دسترسی سریع
۱. اخراج دانشجوی کارشناسی؟

مطابق آیین‌نامه‌ی آموزشی، در شرایط زیر دانشجو از ادامه تحصیل محروم شده و اخراج می‌شود:

 • در دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به کارشناسی) در صورت مشروط شدن در سه نیم‌سال متوالی یا غیر متوالی (برای دانشجویان ورودی قبل از ۱۳۹۱ سه نیم‌سال پی‌در‌پی و یا چهار نیم‌سال غیر پی‌درپی)
 • در صورتی که دانشجو نتواند در مدت مجاز تحصیل و یا در مدتی که از شورای آموزشی دانشگاه سنوات اضافی اخذ می‌نماید، تمامی دروس دوره کارشناسی را با موفقیت بگذراند.
 • توجه ۱: دانشجویی که به‌ هر دلیل اخراج می‌شود، می‌تواند از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (حوزه‌ی معاونت دانشجویی) تقاضای ادامه تحصیل مجدد نماید که با توجه به معدل کل و تعداد واحدهای باقیمانده‌ی دانشجو این کمیسیون نسبت به صدور و یا عدم صدور مجوز ادامه تحصیل تصمیم‌گیری می‌نماید. در صورتی که دانشجو نتواند در حداکثر مدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای درسی خود را گذرانده و فارغ‌التحصیل شود. در صورت اخراج شدن دانشجوی دوره‌ی کارشناسی، اگر معدل کل وی حداقل ۱۲ باشد به او مدرک کادرانی (فوق دیپلم) داده می‌شود، البته اگر تعداد واحدهای گذرانده شده او در حد تعداد واحدهای لازم برای فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی باشد (۶۸ واحد که حداکثر ۱۰ واحد آن از دروس عمومی باشد). اگر معدل کل دانشجوی اخراج شده، از ۱۲ کم‌تر باشد، واحدهای دروسی که دانشجو با نمره ۱۲ و بالاتر گذرانده است جمع زده شده و اگر برای فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) کافی باشد، دانشجو با اخذ مدرک کاردانی در رشته‌ی خود فارغ‌التحصیل می‌شود و در غیر این صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود. در دانشگاه‌ یزد فقط تعدادی از دروس مازاد بر واحدهای دوره‌ی کاردانی با نمره‌ی کم‌تر از ۱۲ تا رسیدن معدل دانشجو به ۱۲ حذف و بقیه دروس اعم از قبول یا مردود در کارنامه‌ی دانشجو باقی می‌ماند. برای دانشجویان ورودی ماقبل ۱۳۹۱، گذراندن ۷۰ واحد درسی (اخذ نمره ۱۰ و بالاتر و بدون توجه به نوع درس) و داشتن میانگین کل بالاتر از ۱۰، ملاک صدور مدرک کاردانی خواهد بود.
 • توجه ۲: صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه انجام می‌گیرد. حتماً دانشجو در زمان اخراج و یا انصراف از تحصیل باید تمایل خود را برای اخذ مدرک در مقطع پایین‌تر مکتوب نموده که پس از قطعی شدن اخراج و یا انصراف وی دروس دانشجو به شرح فوق بررسی شده و در صورت امکان، به وی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) داده می‌شود.

۲. اعتراض به نمره درس؟

مدرس هر درس موظف است، نمره‌ی ارزیابی نهایی درس دانشجویان را با در نظر گرفتن زمان لازم برای رسیدگی به اعتراض دانشجویان (۷۲ ساعت) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیم‌سال آن درس در سامانه آموزشی گلستان ثبت نماید. دانشجویان درس با مراجعه به سیستم گلستان نمره‌ی خود را مشاهده نموده و اعتراض خود را در صورت نیاز در محل مخصوص در سیستم گلستان وارد نموده و استاد درس موظف است نهایتاً تا روز دهم پس از برگزاری جلسه‌ی امتحان درس (حداقل سه روز کامل برای مهلت اعتراضات دانشجویی) به تمامی اعتراضات دانشجویان رسیدگی نموده و اشتباهات احتمالی را رفع نموده و نمرات را قفل یا تأیید قطعی نماید که پس از قفل نمرات توسط استاد درس، امکان تغییر نمره وجود نخواهد داشت مگر با مجوز کمیسیون نظارت و ارزیابی و درج اخطار آموزشی در پرونده استاد درس.
در صورتی که تا پایان زمان مشخص شده توسط آموزش دانشگاه نمره توسط استاد درس ثبت نشود، نمره‌ی صفر برای دانشجویان در لیست نمره منظور می‌شود و ثبت نمره با رای کمیسیون نظارتی و صدور اخطار آموزشی برای استاد امکان‌پذیر است.
راهنمای چگونگی اعتراض به نمره درس

۳. انتخاب واحد (ثبت‌نام نیم‌سال)؟ عدم ثبت‌نام به چه معنی است؟

تمامی دانشجویان موظف می‌باشند تا در آغاز هر نیم‌سال با انتخاب واحد مطابق مقررات آموزشی دانشگاه، ثبت‌نام خود را در آن نیم‌سال قطعی نمایند. عدم انتخاب واحد در یک نیم‌سال به معنی انصراف از تحصیل دانشجو است. دانشجو در اولین فرصتی که متوجه عدم انتخاب واحد خود شد باید به اداره‌ی آموزش دانشکده خود مراجعه نماید تا در صورت امکان (حداکثر تا هفته‌ سوم شروع نیم‌سال) و در مقابل اخذ جریمه تاخیر، اجازه‌ انتخاب واحد به وی داده شده و یا برای وی مرخصی تحصیلی در نیم‌سال مربوطه صادر شود. بدیهی است که نیم‌سال مرخصی جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محاسبه می‌شود.
راهنمای چگونگی انجام ثبت‌نام (انتخاب واحد) در سامانه آموزشی گلستان
اطلاعیه‌های آموزشی

۴. انتقال به دانشگاه دیگر؟

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو است که به صورت دائم به انجام رسیده و دانشجو مدرک فارغ‌التحصیلی خود در رشته تحصیلی را از دانشگاهی که به آن انتقال یافته است دریافت خواهد کرد. دانشجوی دوره کارشناسی می‌تواند درخواست انتقال به دانشگاهی دیگر (دانشگاه مقصد) را در اولین اردیبهشت پس از چهار نیم‌سال میهمانی در دانشگاه مقصد ارائه نماید. ضمنا دانشجو باید در مدت چهار نیم‌سال مهمانی در دانشگاه مقصد، معدل نیم‌سال‌هایش بالاتر از معدل دانشجویان دانشگاه مقصد بوده تا با درخواست انتقال وی موافقت شود. سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم در آدرس mad.msrt.gov.ir قابل دسترسی می‌باشد.
سابقه تحصیلی دانشجوی انتقال یافته (نمرات از صفر تا بیست و سوابق مشروطی) عینا در کارنامه دانشجو در دانشگاه مقصد ثبت خواهد شد البته به شرطی که دروس گذرانده شده در دانشگاه مبدا مشابه دروس رشته تحصیلی در دانشگاه مقصد باشد (حداقل 70 درصد اشتراک محتوایی با سرفصل).

