لینک های ضروری
۱. اگر دانشجو انتخاب واحد یک نیم‌سال را انجام ندهد، چه خواهد شد و چه باید انجام دهد؟

 • پاسخ اداره‌ی آموزش:
  دانشجو مطابق ماده‌ی ۲۳ آیین‌نامه‌ی آموزشی موظف است در آغاز هر نیم‌سال با انتخاب واحد مطابق مقررات آموزشی دانشگاه، ثبت‌نام خود را در آن نیم‌سال قطعی نماید. عدم انتخاب واحد در یک نیم‌سال به معنی انصراف از تحصیل دانشجو است. دانشجو در اولین فرصتی که متوجه عدم انتخاب واحد خود شد باید به اداره‌ی آموزش مراجعه نماید تا در صورت امکان (حداکثر تا هفته‌ی دوم شروع نیم‌سال) اجازه‌ی انتخاب واحد به وی داده شده و یا برای وی مرخصی تحصیلی در نیم‌سال مربوطه صادر شود. بدیهی است که نیم‌سال مرخصی جز سنوات مجاز تحصیل دانشجو (کاردانی ۵ و کارشناسی ۱۰ نیم‌سال) محاسبه می‌شود. دانشجویی که ثبت‌نام نیم‌سال را انجام نداده است باید در اسرع وقت و حداکثر تا شروع نیم‌سال بعد به اداره‌ی آموزش دانشگاه مراجعه نموده و دلیل موجهی برای عدم ثبت‌نام خود به صورت کتبی ارائه نماید در غیر این صورت، دانشجو منصرف از تحصیل قطعی شناخته شده و از دانشگاه اخراج می‌شود.
 • تبصره:
  تصمیم‌گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده‌ی شورای آموزشی است.
  در دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور در صورتی که دانشجو قبل از زمان حذف و اضافه مراجعه نماید با پرداخت جریمه‌ای معادل یک چهارم شهریه ثابت نیم‌سال می‌تواند انتخاب واحد نماید، در صورت مراجعه بعد از زمان حذف و اضافه آن نیم‌سال برای وی مرخصی با احتساب در سقف سنوات تحصیل محسوب می‌شود و در صورت عدم مراجعه تا قبل از شروع نیم‌سال بعدی منصرف از تحصیل محسوب می‌شود. (شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸)

۲. حداقل و حداکثر تعداد واحدی که هر دانشجو در یک نیم‌سال می‌تواند انتخاب نماید چند واحد است؟

 • پاسخ اداره‌ی آموزش:
  دانشجو مطابق ماده‌ی ۷ آیین‌نامه‌ی آموزشی موظف است در هر نیم‌سال، حداقل ۱۴ واحد درسی و حداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب نماید.
  اگر معدل نیم‌سال قبلی دانشجو ۱۷ و بالاتر باشد دانشجو می‌تواند در نیم‌سال بعدی تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب نماید.
  دانشجو در نیم‌سال آخر تحصیل خود، اگر معدل کل او ۱۰ و بالاتر از آن باشد می‌تواند تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب نماید حتی اگر در نیم‌سال قبلی معدل او مشروط باشد. در صورتی که معدل کل دانشجو کم‌تر از ۱۰ باشد ولی از نظر سایر ضوابط آموزشی منعی برای ادامه‌ی تحصیل وی وجود نداشته باشد در ترم آخر حداکثر ۲۰ واحد می‌تواند اخذ نماید. (شیوه‌نامه‌ی اجرایی مصوب ۹۲/۳/۲۸)
  اگر به دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال، تعداد واحد دانشجو در پایان نیم‌سال تحصیلی به کم‌تر از ۱۴ واحد برسد نیز آن نیم‌سال به عنوان یک نیم‌سال کامل، جز سنوات تحصیلی وی محاسبه می‌شود.
 • تبصره‌ی ماده‌ی ۱۹ شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸:
  در صورتی که اخذ ۱۴ واحد در نیم‌سال بعد برای دانشجوی مشروط امکان‌پذیر نباشد حداقل ۱۲ واحد باید اخذ نماید و آن نیم‌سال در صورت مشروطی ترم کامل محسوب خواهد شد. توضیح: اگر تحت هیچ شرایطی امکان اخذ ۱۴ واحد درسی وجود نداشته باشد یعنی با اخذ واحدهای دروس عمومی و غیره نیز هنوز واحدهای درسی دانشجوی مشروط به ۱۴ واحد نرسد، اداره‌ی آموزش می‌تواند با حداقل ۱۲ واحد، ثبت نام دانشجوی مشروط را در نیم‌سال مربوطه قبول نماید ولی آن نیم‌سال به عنوان یک نیم‌سال کامل برای دانشجو محاسبه خواهد شد و حتی در صورت مشروط شدن در آن نیم‌سال نیز مشروطی دانشجو به صورت قطعی در نظر گرفته می‌شود.

چه دانشجویانی در نیم‌سال آخر تحصیل خود هستند؟

 • دانشجویانی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال مهر آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده داشته باشند که لازم است تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در آن نیم‌سال اخذ نمایند.
 • دانشجویی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال دوم آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده به اضافه درس کارآموزی را داشته باشند که لازم است، تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در نیم‌سال دوم اخذ نموده و درس کارآموزی را در دوره‌ی تابستان آن سال اخذ نماید.
 • دانشجویی که با داشتن معدل کل کمتر از ۱۰ تنها برای فارغ‌التحصیل شدن نیاز به اخذ تا ۲۰ واحد در نیم‌سال آخر تحصیل خود داشته باشد که درس کارآموزی را نیز می‌تواند در دوره‌ی تابستان بعد اخذ نماید.

۳. حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو چند سال است؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۱۳ آیین‌‌نامه‌ی آموزشی، حداکثر مدت مجاز تحصیل:
  در دوره‌ی کاردانی (از دیپلم به فوق دیپلم) و کارشناسی ناپیوسته (از فوق دیپلم به لیسانس) دو و نیم سال (پنج نیم‌سال) است.
  در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (از دیپلم به لیسانس) پنج سال (ده نیم‌سال) است.

