیرد که در بین هم ورودی ها و هم رشته ای ها (با همان گرایش)، با بالاترین معدل کل دانش آموخته گردیده باشد.
حداکثر مدت تحصیل برای اخذ گواهی رتبه برای دوره کارشناسی 8 نیمسال، کارشناسی ارشد 5 نیمسال و دکتری 10 نیمسال است.
چنانچه دانشجویی که دارای رتبه است نتواند در مدت زمان مجاز ذکر شده دانش آموخته گردد از رتبه حذف و نفرات بعدی در صورت داشتن شرایط جایگزین می شوند.
در مقطع کارشناسی به ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی گواهی رتبه داده می شود.
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری چنانچه تعداد دانشجویان از 3 تا 5 نفر باشد تنها به نفر اول، 6 تا 11 به دو نفر اول و 12 نفر به بالا به سه نفر اول گواهی رتبه داده می شود.
چنانچه دو نفر دارای معدل یکسان باشند در صورت داشتن شرایط به هر دو گواهی رتبه تعلق می گیرد.
گواهی رتبه زمانی صادر خواهد شد که تمامی دانشجویانی که شرایط اخذ گواهی رتبه را دارند، دانش آموخته شده باشند.
دانش آموخته جهت اخذ گواهی رتبه لازم است درخواست خود را کتبا به اداره دانش آموختگان تحویل دهد.

تذکر
در کلیه موارد درخواست، لازم است دانش آموختگان جهت برقراری ارتباطی بهتر و آسانتر، شماره تلفنی را که جوابگو هستند به همراه مدارک به این اداره ارسال نمایند.
دانش آموختگان می توانند درخواست خود را به آدرس: یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- دانشگاه یزد-مدیریت امور آموزشی-کدپستی 8915818411 پست نموده یا به شماره 03538200148 فاکس کنند و پس از اطمینان از صدور گواهی رتبه خود از طریق گزارش 84 سامانه گلستان، از طریق این سامانه، درخواست پست گواهی رتبه خود را ثبت نمایند.
بعد از درخواست پست مدارک در سامانه گلستان و بعد از تایید کارشناس اداره دانش آموختگان، دانشجو موظف است به توضیحات ارائه شده توسط کارشناس توجه نموده و سپس نسبت به پرداخت هزینه پستی اقدام نماید.
با توجه به اینکه هر دانشجو فقط یکبار می تواند هر مدرک را درخواست نماید لازم است در انتخاب مدرک درخواستی دقت نمایید.
دانشجویان متقاضی صدور گواهی رتبه، باید بعد از ثبت درخواست در سامانه گلستان، به هنگام تایید، در قسمت «توضیحات»، عبارت «درخواست صدور گواهی رتبه» را درج نمایند.

راهنمای ویدئویی درخواست ارسال مدارک تحصیلی در سامانه گلستان