۵. انصراف از تحصیل؟

دانشجو می‌تواند تقاضای انصراف از تحصیل خود را در هر زمان به صورت کتبی و در قالب فرم‌های مشخص به اداره‌ی آموزش دانشکده محل تحصیل خود تحویل دهد و رسید دریافت نماید. دانشجو تنها دو ماه از تاریخ ارائه درخواست انصراف فرصت دارد تا فقط برای یک بار با ارائه‌ی درخواست کتبی، تقاضای انصراف خود را پس گرفته و آن ‌را باطل نماید. در صورت عدم ابطال انصراف از تحصیل دانشجو تا پایان مهلت دوماهه، حکم انصراف از تحصیل دانشجو صادر می‌شود و امکان پس گرفتن آن نیز وجود نخواهد داشت. در مواردی که دانشجو برای قطعی شدن انصراف خود بلافاصله پس از ارائه درخواست کتبی اصرار دارد، لازم است تا شخص دانشجو با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، حق پس گرفتن انصراف در مدت دو ماهه را از خود سلب نموده که در این صورت حکم انصراف دانشجو صادر شده و بازگشت به تحصیل دانشجو در هیچ حالتی امکان‌پذیر نخواهد بود. فرم انصراف از تحصیل در قسمت بخشنامه‌ها و فرم‌های صفحه سامانه جامع آموزش موجود می‌باشد.
توجه: بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل منوط به نداشتن مشکل نظام وظیفه و همچنین رای شورای آموزشی دانشگاه یزد می‌باشد.
دانشجویانی که بیش از 68 واحد درسی را گذرانده‌اند (با محاسبه فقط 10 واحد از دروس عمومی) لازم است در زمان تحویل نامه‌ی انصراف خود از تحصیل، تمایل خود را برای اخذ مدرک در مقطع پایین‌تر (کاردانی) مکتوب نموده که پس از قطعی شدن انصراف وی، دروس دانشجو بررسی شده و در صورت امکان، به وی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) داده می‌شود. برای دانشجویان ورودی ماقبل 1391، گذراندن 70 واحد درسی (اخذ نمره 10 و بالاتر و بدون توجه به نوع درس) و داشتن میانگین کل بالاتر از 10، ملاک صدور مدرک کاردانی خواهد بود. برای دانشجویان ورودی 1391 و 1392 که تا نیم‌سال اول ۹۴ -۹۳ از تحصیل انصراف می‌دهند تمامی واحدهای عمومی ایشان در مجموع 68 واحد محاسبه خواهد شد.

۶. بازیافت رمز ورود به سامانه آموزشی گلستان؟

اگرچه فرایند بازیابی نام کاربری و رمز ورود به سیستم آموزشی گلستان به آدرس golestan.yazd.ac.ir که فقط با استفاده از اینترنت اکسپلورر قابل دسترسی کامل می‌باشد از طریق ارسال پیامک در حال پی‌گیری است ولی در حال حاضر کاربران سیستم آموزشی گلستان برای بازیابی نام کاربری و رمز ورود خود به سیستم گلستان لازم است تا به کارشناس اداره آموزش دانشکده خود مراجعه نموده و در مقابل ارائه کارت دانشجویی و یا مستندات هویتی خود درخواست بازیابی نام کاربری و رمز ورود خود به سیستم گلستان را نمایند. اطلاعات تماس و آدرس ادارات امور آموزشی دانشگاه در سامانه جامع ادارات آموزش دانشگاه یزد موجود می‌باشد.

۷. پاسخگویی به درخواست‌های آموزشی دانشجویان؟

کارشناس اداره آموزش دانشکده محل تحصیل دانشجو مسئول پاسخگویی به دانشجو در خصوص سوالات و درخواست‌های آموزشی بوده که حداکثر تلاش خود را برای انجام درخواست دانشجویان به انجام خواهد رساند. در صورتی که نیاز باشد تا دانشجو برای انجام درخواست آموزشی خاصی به ادارات دیگر امور آموزشی ارجاع شود لازم است درخواست دانشجو توسط کارشناس در فرم ارجاع ثبت شده تا به ساختمان مرکزی اداره امور آموزشی واقع در ساختمان احمدی روشن ارجاع داده شود. از دانشجویان گرامی درخواست می‌شود تا برای جلوگیری از تضییع وقت خود، حتما با در دست داشتن فرم ارجاع که از کارشناس اداره آموزش دانشکده خود دریافت نموده‌اند به اداره امور آموزشی واقع در ساختمان احمدی روشن مراجعه نمایند.
توجه: توصیه می‌شد دانشجویان گرامی قبل از مراجعه به ادارت آموزش دانشکده‌ها، بخش پرسش‌های متداول آموزشی موجود در صفحه آموزش وب‌سایت دانشگاه یزد را مطالعه نموده تا در وقت خود صرفه‌جویی نمایند.

۸. پیگیری درخواست‌ها و نامه‌های آموزشی؟

دانشجویان دانشگاه یزد می‌توانند با مراجعه به گزارش شماره 84 سیستم آموزشی گلستان خود از روند صدور و ثبت و پاسخ درخواست‌های آموزشی خود مطلع شوند. حکم‌های صادره از سوی کمیسیون بررسی موارد خاص، گواهی‌های اشتغال به تحصیل، روند گردش پرونده فارغ‌التحصیلی و غیره در گزارش شماره 84 گلستان قابل مشاهده می‌باشد. دانشجویان گرامی قادر خواهند بود تا هر درخواست کتبی ارائه شده به کارشناس اداره آموزش دانشکده و یا ادارات امور آموزشی دانشگاه را در گزارش شماره 84 گلستان خود ببینند.

۹. تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجو؟

تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره‌ی قطعی درس دانشجو توسط استاد درس قفل می‌شود.
توجه: دانشجو پس از قفل شدن تمامی نمرات دروس خود لازم است با هماهنگی کارشناس اداره آموزش دانشکده خود، به اداره امور دانشجوئی مراجعه نموده و با تحویل دادن کارت دانشجویی خود به مسئول تسویه حساب دانشجویان، فرایند تسویه حساب خود با دانشگاه را شروع نماید. هر دانشجو موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ فارغ‌التحصیلی اقدام به تکمیل تسویه حساب خود نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی خواهد شد. پی‌گیری روند پرونده فارغ‌التحصیلی تا زمان پست شدن مدرک موقت تحصیلی و یا دانشنامه از طریق مشاهده گزارش شماره ۸۴ (نامه‌های دانشجو) سامانه آموزشی گلستان توسط دانشجو قابل مشاهده است که در هنگام درج جمله "پست شدن مدرک تحصیلی"، دانشجو می‌تواند پی‌گیری لازم را برای دریافت گواهی‌نامه موقت پایان تحصیلات و یا دانشنامه از طریق سامانه پست پیشتاز با استفاده از شماره رهگیری درج شده در گزارش شماره ۸۴ به انجام رساند.

۱۰. تعداد واحد انتخابی در هر نیم‌سال؟

دانشجوی کارشناسی در هر نیم‌سال تحصیلی لازم است حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد درسی است. در صورت اخذ واحد کمتر از ۱۲ واحد، تمامی واحدهای دانشجو حذف می‌شود و آن نیم‌سال برای وی مرخصی تحصیلی اجباری با احتساب در سنوات تحصیلی (حذف ترم) ثبت می‌گردد.
تبصره ۱: اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیم‌سال حداقل ۱۷ باشد، در نیم‌سال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را اخذ نماید (البته به شرطی که در نیم‌سال قبل از حداقل ۱۲ واحد درسی نمره داشته باشد)
تبصره ۲: در آخرین نیم‌سال تحصیلی دانشجو صرف نظر از معدل کل (کمتر از ۱۰ نباشد) و مشروطی قبلی، می‌تواند تا ۲۴ واحد اخذ نماید به شرط آنکه با اخذ واحدهای نیم‌سال پایانی خود، تمامی واحدهای مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلی را اخذ نموده باشد.
در صورت باقی ماندن درس کارآموزی و یا دروس معرفی به استاد که در دوره تابستان و یا نیم‌سال بعد اخذ می‌شود دانشجو حق استفاده از امتیاز تبصره حاضر را نخواهد داشت. در صورتی که معدل کل دانشجو زیر ۱۰ باشد ولی از نظر سایر ضوابط آموزشی منعی برای ادامه تحصیل وی وجود نداشته باشد در ترم آخر حداکثر ۲۰ واحد درسی می‌تواند اخذ نماید.

۱۱. تغییر رشته یا گرایش؟

دانشجویان کارشناسی می‌توانند از نیم‌سال دوم تحصیل خود (اردیبهشت ماه) درخواست تغییر رشته و یا گرایش بدهند. برای تقاضای تغییر رشته، دریافت کارنامه‌ی محرمانه‌ی سازمان سنجش لازم است.

شرایط تغییر رشته و یا گرایش:

 • وجود رشته و یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در موسسه و کم‌تر نبودن نمره‌ی اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره‌ی کشوری آن رشته و یا گرایش در موسسه در سال پذیرش دانشجو که با مراجعه‌ی کارشناسان اداره‌ی آموزش به کارنامه‌ی محرمانه دانشجو در آزمون سراسری به انجام می‌رسد.
 • داشتن زمان تحصیلی کافی برای فراغت از تحصیل در رشته‌ی جدید در سقف مدت مجاز تحصیل و موافقت گروه آموزشی کنونی دانشجو و گروه آموزشی که دانشجو به آن تغییر رشته می‌دهد از اصلی‌ترین شرایط تغییر رشته دانشجو است.
 • هر دانشجو در طول تحصیل خود فقط یک بار می‌تواند تغیر رشته دهد. تنها دروسی که دانشجو در رشته و یا گرایش قبلی با نمره ۱۲ و بالاتر گذرانده است در رشته یا گرایش جدید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت اشتراک محتوایی (بیش از ۷۰ درصد مطابقت با سرفصل) با دروس رشته یا گرایش جدید، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
 • تنها دروس پذیرفته شده از دانشجو در کارنامه‌ی دانشجو ثبت می‌شود و اگر معدل دروس پذیرفته نشده دانشجو (دروس پذیرش نشده در رشته جدید به دلیل عدم اشتراک سرفصل و همچنین دروس دارای نمره کمتر از ۱۲) کمتر از ۱۲ باشد (البته برای حداقل ۱۲ واحد درسی) جمعا یک نیم‌سال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید ثبت می‌شود.
اگر لازم باشد تا دانشجو به رشته و یا گرایشی در دانشگاهی دیگر تغییر رشته دهد، آن را انتقال توأم با تغییر رشته می‌نامند و لازم است تا دانشجو ضمن داشتن شرایط فوق برای رشته‌ی مذکور در دانشگاه هدف، شرایط انتقال را نیز مطابق آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دارا باشد.

۱۲. جریمه‌ها و هزینه‌های انجام درخواست‌های غیر معمول آموزشی؟

به منظور ترغیب دانشجویان دانشگاه یزد در خصوص انجام به موقع فرایندهای آموزشی که تضمین کننده خدمات‌رسانی آموزشی دقیق و به موقع برای انجام هر چه روان‌تر امور آموزشی مربوط به تحصیل این عزیزان می‌باشد، هزینه و جریمه‌هایی نقدی در نظر گرفته شده است که به عنوان حق‌الزحمه انجام درخواست‌های آموزشی خارج از زمان و روال از پیش اعلام شده، از دانشجویان اخذ می‌گردد. به عنوان مثال دانشجو موظف است تا درخواست مرخصی تحصیلی خود را قبل از شروع نیم‌سال در سامانه آموزشی گلستان ثبت نموده تا مورد موافقت قرار گیرد. در صورتی که به هر دلیل این امر به زمانی پس از شروع نیم‌سال موکول شود، دانشجو پس از پرداخت مبلغی مشخص امکان برخورداری از مرخصی تحصیلی را البته در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی خواهد یافت. عدم انجام ثبت‌نام (انتخاب واحد) در زمان مقرر و یا درخواست مدارک المثنی و ... از دیگر مواردی است که برای انجام آنها که نیاز به انجام امور، توسط پرسنل ادارت آموزش در زمانی بیش از زمان عادی خدمات رسانی آموزشی می‌باشد از دانشجو اخذ می‌گردد.

جدول مبلغ جریمه‌های آموزشی و هزینه انجام درخواست‌های خاصِ مصوب در دانشگاه یزد به شرح ذیل می‌باشد.
ردیفهزینه و جرایم انجام خدمات آموزشیمبلغ
۱ صدور المثنی از گواهی موقت پایان تحصیلات ۲۰۰,۰۰۰
۲ صدور المثنی از دانشنامه ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ صدور ریز نمرات فارسی (انگلیسی) تاییدشده یا بدون تایید (به ازای هر نسخه) ۱۰۰,۰۰۰
۴ جریمه درخواست آموزشی در خارج از زمان مقرر در تقویم آموزشی (مهمانی، انتقالی، تغییر رشته، حذف ترم و مرخصی) ۴۰۰,۰۰۰
۵ جریمه عدم ثبت‌نام تا پایان مهلت حذف و اضافه هر نیم‌سال و هم‌چنین جریمه ثبت‌نام پایان‌نامه ارشد و دکتری و یا امتحان جامع دکتری پس از موعد مقرر ۳۰۰,۰۰۰
۶ جریمه تسویه حساب با دانشگاه دیرتر از فرصت سه‌ماهه از تاریخ فارغ‌التحصیلی ۵۰۰,۰۰۰
۷ هزینه پست مدارک پایان تحصیلات (گواهی موقت و یا دانشنامه) ۱۵۰,۰۰۰
۸ هزینه بررسی درخواست دانشجو در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌های استان ۱۱۵,۰۰۰
نحوه پرداخت هزینه و جریمه‌های آموزشی: دانشجویان دانشگاه یزد می‌توانند با ورود به سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه یزد و درج مشخصات خود و انتخاب گزینه آموزش از منوی واحد دریافت کننده وجه اقدام به انتخاب جریمه و یا هزینه مورد نظر نموده و پس از دریافت رسید حاوی شناسه پرداخت خود، یک نسخه چاپی از رسید پرداخت را به کارشناس آموزش مربوطه ارائه داده تا مجوز ثبت یا انجام درخواست صادر گردد.

۱۳. حذف اضطراری یک درس؟

دانشجویان می‌توانند تا پایان نیم‌سال تحصیلی و دقیقاً در زمان مشخص و اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه، اقدام به حذف اضطراری تنها یک درس غیر عملی خود بنمایند البته به شرطی که واحدهای باقی‌مانده دانشجو از ۱۲ واحد کمتر نشود. دانشجو مجاز به حذف اضطراری دروس هم‌نیاز نیست. بدین معنی که حتی اگر در صورت حذف درس مورد نظر که هم‌نیاز یک درس دیگر دانشجو در آن نیم‌سال است تعداد واحدهای او به زیر ۱۲ واحد هم نمی‌رسد باز هم دانشجو مجاز به حذف درس خود به صورت حذف اضطراری نمی‌باشد. از آنجا که قطعی شدن حذف اضطراری درس دانشجو منوط به ثبت درخواست در سیستم گلستان و تأیید استاد درس می‌باشد لذا دانشجو موظف است در سیستم گلستان از موافقت استاد درس با حذف درس مورد نظر مطمئن شود. در صورتی که استاد درس با حذف اضطراری موافقت ننماید و دانشجو در جلسه امتحان پایانی نیم‌سال شرکت نکند، نمره‌ی صفر برای غیبت دانشجو در کارنامه‌ی وی ثبت خواهد شد.
راهنمای انجام حذف اضطراری در سیستم گلستان

۱۴. حذف ترم (حذف تمامی دروس یک نیم‌سال)؟

حذف ترم به معنی حذف تمامی واحدهای اخذ شده در یک نیم‌سال دانشجو بوده که تنها در صورتی به انجام می‌رسد که دانشجو با ارائه مستندات کاملا محکم و مستدل اثبات نماید که توانایی شرکت در جلسات کلاس درس را ندارد. درخواست حذف ترم در سیستم گلستان توسط دانشجو در زمان مشخص شده در تقویم آموزشی نیم‌سال ثبت شده که راهنمای مربوطه در این قسمت قابل دسترسی است. حذف ترم پس از تائید گروه آموزشی و دانشکده و کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه قطعیت می‌یابد که دانشجو موظف است پی‌گیری لازم را در گروه آموزشی و دانشکده به انجام رساند تا موافقت لازم همراه با مستندات دانشجو به اداره امور آموزشی دانشگاه برای طرح در کمیته منتخب تحویل شود. نیم‌سال حذف ترم جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می‌شود.
دانشجویی که توانایی شرکت در کلاس‌های درسی و یا امتحانات پایانی نیم‌سال را در خود نمی‌بیند لازم است در صورت داشتن مدارک پزشکی و یا غیر پزشکی محکم، در زمان مقرر که تا هفته چهاردهم نیم‌سال می‌باشد اقدام به ثبت تقاضای حذف ترم خود نماید. در صورت مخالفت با درخواست حذف ترم، دانشجو موظف خواهد بود در تمامی امتحانات پایانی نیم‌سال شرکت نماید.

۱۵. رتبه دانشجو در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی؟

رتبه‌ی دانشجو براساس معدل نیم‌سال وی در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم‌ ورودی وی محاسبه می‌شود و به عنوان رتبه‌ی دانشجو در نیم‌سال مشخص می‌شود. دانشجویان می‌توانند از رتبه‌ی خود در بین دانشجویان هم ورودی و هم رشته با مراجعه به گزارش شماره ۳۲۷۸ سیستم آموزشی گلستان خود مطلع شوند. در صورت نیاز به ارائه رتبه نیم‌سال به ارگانی مشخص دانشجو می‌تواند با ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، اعلام رتبه را نیز به عنوان یکی از ضمایم گواهی اشتغال به تحصیل درخواست نماید.

۱۶. رضایت و یا نارضایتی از عملکرد کارکنان آموزش؟

در راستای ارتقای مداوم کیفیت خدمات رسانی آموزشی، از دانشجویان گرامی و یا مراجعین محترم به ادارات مختلف امور آموزشی دانشگاه یزد درخواست می‌شود تا میزان رضایتمندی و یا نارضایتی خود از نحوه برخورد و سرویس‌دهی کارکنان بخش‌های مختلف ادارات امور آموزشی را از راه‌های زیر به اطلاع مدیریت امور آموزشی رسانده تا مورد پی‌گیری قرار گیرد.
تماس با تلفن شماره ۳۱۲۳۳۵۹۹
ارسال ایمیل به آدرس amoozesh[at]offices.yazd.ac.ir
ثبت پیام همراه با شماره تماس و یا آدرس ایمیل در سامانه انتقادات و پیشنهادات اداره امور آموزشی که با کلیک بر این قسمت قابل دسترسی خواهد بود.

۱۷. شرکت مجدد در کنکور سراسری؟

دانشجویان پسر و دختر پذیرفته شده در دوره روزانه در مقطع کارشناسی حق شرکت مجدد در کتکور سراسری را در اولین سال تحصیلی خود نداشته و شرکت این دانشجویان در کنکور سراسری در سال اول قبولی در دانشگاه غیر قانونی است. دانشجویان دوره شبانه از این قانون مستثنی می‌باشند یعنی دانشجویان نوبت دوم (شبانه) می‌توانند در سال اول قبولی و یا هم‌زمان با تحصیل خود در دانشگاه یزد در کنکور سراسری شرکت نموده و پس از قبولی از ادامه تحصیل در رشته قبلی خود انصراف دهند.
دانشجویان پسر روزانه که در زمان قبولی در دانشگاه یزد در سن قانونی سربازی هستند و با استفاده از معافیت تحصیلی در دانشگاه تحصیل می‌نمایند، می‌توانند در سال دوم تحصیل خود یا پس از آن، به شرط آنکه تا تاریخ ۳۰ بهمن آن سال از تحصیل در دانشگاه یزد انصراف دهند مجاز خواهند بود تا در کنکور سراسری شرکت نمایند. دانشجویان شبانه نیز که در سال اول یا پس از آن در آزمون سراسری مجددا شرکت می‌نمایند باید پس از قبولی در کنکور، از تحصیل در رشته قبلی خود انصراف دهند تا قبولی آنان در رشته جدید قانونی باشد و دانشجو پس از قبولی در رشته جدید در کنکور مجدد خود حق ادامه تحصیل در رشته قبلی خود را نخواهد داشت.

۱۸. غیبت در جلسه امتحان پایان ترم؟

حضور دانشجو در جلسه‌ی امتحان پایان ترم هر درس الزامی است و در هر امتحان، دانشجو با ارائه‌ی کارت دانشجویی خود، لیست حضور و غیاب جلسه‌ی امتحان را امضا می‌نماید. اگر دانشجویی در جلسه‌ی امتحان درس غیبت نماید و یا لیست حضور و غیاب را امضا ننماید، برای درس مذکور در کارنامه‌ی دانشجو غیبت به معنی نمره صفر ثبت می‌شود. در صورتی که دانشجو در روز امتحان در بیمارستان بستری باشد و یا بیمار باشد باید حتما مراتب را به مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه گزارش داده و تائیدیه بیماری خود را اخذ نماید که در آن صورت نمره صفر از کارنامه وی حذف خواهد شد.
از آنجا که نمره صفر غیبت تنها در صورت بستری بودن دانشجو در بیمارستان و یا بیماری حاد وی که به تائید مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه در روز امتحان رسیده باشد قابل حذف است، توصیه می‌شود دانشجویان به هیچ وجه به امید حذف غیبت خود، از حضور در جلسه امتحان خودداری ننمایند. دانشجویان ورودی ۱۳۹۱ به بعد، حتی اگر از برگه امتحان خود نمره صفر هم از استاد مربوطه دریافت نمایند (یعنی در جلسه امتحان شرکت نمایند) به محض آنکه درنیم‌سال‌های بعدی درس را با نمره مناسب (نمره ۱۴ برای ورودی‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نمره ۱۰ برای ورودی‌های ۱۳۹۳ و پس از آن) بگذرانند، تمامی نمرات کمتر از ۱۰ ایشان در درس مورد نظر بی اثر شده و در محاسبه معدل کل ایشان به حساب نخواهد آمد البته توجه داشته باشید که سوابق مشروطی حاصل از نمرات پائین شما، در کارنامه باقی خواهد ماند که می‌تواند شرایط حادی را از نظر اخراجی برای شما بوجود آورد. (برای دانشجویان ورودی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با بی اثر شدن نمرات کمتر از ۱۰ در شرایط فوق، وضعیت مشروطی آنها نیز اصلاح خواهد شد)
برای عدم شرکت در جلسه‌ی امتحان به دلایل غیر پزشکی، دانشجو لازم است دلایل خود را به مدیر گروه خود تحویل داده و در صورت موافقت شورای گروه و دانشکده، غیبت دانشجو در جلسه‌ی امتحان درس در کمیته تخصص شورای آموزشی دانشگاه بررسی شده و تنها در صورتی که مستندات ارائه شده نشان از عدم توانائی دانشجو برای شرکت در جلسه امتحان داشته باشد، غیبت دانشجو موجه خواهد شد. لازم به ذکر است درخواست‌های بدون مستندات رسمی و قابل راستی آزمایی بررسی نخواهد شد.