در صورتی که دانشجو در حداکثر مدت مجاز تحصیل موفق به فراغت از تحصیل نشود، از دانشگاه اخراج خواهد ‌شد. تصمیم‌گیری در خصوص امکان ادامه تحصیل دانشجو در این حالت بر عهده‌ی کمیسیون موارد خاص می‌باشد که در صورت درخواست دانشجو، آن ‌را بررسی نموده و اعلام رای می‌نماید.
دانشجویی که در مدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای دوره را گذرانده باشد ولی معدل کل وی کم‌تر از ۱۲ باشد می‌تواند حداکثر در یک نیم‌سال تعداد تا ۲۰ واحد درسی از دروس دوره را مجدداً اخذ نموده و تلاش نماید تا معدل کل خود را به ۱۲ برساند، در غیر این‌ صورت مدرک فراغت از تحصیل به وی داده نمی‌شود.
به دانشجویان دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و یا کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به کارشناسی) که در مدت مجاز تحصیل فارغ‌التحصیل نشده و یا معدل کل نمراتشان در پایان مدت مجاز تحصیل و یک نیم‌سال اضافه به ۱۲ نرسد تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده و نمرات آن‌ها و معدل دانشجو داده می‌شود.
دروس دانشجوی دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) که نتواند معدل کل خود را در پایان تحصیل و یا پس از یک نیم‌سال فرصت اضافی به ۱۲ برساند بررسی شده و برخی از آن‌ها که با نمره ۱۲ و یا بالاتر گذرانده شده‌اند انتخاب می‌شوند و در صورتی که با احتساب این دروس امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) وجود داشته ‌باشد به وی مدرک کاردانی رشته داده‌ شود و در غیر آن صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود.

۴. مشروطی بعنی چه و چه مشکلاتی را برای دانشجو در پی دارد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۱۹ آیین‌نامه آموزشی، چنانچه معدل نمرات دانشجو در هر نیم‌سال کم‌تر از ۱۲ باشد، دانشجو مشروط تلقی می‌شود.
  دانشجوی مشروط، تنها می‌تواند در نیم‌سال بعدی ۱۴ واحد اخذ نماید مگر در آخرین نیم‌سال تحصیلی دانشجو که وی می‌تواند تا ۲۴ واحد اخذ نماید البته به شرطی که معدل کل دانشجو کم‌تر از ۱۰ نباشد. در صورت کم‌تر بودن معدل کل دانشجو از ۱۰ تنها در آخرین نیم‌سال تحصیلی دانشجو می‌تواند بین ۱۲ تا ۲۰ واحد اخذ نماید.
 • تبصره‌ی ماده‌ی ۱۹ شیوه‌نامه مصوب ۹۲/۳/۲۸:
  در صورتی که اخذ ۱۴ واحد در نیم‌سال بعد برای دانشجوی مشروط امکان‌پذیر نباشد حداقل ۱۲ واحد باید اخذ نماید و آن نیم‌سال در صورت مشروطی ترم کامل محسوب خواهد شد.
 • توضیح:
  اگر تحت هیچ شرایطی امکان اخذ ۱۴ واحد درسی وجود نداشته باشد یعنی با اخذ واحدهای دروس عمومی و غیره نیز هنوز واحدهای درسی دانشجو به ۱۴ واحد نرسد، اداره‌ی آموزش می‌تواند با حداقل ۱۲ واحد، ثبت‌نام دانشجو در نیم‌سال مربوطه را قبول نموده ولی آن نیم‌سال به عنوان یک نیم‌سال کامل برای دانشجو محاسبه خواهد شد و حتی در صورت مشروط شدن در آن نیم‌سال نیز مشروطی دانشجو به صورت قطعی در نظر گرفته می‌شود. حداکثر نیم‌سال مجاز مشروطی در دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به کارشناسی) تنها دو نیم‌سال است و حداکثر نیم‌سال‌های مشروطی در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به کارشناسی) تنها سه نیم‌سال است. دانشجو پس از مشروط شدن به تعداد حداکثر مجاز مشروطی می‌تواند در سقف سنوات تحصیلی خود ادامه تحصیل دهد ولی در اولین نیم‌سال پس از آن که مشروط شود بلافاصله محروم از تحصیل شناخته شده و از دانشگاه اخراج می‌شود.
 • تبصره:
  در دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور (در دانشگاه یزد) فقط در صورتی که معدل کل دانشجوی با ۳ نیم‌سال مشروطی بالای ۱۲ باشد ادامه تحصیل با اخذ تعهد از دانشجو و اطلاع به خانواده امکان‌پذیر است.

۵. اخراج دانشجو در چه شرایطی انجام می‌شود؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

مطابق آیین‌نامه‌ی آموزشی، در شرایط زیر دانشجو از ادامه تحصیل محروم شده و اخراج می‌شود:

 • در دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و یا کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به کارشناسی): مشروط شدن در دو نیم‌سال البته اگر بعد از دو نیم‌سال مشروطی، معدل کل دانشجو زیر ۱۲ باشد. اگر معدل کل دانشجو پس از دو نیم‌سال مشروطی ۱۲ و بالاتر باشد او می‌تواند با سپردن تعهد و با اطلاع خانواده به تحصیل ادامه دهد که در صورت مشروط شدن مجدد بلافاصله اخراج می‌شود.
 • در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به کارشناسی): مشروط شدن در سه نیم‌سال متوالی یا غیر متوالی، البته اگر بعد از سه نیم‌سال مشروطی، معدل کل دانشجو کم‌تر از ۱۲ باشد. اگر معدل کل دانشجو پس از سه نیم‌سال مشروطی، ۱۲ یا بالاتر باشد، ادامه تحصیل با اخذ تعهد از دانشجو مبنی بر عدم مشروطی در نیم‌سال‌های بعدی امکان‌پذیر است اما در صورت مشروط شدن مجدد بلافاصله اخراج می‌شود.
  توجه: دانشجویی که به‌ دلیل مشروطی مجدد بعد از سه بار مشروطی مجاز، اخراج می‌شود می‌تواند از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (حوزه‌ی معاونت دانشجویی) تقاضای ادامه تحصیل مجدد نماید که با توجه به معدل کل و تعداد واحدهای باقیمانده‌ی دانشجو این کمیسیون نسبت به صدور و یا عدم صدور مجوز ادامه تحصیل تصمیم‌گیری می‌نماید.
 • در صورتی که دانشجو نتواند در حداکثر مدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای درسی خود را گذرانده و فارغ‌التحصیل شود.
  در صورت اخراج شدن دانشجوی دوره‌ی کارشناسی (دیپلم به لیسانس)، اگر معدل کل وی حداقل ۱۲ باشد به او مدرک کادرانی (فوق دیپلم) داده می‌شود البته اگر تعداد واحدهای گذرانده شده او در حد تعداد واحدهای لازم برای فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی باشد ( حدود ۷۱ واحد).
  اگر معدل کل دانشجوی اخراج شده، از ۱۲ کم‌تر باشد، واحدهای دروسی که دانشجو با نمره ۱۲ و بالاتر گذرانده است جمع زده شده و اگر برای فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) کافی باشد، دانشجو با اخذ مدرک کاردانی در رشته‌ی خود فارغ‌التحصیل می‌شود و در غیر این صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود. در دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور (دانشگاه یزد) فقط تعدادی از دروس مازاد بر واحدهای دوره‌ی کاردانی با نمره‌ی کم‌تر از ۱۲ تا رسیدن معدل دانشجو به ۱۲ حذف و بقیه دروس اعم از قبول یا مردود در کارنامه‌ی دانشجو باقی می‌ماند.
 • تبصره ۲
  صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه انجام می‌گیرد. حتماً دانشجو در زمان تحویل نامه‌ی انصراف خود از تحصیل باید تمایل خود را برای اخذ مدرک در مقطع پایین‌تر مکتوب نموده که پس از قطعی شدن انصراف وی که در شروع نیم‌سال بعد می‌باشد، دروس دانشجو به شرح فوق بررسی شده و در صورت امکان، به وی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) داده می‌شود.

۶. غیبت در کلاس درس چه عواقبی را در پی دارد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:
مطابق ماده‌ی ۱۵ آیین‌نامه آموزشی، حضور دانشجو در تمامی جلسات درس الزامی است.

 • اگر دانشجویی بیش‌ از سه شانزدهم جلسات کلاس درس را غایب باشد، در صورتی که استاد درس این امر را به اداره‌ی آموزش اعلام نماید، برای درس مذکور در کارنامه دانشجو غیبت به معنی نمره‌ی صفر ثبت می‌شود. در صورتی که دلایل دانشجو برای عدم شرکت درکلاس درس موجه باشد (حداکثر دو درس در طول تحصیل)، پس از کسب موافقت شورای گروه و دانشکده، غیبت دانشجو در جلسات کلاس درس موجه شناخته شده و نمره‌ی صفر از کارنامه دانشجو حذف می‌گردد.
 • تبصره ۲ شیوه‌نامه مصوب ۹۲/۳/۲۸:
  نمرات بیست و پنج صدم مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو و نمره‌ی صفر مربوط به غیبت بیش از سه شانزدهم در جلسات کلاس درس و نمره‌ی صفر به دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸ مستثنا هستند.
 • توضیح:
  نمرات صفر غیبت در کلاس درس و یا جلسه امتحان پایانی نیم‌سال و یا بیست و پنج صدم تقلب دانشجویان حتی در صورتی که مجدداً درس را اخذ نموده و با نمره ۱۴ و بالاتر، آن را بگذرانند نیز بی اثر نشده و همچنان در کارنامه به صورت صفر باقی‌مانده و در محاسبه‌ی میانگین نیم‌سال لحاظ خواهد شد.

۷. غیبت در جلسه امتحان پایانی نیم‌سال برای هر درس، چه عواقبی را در پی دارد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:
مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵ آیین‌نامه‌ی آموزشی، حضور دانشجو در جلسه‌ی امتحان هر درس الزامی است و در هر امتحان دانشجو با ارائه‌ی کارت دانشجویی خود، لیست حضور و غیاب جلسه‌ی امتحان پایانی درس را امضا می‌نماید.

 • اگر دانشجویی در جلسه‌ی امتحان درس غیبت نماید، برای درس مذکور در کارنامه‌ی دانشجو غیبت به معنی نمره صفر ثبت می‌شود. در صورتی که دلایل دانشجو برای عدم شرکت در جلسه‌ی امتحان (دلایل پزشکی و یا غیر پزشکی) موجه باشد، دانشجو دلایل خود را به مدیر گروه خود تحویل داده و در صورت موافقت شورای گروه و دانشکده، غیبت دانشجو در جلسه‌ی امتحان درس موجه شناخته شده و نمره صفر از کارنامه‌ی دانشجو حذف می‌گردد. (حذف غیر پزشکی حداکثر دو درس در طول تحصیل می‌باشد.)
 • در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان پایانی به دلیل بیماری و به تأیید پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد درس حذف و در غیر این صورت صفر محسوب می‌شود. (شیوه‌نامه اجرایی مصوب ۹۲/۳/۲۸)
 • توضیح:
  دلایل غیر پزشکی غیبت در امتحان پایانی نیم‌سال باید به نحوی باشد که همراه با مستندات محکم بوده و به نحوی باشد که نشان دهد که به هیچ وجه دانشجو امکان حضور در جلسه‌ی امتحان را نداشته است.
 • تبصره ۲ شیو‌ه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸:
  نمرات بیست و پنج صدم مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو و نمره صفر مربوط به غیبت بیش از سه شانزدهم در جلسات کلاس درس و نمره صفر به دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸ مستثنا هستند. یعنی نمرات صفر غیبت در کلاس درس و یا جلسه امتحان پایانی نیم‌سال و یا بیست و پنج صدم تقلب دانشجویان حتی در صورتی که مجدداً درس را اخذ نموده و با نمره ۱۴ و بالاتر آن را بگذرانند نیز بی اثر نشده و همچنان در کارنامه به صورت صفر باقی‌مانده و در محاسبه‌ی میانگین نیم‌سال لحاظ خواهد شد.
 • تبصره به ماده ۱۵ در خصوص غیبت:
  موجه نمودن دو غیبت مانند سنوات گذشته بر عهده‌ی گروه و دانشکده است و موجه نمودن بیش از دو غیبت در کمیته تخصصی قابل طرح می‌باشد.

شرایط موجه نمودن غیبت غیرپزشکی به شرح ذیل می‌باشد:

 • فوت اقوام درجه یک
 • بیماری صعب‌العلاج به تشخیص پزشک دانشگاه
 • سفر حج تمتع
 • حوادث غیر مترقبه مانند تصادف و ... که منجر به عدم امکان حضور وی در جلسه‌ی امتحان گردد.
 • سایر موارد به تشخیص شورا

۸. مرخصی تحصیلی را تا چند نیم‌سال می‌توان درخواست نمود و چگونه ؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۲۱ آیین‌نامه‌ی آموزشی و به شرط موافقت دانشگاه:
  دانشجو در دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به لیسانس) می‌تواند تا یک نیم‌سال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل استفاده نماید.
  دانشجو در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) می‌تواند حداکثر دو نیم‌سال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل استفاده نماید.
  مرخصی زایمان تا دو نیم‌سال به دانشجو داده می‌شود که در سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو نیز لحاظ نمی‌شود. مطابق روند دانشگاه یزد، ارائه‌ی تأییدیه‌ی پزشک معتمد دانشگاه برای بررسی درخواست در شوراهای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه الزامی است.
  در صورت وجود یک مشکل پزشکی که امکان ادامه تحصیل را از دانشجو گرفته است، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و موافقت شورای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه، دانشجو تا دو نیم‌سال بدون احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل می‌تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
 • دانشجو موظف است درخواست مرخصی خود را قبل از شروع نیم‌سال به آموزش ارائه نماید که این امر با ثبت درخواست در سیستم آموزشی گلستان مقدور خواهد بود.
 • تبصره۱:
  حذف نیم‌سال (حذف ترم) جز دو نیم‌سال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات محسوب می‌شود.
 • تبصره ۲:
  « آموزش دانشگاه» می‌تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی تا حداکثر دو نیم‌سال تصمیم بگیرد.
 • تبصره ۵:
  دانشجویان نوبت دوم در صورت حذف ترم، مرخصی با احتساب یا بدون احتساب در سنوات، باید شهریه ثابت نیم‌سال را به دانشگاه بپردازند.

