دسترسی سریع
معرفی خدمات آموزشی

معرفی خدمات آموزشی

این اداره موظف به ارائه کلیه خدمات آموزشی به دانشجویان مقطع کارشناسی پس از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی به شرح ذیل است

 • ثبت رشته‌های تحصیلی جدید مصوب در سیستم گلستان
 • ثبت دروس و سرفصل مربوط به هر رشته تحصیلی در سیستم گلستان
 • ثبت‌نام دانشجویان جدید اعم از ورودی‌های جدید، میهمانی، تک درس، انتقالی، و...
 • برنامه‌ریزی درسی برای دانشجویان در نیم‌سال اول ورود
 • انجام کلیه امور مربوط به ثبت‌نام مقدماتی و اصلی، ترمیم، حذف اضطراری، حذف مجاز، حذف‌پزشکی دانشجویان کارشناسی
 • تعریف فعالیت آموزشی-پژوهشی برای درس‌هایی چون پروژه و کارورزی و ... در سیستم گلستان
 • ثبت غیبت‌های بیش از حد مجاز دانشجویان در سیستم گلستان
 • ثبت غائبین جلسات امتحان در سیستم گلستان
 • نظارت بر برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال و انجام حضور و غیاب جلسات امتحان
 • قفل و تأیید کلیه نمرات دانشجویان پس از تأیید دانشکده‌ها در سیستم گلستان
 • بررسی، ثبت و تأیید دروس امتحان مجدد، معرفی به استاد و... در سیستم گلستان
 • ثبت فرم‌های مربوط به حذف پزشکی و غیبت موجه در سیستم گلستان
 • بررسی و ارسال پرونده‌های مشروطی بیش از حد مجاز به کمیسیون موارد خاص دانشگاه جهت کسب اجازه ادامه تحصیل
 • ثبت آرای صادره از کمیسیون موارد خاص در سیستم گلستان
 • ثبت آرای صادره از ستاد شاهد و ایثارگر در سیستم گلستان
 • تهیه و ارسال اخطار مشروطی به دانشجویان و اولیای آن‌ها
 • تأیید و چاپ کلیه گواهی‌های اشتغال به تحصیل از سیستم گلستان
 • ثبت و تأیید درخواست‌های مرخصی تحصیلی و حذف ترم در سیستم گلستان
 • انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم به شرح ذیل
  • دریافت کلیه درخواست‌های میهمانی و انتقالی از سامانه و تفکیک رشته به رشته جهت طرح در کمیته تخصصی
  • ثبت اعلام ‌نظر دانشگاه در خصوص درخواست‌ها در سامانه و تهیه ریزنمرات دانشجویان و ارسال برای دانشگاه‌های مقصد
  • ارسال نامه موافقت با انتقالی و انتقال توأم با تغییر رشته متقاضیان ورود به دانشگاه به همراه ریز نمرات تایید شده مهمانی
  • مکاتبه با اداره نظام وظیفه جهت ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان انتقالی از دانشگاه
  • ارسال مدارک دانشجویان متقاضی انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته به سایر دانشگاه‌ها
  • ارسال ریزنمرات دانشجویان میهمان به دانشگاه مقصد
  • تطبیق نمرات دروس گذرانده شده دانشجویان میهمان در سایر دانشگاه‌ها و ثبت در سیستم گلستان
  • ارسال پرونده دانشجویان اخراجی و انصرافی به اداره دانش‌آموختگان
  • ارسال پرونده دانشجویان فارغ‌التحصیل پس از تأیید دانشکده به اداره دانش‌آموختگان
  • بررسی درخواست‌های استعلام کد دانشجویان متقاضی جهت تغییر رشته
  • مکاتبه با سازمان سنجش جهت استعلام کدهایی که در کارنامه محرمانه دانشجویان وجود ندارد.