۱۹. غیبت در کلاس درس؟

اگر دانشجویی بیش‌ از سه شانزدهم جلسات کلاس درس را غایب باشد، در صورتی که استاد درس این امر را به اداره‌ی آموزش اعلام نماید، برای درس مذکور در کارنامه دانشجو غیبت به معنی نمره‌ی صفر ثبت می‌شود. در صورتی که دلایل دانشجو برای عدم شرکت در کلاس درس موجه باشد (دلایل پزشکی و غیره)، پس از کسب موافقت شورای گروه و دانشکده، موضوع در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه طرح شده و در صورتی که مدارک ارائه شده اثبات نماید که دانشجو واقعا توان شرکت در کلاس‌ها را نداشته است، غیبت دانشجو در جلسات کلاس درس موجه شناخته شده و نمره‌ی صفر از کارنامه دانشجو حذف می‌گردد. لازم به ذکر است نمرات بیست و پنج صدم مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو و نمره‌ی صفر مربوط به غیبت بیش از سه شانزدهم در جلسات کلاس درس و نمره‌ی صفر به دلیل غیبت دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال حتی در صورتی که دانشجوی ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن، مجدداً درسی که غیبت داشته را اخذ نموده و با نمره ۱۰ و بالاتر (برای ورودی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اخذ نمره ۱۴ و بالاتر)، آن را بگذراند نیز بی اثر نشده و همچنان در کارنامه به صورت صفر باقی‌مانده و در محاسبه‌ی میانگین نیم‌سال لحاظ خواهد شد.

۲۰. کارنامه تحصیلی دانشجو؟

دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه یزد می‌توانند از طریق گزارش شماره ۳۲۶ سیستم آموزشی گلستان اقدام به مشاهده و چاپ کارنامه کلی تحصیلی خود نمایند. دانشجویان فارغ‌التحصیل از طریق گزارش شماره ۳۴۴ گلستان می‌توانند کارنامه کلی فارغ‌التحصیلی خود را چاپ نمایند.

۲۱. گواهی اشتغال به تحصیل؟

دانشجویان دانشگاه یزد می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، قسمت درخواست، تقاضای صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به هر سازمان یا مکان خاص را نمایند. ضمنا امکان درخواست نگارش شماره معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر و همچنین معدل ترم و کل، تعداد واحد گذرانده و رتبه در بین دانشجویان هم ورودی نیز در قسمت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل وجود دارد که لازم است در محل مربوطه در فرم درخواست توسط دانشجو نوشته شود. راهنمای نحوه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل با کلیک بر این قسمت قابل دسترسی می‌باشد.
گواهی اشتغال به تحصیل شما در روز کاری پس از ثبت درخواست در سامانه آموزشی گلستان آماده چاپ بوده که با مراجعه به کارشناس آموزشی رشته خود مستقر در اداره آموزش دانشکده دانشجو قابل چاپ خواهد بود. گواهی صادر شده در اداره آموزش دانشکده باید حتما ممهور به مهر اداره آموزش دانشکده باشد تا اعتبار لازم را داشته باشد.
گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره نظام وظیفه و یا جهت خروج از کشور (طرح بوی بهشت) لازم است ممهور به مهر اداره امور آموزشی شود که لازم است دانشجو پس از گرفتن گواهی چاپ شده خود از کارشناس آموزش دانشکده، آن را برای مهر شدن، به دبیرخانه اداره امور آموزشی واقع در ساختمان احمدی روشن ارائه دهد. برای خروج از کشور لازم است دانشجو درخواست خود را به صورت واضح به اطلاع کارشناس آموزش دانشکده رسانده تا متن مورد نظر که در قالب فرمی به نام فرم الف تهیه می‌شود برای دانشجو چاپ شده و برای مهر شدن لازم است به دبیرخانه آموزش ارائه گردد.
توجه: در دانشگاه یزد به جز گواهی اشتغال به تحصیل، هیچگونه گواهی دیگری صادر نخواهد شد.

۲۲. گواهی فارغ‌التحصیلی و یا دانشنامه؟

ارسال گواهی موقت پایان تحصیلات دانشجو و یا دانشنامه، صرفاً از طریق پست پیشتاز و به آدرس اعلام شده از سوی دانشجو در فرایند تسویه حساب و در مقابل اخذ وجه پست پیشتاز، از سوی اداره فارغ‌التحصیلان اداره آموزش دانشگاه به انجام خواهد رسید. دانشجو پس از قفل شدن تمامی نمرات دروس خود لازم است با هماهنگی کارشناس اداره آموزش دانشکده خود، به اداره امور دانشجویی مراجعه نموده و با تحویل دادن کارت دانشجویی خود به مسئول تسویه حساب دانشجویان، فرایند تسویه حساب خود با دانشگاه را شروع نماید. هر دانشجو موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ فارغ‌التحصیلی اقدام به تکمیل تسویه حساب خود نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی خواهد شد. پی‌گیری روند پرونده فارغ‌التحصیلی تا زمان پست شدن مدرک موقت تحصیلی و یا دانشنامه از طریق مشاهده گزارش شماره ۸۴ (نامه‌های دانشجو) سامانه آموزشی گلستان توسط دانشجو قابل مشاهده است که در هنگام درج جمله "پست شدن مدرک تحصیلی"، دانشجو می‌تواند پی‌گیری لازم را برای دریافت گواهی‌نامه موقت پایان تحصیلات و یا دانشنامه از طریق سامانه پست پیشتاز با استفاده از شماره رهگیری درج شده در گزارش شماره ۸۴ به انجام رساند.