۹. انصراف از تحصیل چگونه انجام می‌شود و چطور می‌توان انصراف را باطل نمود و مجدداً به تحصیل ادامه داد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  دانشجو می‌تواند تقاضای انصراف از تحصیل خود را در هر زمان به صورت کتبی به اداره‌ی آموزش دانشگاه تحویل دهد. دانشجو تا شروع نیم‌سال بعدی فرصت دارد تا فقط برای یک بار با ارائه‌ی درخواست کتبی، تقاضای انصراف خود را پس گرفته و آن ‌را باطل نماید. در صورت عدم ابطال انصراف از تحصیل دانشجو تا شروع نیم‌سال بعدی، حکم انصراف از تحصیل دانشجو صادر می‌شود و امکان پس گرفتن آن نیز وجود نخواهد داشت. (اگر انصراف تحصیلی در نیم‌سال دوم سال درخواست شده باشد، دانشجو می‌تواند تا شروع نیم‌سال اول سال بعد تقاضای خود را آن هم برای یک بار پس بگیرد)
 • تبصره:
  بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل منوط به نداشتن مشکل نظام وظیفه است.
 • در شرایطی که با درخواست کتبی دانشجو، حکم انصراف صادر شود و این امر به ابطال معافیت تحصیلی دانشجو ختم شود، به هیچ وجه امکان پس گرفتن انصراف وجود نخواهد داشت و این حکم قطعی است.
 • حتماً دانشجو در زمان تحویل نامه‌ی انصراف خود از تحصیل باید تمایل خود را برای اخذ مدرک در مقطع پایین‌تر مکتوب نموده که پس از قطعی شدن انصراف وی که در شروع نیم‌سال بعد می‌باشد، دروس دانشجو به شرح فوق بررسی شده و در صورت امکان، به وی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) داده می‌شود.

۱۰. اخذ درس به صورت معرفی به استاد چیست و چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۸ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری (غیر عملی) باقی‌مانده داشته باشد و آن درس در نیم‌سال قبل ارائه نگردیده است، می‌تواند آن دو درس را در ابتدای نیم‌سال بعدی به صورت معرفی به استاد (مطالعه آزاد) بگذراند. در این حالت دانشجو پس از ثبت‌نام درس به صورت معرفی به استاد، به استاد درس مراجعه نموده و مطابق نظر استاد درس و در بازه‌ی زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی نیم‌سال امتحان داده و نمره‌ی وی در سیستم گلستان ثبت شده و دانشجو در شروع نیم‌سال فارغ‌التحصیل می‌شود.
 • از آن‌جا که برای مشخص شدن این مطلب که تنها دو درس برای دانشجو باقی مانده است لازم می‌باشد که نمره کلیه‌ی دروس اخذ شده در نیم‌سال‌های قبلی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان وارد و قفل شده باشد، دروس معرفی به استاد دانشجویان دارای دروس ناتمام، زمانی به صورت قطعی در سیستم گلستان ثبت می‌شود که نمرات دروس ناتمام دانشجو قطعی شده باشد که اگر این امر تا پایان هفته‌ی پنجم شروع نیم‌سال به انجام رسد، دانشجو مجاز است تا درس معرفی به استاد را امتحان داده و در تاریخ اعلام شده توسط اداره‌ی آموزش فارغ‌التحصیل شود. در غیر این صورت دانشجو تا پایان نیم‌سال تحصیلی باید درس معرفی به استاد را امتحان داده و فارغ‌التحصیل شود. بدیهی است تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجو در هیچ شرایطی نمی‌تواند به قبل از تاریخ قفل نمره درس معرفی به استاد او منتقل شود و مسئولیت عواقب این امر بر عهده‌ی دانشجو خواهد بود. پیشنهاد می‌شود دانشجویانی که درسی را به صورت معرفی به استاد اخذ نموده‌اند در هفته‌های آغازی نیم‌سال (تا هفته چهارم) ابتدا کلیه دروس ناتمام خود را امتحان داده و بلافاصله پس از ثبت درس معرفی به استاد اقدام به دادن امتحان و قطعی نمودن نمره‌ی درس معرفی به استاد تا انتهای هفته ششم نیم‌سال نمایند.

۱۱. تغییر رشته چگونه انجام می‌شود و چه شرایطی دارد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق مواد ۲۵ تا ۲۸ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  دانشجویان دوره‌های کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) فقط برای یک بار در صورت داشتن شرایط ذیل، می‌توانند تغییر رشته و یا گرایش دهند. دانشجویان کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به لیسانس) اگر چه نمی‌توانند تغییر رشته دهند ولی برای یک بار می‌توانند در رشته‌ی خود تغییر گرایش دهند.
 • تبصره:
  برای تقاضای تغییر رشته، گذراندن حداقل دو نیم‌سال و دریافت کارنامه‌ی محرمانه‌ی سازمان سنجش لازم است. (شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸)

شرایط تغییر رشته و یا گرایش:

 • وجود رشته و یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در موسسه
 • کم‌تر نبودن نمره‌ی اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره‌ی کشوری آن رشته و یا گرایش در موسسه در سال پذیرش دانشجو که با مراجعه‌ی کارشناسان اداره‌ی آموزش به کارنامه‌ی محرمانه دانشجو در آزمون سراسری به انجام می‌رسد.
 • داشتن زمان تحصیلی کافی برای فراغت از تحصیل در رشته‌ی جدید در سقف مدت مجاز تحصیل
 • موافقت گروه آموزشی کنونی دانشجو و گروه آموزشی که دانشجو به آن تغییر رشته می‌دهد و نهایتاً تأیید دانشگاه یزد
  اگر لازم باشد تا دانشجو به رشته و یا گرایشی در دانشگاهی دیگر تغییر رشته دهد، آن را انتقال توأم با تغییر رشته می‌نامند و لازم است تا دانشجو ضمن داشتن شرایط فوق برای رشته‌ی مذکور در دانشگاه هدف، شرایط انتقال را نیز مطابق آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دارا باشد.
 • تنها دروسی که دانشجو در رشته و یا گرایش قبلی با نمره ۱۲ و بالاتر گذرانده است در رشته یا گرایش جدید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت اشتراک محتوایی (بیش از ۸۰ درصد مطابق سرفصل مصوب) با دروس رشته یا گرایش جدید، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تنها دروس پذیرفته شده از دانشجو در کارنامه‌ی دانشجو ثبت می‌شود و در محاسبه‌ی معدل کل دانشجو محاسبه می‌شود.

۱۲. حذف اضطراری یک درس چیست؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۱۲ آیین‌نامه‌ی آموزشی و شیوه‌نامه‌ی آموزشی دانشگاه یزد:
  دانشجویان می‌توانند تا پایان نیم‌سال تحصیلی و دقیقاً در زمان مشخص و اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه، اقدام به حذف اضطراری تنها یک درس خود بنمایند البته به شرطی که واحدهای باقی‌مانده دانشجو از ۱۴ واحد کم‌تر نشود. مطابق شیوه‌نامه‌ی اجرایی مصوب ۹۲/۳/۲۸، دانشجو مجاز به حذف اضطراری دروس هم‌نیاز نیست. بدین معنی که حتی اگر در صورت حذف درس مورد نظر که هم‌نیاز یک درس دیگر دانشجو در آن نیم‌سال است تعداد واحدهای او به زیر ۱۴ واحد هم نمی‌رسد باز هم دانشجو مجاز به حذف درس خود به صورت حذف اضطراری نمی‌باشد. از آنجا که قطعی شدن حذف اضطراری درس دانشجو منوط به تأیید استاد درس می‌باشد لذا دانشجو موظف است در سیستم گلستان از موافقت استاد درس با حذف درس مورد نظر مطمئن شود. در صورتی که استاد درس با حذف اضطراری موافقت ننماید و دانشجو در جلسه امتحان پایانی نیم‌سال شرکت ننماید، نمره‌ی صفر برای غیبت دانشجو در کارنامه‌ی وی ثبت خواهد شد.

۱۳. حذف ترم یا حذف کلیه دروس اخذ شده در یک نیم‌سال چگونه ممکن است؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  دانشجویان می‌توانند تنها در شرایط خاص که خاص بودن آن باید به تأیید شورای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه برسد، اقدام به حذف کلیه‌ی دروس اخذ شده در نیم‌سال نمایند. حذف کلیه‌ی دروس نیم‌سال باید تا قبل از زمان شروع امتحانات پایان نیم‌سال تحصیلی قطعیت یابد که در غیر این صورت مسئولیت تمامی عواقب قبول نشدن درخواست حذف ترم دانشجو بر عهده‌ی دانشجو خواهد بود. بدیهی است درخواست حذف ترم باید تا حداکثر تاریخ مشخص شده در تقویم آموزشی دانشگاه مربوط به نیم‌سال مورد نظر به انجام رسد.
  در صورت پذیرفته شدن درخواست حذف کلیه‌ی دروس دانشجو (حذف ترم) توسط شورای آموزشی دانشگاه، کلیه‌ی دروس دانشجو در نیم‌سال مورد نظرحذف می‌گردد ولی آن نیم‌سال جز حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می‌شود. دانشجو باید مطابق تقویم آموزشی نیم‌سال تحصیلی (معمولاً تا حداقل دو هفته مانده به شروع امتحانات پایانی نیم‌سال)، تقاضای حذف ترم خود را در سیستم گلستان ثبت نمایند تا امکان بررسی و قطعیت یافتن درخواست وی تا قبل از امتحانات پایانی نیم‌سال ممکن باشد.
 • تبصره۱:
  حذف نیم‌سال (حذف ترم) جز دو نیم‌سال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات محسوب می‌شود.

۱۴. آیا رعایت پیش‌نیاز در انتخاب واحد الزامی است؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • درس پیش‌نیاز درسی است که مطابق سرفصل مصوب آموزشی رشته لازم است حتماً قبل از اخذ درس بعدی گذرانده شود. ترتیب دروس پیش‌نیازی هر رشته در جداولی قرار داده شده که می‌تواند از سیستم آموزشی گلستان و یا از طریق گروه آموزشی مربوطه در دسترس دانشجویان قرار گیرد.

مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۹ آیین‌نامه‌ی آموزشی:

 • دانشجو در تمامی نیم‌سال‌های تحصیلی به جز آخرین نیم‌سال تحصیلی ملزم به رعایت پیش‌نیاز واحدهای درسی خود می‌باشد.
 • کلیه‌ی دانشجویان در آخرین نیم‌سال تحصیلی خود می‌توانند بدون رعایت پیش‌نیاز انتخاب واحد انجام دهند.
 • دانشجویان مهمان که بخشی از دوره‌ی تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده‌اند لازم است تا در هنگام ثبت‌نام با مراجعه به کارشناس آموزشی رشته‌ی خود مستقر در مجتمع‌ها و ارائه‌ی کارنامه‌ی دروس قبلی خود که از سامانه آموزشی دانشگاه مبدأ چاپ نموده‌اند نسبت به اخذ دروس اقدام نمایند.

چه دانشجویانی در نیم‌سال آخر تحصیل خود هستند؟

 • دانشجویانی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال اول آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده داشته باشند که لازم است تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در آن نیم‌سال اخذ نمایند.
 • دانشجویی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال دوم آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده به اضافه درس کارآموزی را داشته باشند که لازم است، تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در نیم‌سال دوم اخذ نموده و درس کارآموزی را در دوره‌ی تابستان آن سال اخذ نماید.
 • دانشجویانی که با داشتن معدل کل کم‌تر از ۱۰ می‌توانند با اخذ تا بیست واحد درسی فارغ‌التحصیل شوند.

۱۵. حداقل نمره قبولی در هر درس چند است و چگونه می‌توان نمرات کمتر از ۱۰ را از کارنامه حذف نمود؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۱۸ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  حداقل نمره‌ی قبولی در هر درس، نمره ۱۰ می‌باشد و معدل نمرات دانشجو نیز درهر نیم‌سال نباید کم‌تر از ۱۲ باشد.
 • تبصره ۱ ماده ۱۸:
  دانشجویانی که در هر درس خود نمره‌ی قبولی ۱۰ را کسب ننمایند می‌توانند در نیم‌سال‌های بعدی تحصیل، آن دروس را مجدداً ثبت‌نام نمایند که در صورت گذراندن دروس تکرار شده با نمره ۱۴ و بالاتر، نمرات کم‌تر از ۱۰ آنها در آن دروس در کارنامه‌ی نیم‌سال مربوطه بی اثر شده و در محاسبه‌ی معدل نیم‌سال و کل نیز لحاظ نمی‌شود.
 • دانشجویانی که درس رد شده خود را در نیم‌‌سال‌های بعدی اخذ می‌نمایند لازم است شهریه‌ی درس مذکور را در زمان ثبت‌نام پرداخت نمایند. دانشجویان روزانه نیز باید شهریه‌ی درسی را که موفق به گذراندن آن نشده‌اند پرداخت نمایند.
 • تبصره ۲ شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸:
  نمرات بیست و پنج صدم مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو و نمره صفر مربوط به غیبت بیش از سه شانزدهم در جلسات کلاس درس و نمره صفر ده دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸ مستثنا هستند.
 • توضیح:
  نمرات صفر غیبت در کلاس درس و یا جلسه امتحان پایانی نیم‌سال و یا بیست و پنج صدم تقلب دانشجویان حتی در صورتی که مجدداً درس را اخذ نموده و با نمره ۱۴ و بالاتر آن را بگذرانند نیز بی اثر نشده و هم‌چنان در کارنامه باقی‌مانده و در محاسبه‌ی میانگین نیم‌سال و کل لحاظ خواهد شد.

۱۶. دانشجویان دوره روزانه، برای چه دروسی باید شهریه پرداخت نمایند؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۲۲ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  دانشجویانی که در هر درس خود نمره‌ی قبولی اخذ نمی‌نمایند و یا درس و یا دروسی را حذف نموده باشند، برای ثبت‌نام دروس مذکور در نیم‌سال‌های بعد باید شهریه پرداخت نمایند. دانشجویان روزانه نیز باید شهریه‌ی دروسی را که موفق به گذراندن آن نشده‌اند و یا حذف نموده‌اند، در زمان اخذ مجدد آن پرداخت نمایند.

۱۷. اگر دانشجو در مدت مجاز نتواند فارغ‌التحصیل شود چه خواهد شد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • در صورتی که دانشجو در حداکثر مدت مجاز تحصیل موفق به فراغت از تحصیل نشود، از دانشگاه اخراج خواهد شد. تصمیم‌گیری در خصوص امکان ادامه تحصیل دانشجو در این حالت بر عهده‌ی کمیسیون موارد خاص می‌باشد که در صورت درخواست دانشجو، آن‌را بررسی نموده و اعلام رای می‌نماید.
 • دروس دانشجوی دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) که نتواند کلیه‌ی واحدهای خود را در مدت مجاز تحصیل بگذراند، بررسی شده و برخی از آن‌ها که با نمره ۱۲ و یا بالاتر گذرانده شده است انتخاب می‌شوند و در صورتی که با احتساب این دروس امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) وجود داشته باشد به وی مدرک کاردانی رشته داده می‌شود و در غیر آن صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود.
 • به دانشجویان دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و یا کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به کارشناسی) که در مدت مجاز تحصیل فارغ‌التحصیل نشده و یا معدل کل نمراتشان در پایان مدت مجاز تحصیل و یک نیم‌سال اضافه به ۱۲ نرسد تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده و نمرات آن‌ها و معدل دانشجو داده می‌شود.

۱۸. اگر در پایان مدت مجاز تحصیل دانشجو، معدل کل او کمتر از ۱۲ باشد چه خواهد شد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • دانشجویی که درمدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای دوره را گذرانده باشد ولی معدل کل وی کم‌تر از ۱۲ باشد می‌تواند حداکثر در یک نیم‌سال تعداد تا ۲۰ واحد درسی از دروس دوره را مجدداً اخذ نموده و تلاش نماید تا معدل کل خود را به ۱۲ برساند، در غیر این صورت مدرک فراغت از تحصیل به وی داده نمی‌شود.
 • دروس دانشجوی دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) که نتواند معدل کل خود را در پایان تحصیل و یا پس از یک نیم‌سال فرصت اضافی به ۱۲ برساند بررسی شده و برخی از آنها که با نمره ۱۲ و یا بالاتر گذرانده شده است انتخاب می‌شوند و در صورتی که با احتساب این دروس امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) وجود داشته باشد به وی مدرک کاردانی رشته داده شود و در غیر آن صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود.
 • به دانشجویان دوره‌ی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم) و یا کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به کارشناسی) که در مدت مجاز تحصیل فارغ‌التحصیل نشده و یا معدل کل نمراتشان در پایان مدت مجاز تحصیل و یک نیم‌سال اضافه به ۱۲ نرسد تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده و نمرات آن‌ها و معدل دانشجو داده می‌شود.

۱۹. تحصیل هم‌زمان در بیش از یک رشته چه حکمی دارد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته امکان‌پذیر است.
  تنها دانشجویان استعدادهای درخشان و برگزیده می‌توانند مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های موجود، در بیش از یک رشته به صورت هم‌زمان تحصیل نمایند.

۲۰. چه دانشجویانی در نیم‌سال آخر تحصیل خود هستند؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • دانشجویانی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال اول آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده داشته باشند که لازم است تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در آن نیم‌سال اخذ نمایند.
 • دانشجویی که با داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰، برای فراغت از تحصیل در نیم‌سال دوم آخرین سال تحصیلی خود، تنها تا ۲۴ واحد درسی باقی‌مانده به اضافه درس کارآموزی را داشته باشند که لازم است، تمامی واحدهای باقی‌مانده خود را تا ۲۴ واحد در نیم‌سال دوم اخذ نموده و درس کارآموزی را در دوره‌ی تابستان آن سال اخذ نماید.
 • دانشجویانی که با داشتن معدل کل کم‌تر از ۱۰ می‌توانند با اخذ تا بیست واحد درسی فارغ‌التحصیل شوند.
 • دانشجو در تمامی نیم‌سال‌های تحصیلی به جز آخرین نیم‌سال تحصیلی ملزم به رعایت پیش‌نیاز واحدهای درسی خود می‌باشد.
 • در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری (غیر عملی) باقی‌مانده داشته باشد، می‌تواند آن دو درس را در ابتدای نیم‌سال بعدی به صورت معرفی به استاد (مطالعه آزاد) بگذراند.

