لینک های ضروری
معرفی خدمات آموزشی

معرفی خدمات آموزشی

این اداره موظف به ارائه کلیه خدمات آموزشی به دانشجویان مقطع کارشناسی پس از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی به شرح ذیل است

 • ثبت رشته‌های تحصیلی جدید مصوب در سیستم گلستان
 • ثبت دروس و سرفصل مربوط به هر رشته تحصیلی در سیستم گلستان
 • ثبت‌نام دانشجویان جدید اعم از ورودی‌های جدید، میهمانی، تک درس، انتقالی، و...
 • برنامه‌ریزی درسی برای دانشجویان در نیم‌سال اول ورود
 • انجام کلیه امور مربوط به ثبت‌نام مقدماتی و اصلی، ترمیم، حذف اضطراری، حذف مجاز، حذف‌پزشکی دانشجویان کارشناسی
 • تعریف فعالیت آموزشی-پژوهشی برای درس‌هایی چون پروژه و کارورزی و ... در سیستم گلستان
 • ثبت غیبت‌های بیش از حد مجاز دانشجویان در سیستم گلستان
 • ثبت غائبین جلسات امتحان در سیستم گلستان
 • نظارت بر برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال و انجام حضور و غیاب جلسات امتحان
 • قفل و تأیید کلیه نمرات دانشجویان پس از تأیید دانشکده‌ها در سیستم گلستان
 • بررسی، ثبت و تأیید دروس امتحان مجدد، معرفی به استاد و... در سیستم گلستان
 • ثبت فرم‌های مربوط به حذف پزشکی و غیبت موجه در سیستم گلستان
 • بررسی و ارسال پرونده‌های مشروطی بیش از حد مجاز به کمیسیون موارد خاص دانشگاه جهت کسب اجازه ادامه تحصیل
 • ثبت آرای صادره از کمیسیون موارد خاص در سیستم گلستان
 • ثبت آرای صادره از ستاد شاهد و ایثارگر در سیستم گلستان
 • تهیه و ارسال اخطار مشروطی به دانشجویان و اولیای آن‌ها
 • تأیید و چاپ کلیه گواهی‌های اشتغال به تحصیل از سیستم گلستان
 • ثبت و تأیید درخواست‌های مرخصی تحصیلی و حذف ترم در سیستم گلستان
 • انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم به شرح ذیل
  • دریافت کلیه درخواست‌های میهمانی و انتقالی از سامانه و تفکیک رشته به رشته جهت طرح در کمیته تخصصی
  • ثبت اعلام ‌نظر دانشگاه در خصوص درخواست‌ها در سامانه و تهیه ریزنمرات دانشجویان و ارسال برای دانشگاه‌های مقصد
  • ارسال نامه موافقت با انتقالی و انتقال توأم با تغییر رشته متقاضیان ورود به دانشگاه به همراه ریز نمرات تایید شده مهمانی
  • مکاتبه با اداره نظام وظیفه جهت ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان انتقالی از دانشگاه
  • ارسال مدارک دانشجویان متقاضی انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته به سایر دانشگاه‌ها
  • ارسال ریزنمرات دانشجویان میهمان به دانشگاه مقصد
  • تطبیق نمرات دروس گذرانده شده دانشجویان میهمان در سایر دانشگاه‌ها و ثبت در سیستم گلستان
  • ارسال پرونده دانشجویان اخراجی و انصرافی به اداره دانش‌آموختگان
  • ارسال پرونده دانشجویان فارغ‌التحصیل پس از تأیید دانشکده به اداره دانش‌آموختگان
  • بررسی درخواست‌های استعلام کد دانشجویان متقاضی جهت تغییر رشته
  • مکاتبه با سازمان سنجش جهت استعلام کدهایی که در کارنامه محرمانه دانشجویان وجود ندارد.