۲۳. شهریه چیست؟ در چه صورت دانشجوی روزانه باید شهریه پرداخت کند؟

دانشجویان نوبت دوم (شبانه) پس از پذیرش در دانشگاه، با پرداخت مبلغی در هر نیم‌سال امکان ثبت‌نام و تحصیل در دانشگاه را می‌یابند که به آن مبلغ شهریه می‌گویند. شهریه به دو صورت ثابت و متغیر از دانشجویان اخذ می‌شود. شهریه ثابت مبلغی ثابت است که در ازای هر نیم‌سال تحصیلی از دانشجو اخذ می‌گردد و شهریه متغیر براساس تعداد واحد درسی و نوع درس انتخابی (عملی، نظری) محاسبه شده و پرداخت می‌گردد.
مبلغ شهریه دانشجویان ورودی هر سال در وب‌سایت مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه قابل مشاهده می‌باشد.
دانشجویان روزانه (تمام ورودی‌ها) در صورتی که نتوانند در مدت مجاز تحصیل، فارغ‌التحصیل شوند لازم است در مدت اضافه تحصیل خود شهریه ثابت و متغیر را مطابق مبلغ شهریه دانشجویان ورودی همان سال اضافه تحصیل پرداخت نمایند. مثلا دانشجوی روزانه ورودی ۱۳۹۳ که در هشت نیم‌سال نتواند فارغ‌التحصیل شود و در صورتی که اجازه ادامه تحصیل از شورای دانشگاه دریافت نماید، از نیم‌سال اول ۱۳۹۷ باید شهریه ثابت و متغیری مطابق مبلغ مصوب شهریه برای دانشجویان شبانه ورودی ۱۳۹۷ پرداخت نماید.
دانشجویان روزانه ورودی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ علاوه بر مورد فوق، باید برای اخذ مجدد دروس خود (که در نیم‌سال‌های قبل نگذرانده و یا حذف و یا غیبت نموده‌اند) حتی در سنوات مجاز تحصیل نیز شهریه متغیر برای دروس اخذ شده به صورت تکراری پرداخت نمایند.

مدت مجاز تحصیل دانشجویان کارشناسی

 • ورودی ۱۳۹۰ و قبل از آن: ۱۲ نیم‌سال
 • ورودی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲: ۱۰ نیم‌سال
 • ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن: ۸ نیم‌سال

پرداخت شهریه توسط دانشجو و از طریق گزینه موجود در سیستم آموزشی گلستان دانشگاه یزد قابل انجام خواهد بود.
راهنمای پرداخت الکترونیکی در سامانه آموزشی گلستان

۲۴. مدارک تحصیلی قبلی دانشجو و مدارک پذیرشی؟

از آنجا که مدارک تحصیلی مقاطع قبلی دانشجویان دانشگاه یزد جزو مدارکی است که باید تا زمان فارغ‌التحصیلی و دریافت دانشنامه در پرونده دانشجو در بایگانی اداره امور آموزشی باقی بماند، امکان پس دادن این مدارک به دانشجو ممکن نبوده ولی دانشجویان گرامی می‌توانند با مراجعه به گزارش شماره ۱۷۰۰ سیستم آموزشی گلستان، مدارک پذیرشی بارگذاری شده خود را مشاهده نموده و از آن‌ها رونوشت تهیه نمایند. در صورتی که نیاز به ارائه مدارک تحصیلی قبلی به مراکز خاص دولتی یا خصوصی باشد دانشجویان گرامی می‌توانند ابتدا مدرک آپلود شده خود را چاپ نموده و با مراجعه به بایگانی اداره امور آموزشی درخواست برابر با اصل نمودن کپی مدرک خود را ارائه نمایند. رونوشت برابر با اصل شده، تنها خدمتی است که آموزش دانشگاه می‌تواند در این خصوص ارائه نماید که توسط ارگان‌های دولتی و یا خصوصی مورد قبول می‌باشد. کپی شناسنامه، کارت ملی، ریز نمرات دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی دانشجو در گزارش شماره ۱۷۰۰ قابل مشاهده و کپی‌برداری می‌باشد.

۲۵. مدت مجاز تحصیل دانشجوی کارشناسی؟

مدت مجاز تحصیل دانشجویان کارشناسی

 • ورودی ۱۳۹۰ و قبل از آن: ۱۲ نیم‌سال
 • ورودی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲: ۱۰ نیم‌سال
 • ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن: ۸ نیم‌سال

تصمیم‌گیری در خصوص امکان ادامه تحصیل دانشجو پس از مدت مجاز بر عهده‌ی شورای آموزشی دانشگاه (تا حداکثر دو نیم‌سال) و پس از آن در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه می‌باشد که در صورت درخواست دانشجو، آن ‌را بررسی نموده و اعلام رای می‌نماید. دانشجو پس از پایان مدت مجار تحصیل خود و در صورت اخذ مجوز ادامه تحصیل مجبور به پرداخت شهریه ثابت و متغیر مطابق دانشجویان شبانه قبولی همان سال است.
دانشجویی که در مدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای دوره را گذرانده باشد ولی معدل کل وی کمتر از ۱۲ باشد می‌تواند حداکثر در یک نیم‌سال تعداد تا ۲۰ واحد درسی از دروس دوره را که نمره بین ۱۰ تا ۱۲ اخذ نموده است را مجدداً اخذ نموده (با پرداخت شهریه در صورت اتمام مدت مجاز تحصیل) و تلاش نماید تا معدل کل خود را به ۱۲ برساند، در غیر این‌ صورت مدرک فراغت از تحصیل به وی داده نمی‌شود. به دانشجویانی که معدل کل نمراتشان در پایان مدت مجاز تحصیل و یک نیم‌سال اضافه به ۱۲ نرسد تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده و نمرات آن‌ها و معدل دانشجو داده می‌شود.
دروس دانشجوی دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) که نتواند معدل کل خود را در پایان تحصیل و یا پس از یک نیم‌سال فرصت اضافی به ۱۲ برساند بررسی شده و برخی از آن‌ها که با نمره ۱۲ و یا بالاتر گذرانده شده‌اند انتخاب می‌شوند و در صورتی که با احتساب این دروس امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) وجود داشته ‌باشد به وی مدرک کاردانی رشته داده‌ شود و در غیر آن صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود.

۲۶. مرخصی تحصیلی؟

دانشجو در دوره‌ی کارشناسی پیوسته می‌تواند حداکثر دو نیم‌سال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل استفاده نماید. مرخصی زایمان تا دو نیم‌سال به دانشجو داده می‌شود که در سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو نیز لحاظ نمی‌شود. مطابق روند دانشگاه یزد، ارائه‌ی تأییدیه‌ی پزشک معتمد دانشگاه برای بررسی درخواست در شوراهای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه الزامی است.
در صورت وجود یک مشکل پزشکی که امکان ادامه تحصیل را از دانشجو گرفته است، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و موافقت شورای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه، دانشجو تا دو نیم‌سال بدون احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل می‌تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. دانشجو موظف است درخواست مرخصی خود را قبل از شروع نیم‌سال به آموزش ارائه نماید که این امر با ثبت درخواست در سیستم آموزشی گلستان مقدور خواهد بود.
توجه: اخذ مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات، مهلت یک ساله انجام پروژه دانشجویان کارشناسی را تغییر نمی‌دهد و تنها در صورت اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات مجاز، مهلت یک ساله انجام پروژه به تعداد نیم‌سال‌های مرخصی بدون احتساب تمدید می‌گردد.

۲۷. مشروط شدن و اخراج از دانشگاه؟

چنانچه معدل نمرات دانشجو در هر نیم‌سال کمتر از ۱۲ باشد، دانشجو مشروط تلقی می‌شود. دانشجوی مشروط، تنها می‌تواند در نیم‌سال بعدی ۱۴ واحد اخذ نماید مگر در آخرین نیم‌سال تحصیلی دانشجو که وی می‌تواند تا ۲۴ واحد اخذ نماید البته به شرطی که معدل کل دانشجو کم‌تر از ۱۰ نباشد.
حداکثر تعداد نیم‌سال مجاز مشروطی در دوره‌ی کارشناسی تنها سه نیم‌سال است اعم از پی در پی و یا غیر پی در پی. فقط برای دانشجویان ورودی قبل از ۱۳۹۱ تعداد مشروطی مجاز، سه نیم‌سال پی در پی و یا چهار نیم‌سال غیر پی درپی است. دانشجو پس از مشروط شدن به تعداد حداکثر مجاز مشروطی بلافاصله محروم از تحصیل شناخته شده و از دانشگاه اخراج می‌شود.
توجه: ادامه تحصیل دانشجوی محروم شده از تحصیل تنها با اخذ مجوز از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه همراه با اخذ تعهد رسمی از دانشجو و اطلاع به خانواده امکان‌پذیر است.

۲۸. معرفی به استاد (خود خوان)؟

در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل فقط دو درس نظری (غیر عملی) باقی‌مانده داشته باشد، می‌تواند با تائید گروه آموزشی و کارشناس آموزش دانشکده مربوطه، آن دو درس را به صورت معرفی به استاد در آن نیم‌سال یا دوره تابستان بگذراند. شرط لازم برای اخذ تا دو درس معرفی به استاد، قفل شدن نمره تمامی دروس دیگر دانشجو است مانند پروژه و یا کارآموزی. دانشجو باید از ابتدای نیم‌سال تا ده روز پس از تاریخ برگزاری آخرین امتحان نیم‌سال با هماهنگی و موافقت استاد درس معرفی به استاد، در امتحان درس شرکت نموده و از آن نمره کسب نماید. درس معرفی به استاد را می‌توان از هفته اول نیم‌سال تا پایان هفته نوزدهم نیم‌سال البته با هماهنگی استاد درس، امتحان داد.
توجه: دروس عملی نظری در صورتی می‌تواند به صورت معرفی به استاد اخذ شود که تعداد واحد عملی آن حداکثر تا نصف واحدهای کل درس باشد. ضمنا در صورتی که دانشجو با اخذ تنها یک درس باقی‌مانده خود به صورت معرفی به استاد دانش‌آموخته می‌شود می‌تواند در صورت عدم کسب نمره قبولی در درس مذکور در یک نیم‌سال، آن درس را مجددا در نیم‌سال بعدی به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.

۲۹. مهمان شدن در دانشگاه دیگر؟

مهمانی به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو به صورت موقت است که حداکثر در چهار نیم‌سال می‌تواند به انجام رسد. شرط مهمانی، گذراندن یک نیم‌سال با معدل ۱۳ و یا بالاتر در دانشگاه یزد می‌باشد. درخواست مهمانی را دانشجو از اولین اردیبهشت پس از قبولی در دانشگاه یزد می‌تواند در سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت نماید. این درخواست می‌تواند برای دو نیم‌سال پی در پی ثبت شود. دانشجوی مهمان موظف است در هر نیم‌سال فرمی شامل موافقت دانشگاه مبدا برای اخذ دروس مشخص در آن نیم‌سال را به اداره خدمات آموزشی دانشگاه مقصد ارائه نماید. پس از چهار نیم‌سال مهمانی، دانشجو باید در صورت درخواست خود و اخذ موافقت دانشگاه مقصد به آن دانشگاه انتقال یافته و یا مهمان دائم در دانشگاه مقصد شود. دانشجوی مهمان دائم اگرچه باقی‌مانده دروس خود را مطابق سرفصل دانشگاه مقصد می‌گذراند ولی مدرک تحصیلی وی توسط دانشگاه مبدا (دانشگاه یزد) صادر خواهد شد. سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم در آدرس mad.msrt.gov.ir قابل دسترسی می‌باشد.

۳۰. نمره قبولی هر درس و بی اثر شدن نمرات کمتر از ۱۰؟

حداقل نمره قبولی در هر درس، نمره ۱۰ است.
دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۳ و بعد از آن که در هر نیم‌سال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم‌سال‌های بعدی، آن درس یا دروس را با حداقل نمره قبولی (نمره ۱۰) بگذراند، نمره یا تمام نمرات مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت می‌شود و باقی می‌ماند اما این نمرات در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر شده و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. برای دانشجویان ورودی سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرط لازم برای حذف اثر نمرات دروس گذرانده نشده قبلی، کسب نمره ۱۴ در درس اخذ شده به صورت مجدد است. برای دانشجویان ورودی قبل از ۱۳۹۱ قانون فوق قابل اجرا نمی‌باشد.
توجه ۱: بی اثر شدن نمرات کمتر از ۱۰ دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن اگر چه معدل کل دانشجو را بالا خواهد برد ولی به هیچ وجه باعث تغییر وضعیت مشروطی ایشان در نیم‌سال‌های قبلی نمی‌شود. بی اثر شدن نمرات کمتر از ۱۰ دانشجویان ورودی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ علاوه بر افزایش معدل کل دانشجو باعث بی اثر شدن مشروطی قبلی دانشجو در نیم‌سالی که نمرات آن (به دلیل کسب نمره ۱۴ و بالاتر در نیم‌سال‌های بعدی) بی اثر شده است می‌شود.
توجه ۲: نمرات ۰.۲۵ مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو، نمره صفر مربوط به غیبت بیش از سه شانزدهم در کلاس درس و غیبت غیر موجه در امتحان پایان نیم‌سال به هیچ وجه بی اثر نمی‌شود.