دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | دانش‌آموختگان | صدور گواهی موقت
صدور گواهی موقت
  

شرایط صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات:
تسویه حساب کلی با دانشگاه پس از آخرین قفل نمره
کامل بودن مدارک پذیرشی (بررسی توسط کارشناس اداره پذیرش دانشگاه)
مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه عمومی (مخصوص آقایان)
کامل و بی نقص بودن پرونده آموزشی(بررسی توسط کارشناس اداره خدمات آموزشی دانشگاه)
ارسال پرونده به اداره دانش آموختگان
بررسی کلی پرونده توسط کارشناس اداره دانش آموختگان و صدور گواهینامه

تذکر
فارغ التحصیلان دختر و فارغ التحصیلان پسری که وضعیت نظام وظیفه ایشان غیرمشمول می باشد می توانند بعد از چک کردن گزارش 84 سامانه گلستان و اطمینان از صدور گواهینامه پایان تحصیلات، درخواست پست نمایند. لازم است برادران در همان مرحله اول درخواست، مدرکی مبنی بر مشخص کردن وضعیت نظام وظیفه خود بارگذاری نمایند.
بعد از درخواست پست مدارک در سامانه گلستان و بعد از تایید کارشناس اداره دانش آموختگان، دانشجو موظف است به توضیحات ارائه شده توسط کارشناس توجه نموده و سپس نسبت به پرداخت هزینه پستی اقدام نماید.
با توجه به اینکه هر دانشجو فقط یکبار می تواند هر مدرک را درخواست نماید لازم است در انتخاب مدرک درخواستی دقت نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه موقت المثنی:
2 قطعه عکس 4*3
کپی تمامی صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
تکمیل فرم تعهد و ارائه فرم استشهاد محلی مبنی بر مفقود شدن گواهینامه موقت پایان تحصیلات
فیش واریزی بابت هزینه صدور گواهینامه المثنی (از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی سایت دانشگاه یزد)
تکمیل فرم عدم وجود مدرک درصورت ادامه تحصیل در دانشگاههای دیگر و یا اشتغال به کار
تذکر: در کلیه موارد درخواست، لازم است دانش آموختگان جهت برقراری ارتباطی بهتر و آسانتر به همراه مدارک خود شماره تلفنی را که جوابگو هستند به این اداره ارسال نمایند.
ضمنا نیازی به مراجعه دانش آموخته به دانشگاه نیست بلکه شما می توانید کلیه مدارک خود را به همراه یک درخواست کتبی به آدرس : یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- دانشگاه یزد- مدیریت امور آموزشی- کدپستی 8915818411 پست نموده و پس از اطمینان از صدور گواهینامه خود از طریق گزارش 84 سامانه گلستان، از طریق این سامانه، درخواست پست خود را ثبت نمایند.

راهنمای ویدئویی درخواست ارسال مدارک تحصیلی در سامانه گلستان