۲۱. تحصیل در دوره روزانه و شبانه چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • منظور از دوره عبارت است از مدت زمان مشخصی از تحصیل که در نهایت با کسب مدرک تحصیلی کاردانی (دیپلم به فوق دیپلم)، کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) و یا کارشناسی ناپیوسته (فوق دیپلم به لیسانس) به پایان رسیده و به صورت روزانه، نوبت دوم (شبانه) و یا نیمه حضوری طبق ضوابط مربوط برگزار می‌شود.
 • دوره‌ی روزانه:
  منظور شیوه‌ی آموزشی است که دانشجو با بهره‌گیری از قانون آموزش رایگان (بدون پرداخت شهریه) و به صورت حضوری در یکی از موسسه‌های آموزش عالی تحصیل می‌کند. مطابق آیین‌نامه‌ی آموزشی دانشجوی دوره‌ی روزانه تنها در صورتی که در درسی نمره‌ی قبولی نیاورد و یا آن را حذف اضطراری و یا پزشکی و غیر پزشکی نماید لازم است تا برای اخذ مجدد آن دروس شهریه مطابق مقررات دانشگاه پرداخت نماید. بدین ترتیب اگر دانشجوی دوره‌ی روزانه در هیچ درسی رد نشود و یا هیچ درسی را حذف ننماید، می‌تواند بدون پرداخت هیچ شهریه‌ای و به صورت کاملاً رایگان تحصیل نموده و فارغ‌التحصیل شود.
 • دوره‌ی شبانه و یا نوبت دوم:
  منظور شیوه‌ی آموزشی است که دانشجو بدون بهره‌مندی از آموزش رایگان و با پرداخت شهریه و به صورت حضوری، در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کند. در هر نیم‌سال دانشجوی نوبت دوم موظف است تا شهریه‌ی ثابت نیم‌سال را همراه با شهریه‌ی متغیر نیم‌سال که به تعداد واحدهای اخذ شده وی در نیم‌سال و عملی و غیر عملی بودن دروس بستگی دارد را به حساب مشخص شده توسط دانشگاه واریز نماید تا امکان ثبت‌نام در نیم‌سال برای وی فراهم شود.
 • تمامی مقررات آموزشی برای دانشجویان دوره‌ی روزانه و شبانه ورودی بعد از سال ۱۳۹۱ از نظر تعداد واحد قابل اخذ در نیم‌سال و طول زمان تحصیل کاملاً یکسان است و ضمناً مدرک صادر شده برای دانشجویان دوره‌ی روزانه و شبانه نیز از نظر اعتبار علمی کاملاً هم درجه می‌باشد چرا که دانشجویان این دو دوره به صورت هم‌زمان از امکانات آموزشی و پژوهشی کاملاً یکسانی بهره‌مند شده و به صورت یکسان ارزشیابی می‌شوند.

۲۲. آیا امکان تغییر سرفصل آموزشی دروس وجود دارد؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • اگر چه ماده‌ی ۹ آیین‌نامه‌ی آموزشی، دانشگاه‌ها را موظف به رعایت کامل برنامه درسی مصوب وزارت‌خانه برای هر رشته که توسط شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نموده است ولی:
  مطابق ماده‌ی ۶ شیوه‌نامه‌ی اجرایی آیین‌نامه‌ی ‌آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب ۹۲/۳/۲۸ شورای مدیران آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۴ کشور:
  دانشگاه موظف است، برنامه‌های آموزشی و درسی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت را برای دوره‌ای که پذیرش دانشجو داشته است، اجرا نماید. (در دانشگاه‌های جامع منطقه ۴ که مجاز به بازنگری برنامه‌های درسی می‌باشند برنامه‌های درسی بازنگری شده که به تصویب شورای دانشگاه رسیده است ملاک عمل است و در رشته‌هایی که بازنگری نشده است همان سر فصل مصوب وزارت علوم اجرا می‌شود).
 • دانشگاه یزد به عنوان دانشگاه جامع در منطقه ۴ کشور دارای شورای برنامه‌ریزی دروس بوده و اعضای هیئت علمی گروه‌های آموزشی مختلف در صورت صلاح‌دید می‌توانند تغییرات مورد نظر خود را در قالب فرم‌های مربوطه و پس از تأیید در شورای گروه و دانشکده به شورای برنامه‌ریزی دانشگاه ارسال نموده تا در صورت تصویب، در روند آموزشی دانشجویان و به روز رسانی مطالب قابل ارائه در هر رشته تحصیلی به کار گرفته شود.

۲۳. چگونه می‌توان به نمره نهایی امتحان درس اعتراض نمود و قفل نمره یعنی چه؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۹ آیین‌نامه‌ی آموزشی مصوب شده در شیوه‌نامه‌ی اجرایی دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور:
  مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره‌ی ارزیابی نهایی درس دانشجویان را با در نظر گرفتن زمان لازم برای رسیدگی به اعتراض دانشجویان (۷۲ ساعت) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیم‌سال آن درس به اداره‌ی آموزش دانشگاه اعلام نماید. در صورتی که تا پایان زمان مشخص شده توسط آموزش دانشگاه نمره توسط استاد تایید نهایی نشود اگر نمره‌ی خام توسط استاد داده شده باشد این نمره توسط آموزش دانشگاه نمره‌ی نهایی تلقی شده و امکان اصلاح آن توسط استاد وجود نخواهد داشت و در صورتی که نمره‌ای توسط استاد ثبت نشده باشد نمره‌ی صفر برای دانشجویان منظور می‌شود و ثبت مجدد نمره با رای کمیسیون نظارتی و صدور اخطار آموزشی برای استاد امکان‌پذیر است. (شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۲/۳/۲۸)
 • توضیح:
  در دانشگاه یزد و با توجه به نزدیکی شروع نیم‌سال دوم سال تحصیلی و پایان امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی و لزوم قطعی شدن معدل نیم‌سال هردانشجو قبل از شروع نیم‌سال بعدی تحصیلی، به اساتید محترم ۷ روز زمان داده می‌شود تا از تاریخ برگزاری امتحان درس خود نسبت به ثبت نمره در سیستم گلستان اقدام نمایند.
  دانشجویان درس با مراجعه به سیستم گلستان نمره‌ی خود را مشاهده نموده و اعتراض خود را در صورت نیاز در محل مخصوص در سیستم گلستان وارد نموده و استاد محترم درس موظف است نهایتاً تا روز دهم پس از برگزاری جلسه‌ی امتحان درس (حداقل سه روز کامل برای مهلت اعتراضات دانشجویی) به کلیه‌ی اعتراضات دانشجویان رسیدگی نموده و اشتباهات احتمالی را رفع نموده و نمرات را قفل یا تأیید قطعی نماید که پس از قفل نمرات توسط استاد درس، امکان تغییر نمره وجود نخواهد داشت مگر با مجوز کمیسیون نظارت و ارزیابی و درج اخطار آموزشی در پرونده استاد درس.

۲۴. تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجو چه روزی است؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۳۰ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره‌ی قطعی درس دانشجو در آموزش دانشگاه ثبت می‌شود.
 • توجه:
  نظر به حجم بالای پرونده‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان در بازه‌های زمانی پایان نیم‌سال‌های اول و دوم تحصیلی و جهت مدیریت هر چه بهتر فرآیند صدور دانشنامه‌ی اداره‌ی دانش‌آموختگان دانشگاه زمان صدور دانش‌نامه را به اطلاع دانشجویانی که تسویه حساب خود را به انجام رسانند اعلام می‌نماید. ضمناً بلافاصله پس از قطعی شدن فراغت از تحصیل دانشجو که با تأیید استاد مشاور، رییس گروه آموزشی و رییس دانشکده به انجام می‌رسد، دانشجو می‌بایست به اداره‌ی دانش‌آموختگان واقع در اداره‌ی کل آموزش مراجعه نموده و ضمن تحویل دادن کارت دانشجویی خود انجام تسویه حساب خود با دانشگاه را شروع نماید. لازم به ذکر است تحویل گواهی دانش‌آموختگی منوط به تسویه حساب کامل دانشجو با دانشگاه می‌باشد.

