لینک های ضروری
قوانین و آیین نامه ها
آیین‌نامه یکپارچه مقاطع تحصیلی ابلاغی وزارت علوم
شیوه‌نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۷ و بعد از آن
آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
شیوه‌نامه اجرایی دانشگاه یزد در خصوص آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
آیین‌نامه مهمانی و انتقالی
آیین‌نامه انتقال از دانشگاه‌های خارج به داخل
آیین‌نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر