دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | خانه | درباره تحصیلات تکمیلی | معرفی
معرفی تحصیلات تکمیلی

معرفی تحصیلات تکمیلی

اساس مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در سراسر جهان عموما مبتنی بر آموزش است و کلیه خدمات، فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در این مراکز انجام می‌گیرد همه در راستای تحقق اهداف آموزشی است. آموزش به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول شکل‌گیری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می‌باشد و همچنین به عنوان اصل اول در تربیت نیروی انسانی و استفاده صحیح از تکنولوژی و برنامه‌ریزی سیستمی نقش غیر قابل انکاری دارد. رشد و توسعه تکنولوژی آموزشی در جهت دستیابی به زمینه‌های هر چه بهتر به منظور کمک به ارتقای کیفیت آموزشی و تلاش در جهت ارایه خدمات مناسب آموزشی است.

دوره تحصیلات تکمیلی، عالی‌ترین سطح علمی دانشگاه است که تلفیق آموزش و پژوهش در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد جهت توسعه کشور عزیزمان است. این حوزه زیر نظر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی قرار دارد و امور آموزشی مربوط به دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد. اهم رسالت تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد "مدیریت اجرای سیاست‌های کلی و مصوب وزارت و اجرای مقررات آموزشی بر اساس آیین‌نامه‌های موجود"، "گسترش کیفی و کمی فعالیت‌های آموزشی در حیطه تحصیلات تکمیلی"، "نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های آموزشی مرتبط در دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه" و "تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد در عالی‌ترین سطوح علمی" است که با انجام اقداماتی از جمله بهبود کیفی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی و پژوهشی در جهت تحقق آن گام برمی‌دارد.