۲۵. معدل لازم برای فارغ‌التحصیلی دانشجو چند است؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • مطابق ماده‌ی ۳۱ آیین‌نامه‌ی آموزشی:
  به دانشجویی که کلیه‌ی واحدهای درسی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۲ گذرانده باشد مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی پیوسته ارائه می‌شود.
 • تبصره:
  در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به ۱۲ برساند، تنها یک نیم‌سال به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۲۰ واحد از دروس دوره با پرداخت شهریه، میانگین کل دروس خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این صورت از تحصیل محروم می‌شود. برای این‌گونه دانشجویان هر دو نمره دروس باز اخذ شده در کارنامه می‌ماند.

۲۶. رتبه دانشجو در نیم‌سال و در کل تحصیل چگونه مشخص می‌شود؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • رتبه‌ی دانشجو بر اساس معدل نیم‌سال وی در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم‌ ورودی وی محاسبه می‌شود و به عنوان رتبه‌ی دانشجو در نیم‌سال مشخص می‌شود. دانشجویان می‌توانند از رتبه‌ی خود در بین دانشجویان هم ورودی و در رشته خود نیز با مراجعه به گزارش شماره ۳۲۷۸ سیستم آموزشی گلستان مطلع شوند.

۲۷. میهمان شدن و یا انتقال یافتن به دانشگاه دیگر چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ اداره‌ی آموزش:

 • میهمان شدن به معنی گذراندن یک یا چند نیم‌سال توسط دانشجوی دانشگاه یزد در یک دانشگاه دیگر می‌باشد که این تغییر محل تحصیل به صورت موقت به انجام رسیده و دانشجو پس از گذراندن نیم‌سال‌های میهمانی در دانشگاه دیگر به دانشگاه یزد بازگشته و مطابق مقررات جاری دانشگاه یزد فارغ‌التحصیل می‌شود.
  اطلاعات کامل نحوه‌ی میهمانی و انتقالی دانشجو در آیین‌نامه‌ی نقل و انتقالات قابل مطالعه می‌باشد.
 • اگر دانشجوی دانشگاه یزد در بدو ورود به دانشگاه یزد بخواهد در دانشگاهی که نزدیک محل سکونت اوست میهمان شود باید ۹۰% نمره‌ی آزمون سراسری رشته‌ی خود در دانشگاهی که می‌خواهد در آن میهمان شود را داشته باشد که در این حالت به صورت میهمان مبنا و از همان ابتدای تحصیل و حداکثر برای مدت چهار نیم‌سال در دانشگاه نزدیک شهر محل سکونت خود تحصیل نماید. پس از گذشت این چهار نیم‌سال میهمانی اگر معدل کل دانشجو بالاتر از میانگین دانشجویان هم ورودی او در دانشگاه مقصد باشد می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های یزد و دانشگاه مقصد به آن دانشگاه منتقل شود.
 • در صورتی که دانشجو حداقل یک نیم‌سال را با معدل کل ۱۳ یا بالاتر در دانشگاه یزد گذرانده باشد می‌تواند درخواست میهمانی خود را برای دو نیم‌سال پی‌در‌پی (نیم‌سال اول و دوم هر سال) در دانشگاهی دیگر را در سامانه متمرکز خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس mad.msrt.gov.ir/EDUS/Default.Aspx ثبت نموده و منتظر دریافت پاسخ مثبت از دانشگاه مقصد از طریق سامانه باشد. ثبت درخواست مهمانی در سامانه فوق‌الذکر فقط در اردیبهشت ماه هر سال توسط دانشجویان واجد شرایط می‌تواند به انجام می‌رسد.
 • کلیه‌ی نمرات کسب شده توسط دانشجو در مدت میهمانی عیناً در کارنامه‌ی دانشجو در دانشگاه یزد ثبت می‌شود. واحدهایی که دانشجویان دانشگاه یزد در طول دوره‌ی میهمانی در دانشگاه‌های دیگر می‌گذرانند باید با موافقت گروه آموزشی‌شان در دانشگاه یزد اخذ گردد.
 • دانشجوی مهمان در صورتی که در دوره‌ی کارشناسی پیوسته چهار نیم‌سال را با معدل کل ۱۳ یا بالاتر در دانشگاهی که میهمان شده است بگذراند می‌تواند با موافقت دانشگاه یزد و دانشگاه مقصد ادامه تحصیل خود را تا آخرین نیم‌سال در دانشگاهی که میهمان است بگذراند که به این حالت میهمان دائم می‌گویند. مدرک دانشجوی دانشگاه یزد که میهمان دائم در دانشگاه دیگر می‌شود نهایتاً توسط دانشگاه یزد صادر می‌شود.
 • دانشجویان دوره‌ی روزانه در دوره‌ی میهمانی در دانشگاه دیگر باید مطابق دانشجویان نوبت دوم (شبانه) به دانشگاه مقصد شهریه بپردازد. دانشجویان شبانه دانشگاه یزد باید در مدت میهمانی علاوه بر شهریه ثابت که باید به دانشگاه یزد بپردازند باید شهریه ثابت و متغیر را به دانشگاه مقصد هم پرداخت نمایند.
 • انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است. دانشجوی متقاضی انتقال به دانشگاه دیگر باید ابتدا درخواست میهمان شدن در آن دانشگاه را بنماید و در صورتی که در مدت چهار نیم‌سال میهمانی خود در دانشگاه دیگر معدل کل نیم‌سال‌های میهمانی‌اش بالاتر از میانگین کل دانشجویان هم ورودی‌اش در آن دانشگاه بود، می‌تواند به شرط موافقت دانشگاه یزد و دانشگاه مقصد به آن دانشگاه انتقال یابد. مدرک دانشجوی منتقل شده توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود.
 • دانشجویان دوره‌ی روزانه متقاضی انتقال در صورتی که نمره‌ی آزمون سراسری رشته‌ی خود در دانشگاه مقصد را داشته باشند از پرداخت شهریه پس از انتقال یافتن به آن دانشگاه معاف خواهند بود و در غیر آن صورت باید به دانشگاه مقصد تا پایان تحصیلات خود شهریه مطابق دانشجویان نوبت دوم (شبانه) پرداخت نمایند. تنها نمرات دروسی که دانشجو در دوره‌ی قبل از انتقال خود گذرانده است توسط دانشگاهی که به آنجا منتقل می‌شود پذیرفته می‌شود ولی دروس دارای نمره کم‌تر از ۱۲ نیز با نظر دانشگاه مقصد می‌تواند پذیرفته شود.