دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | خانه | بخشنامه‌ها و فرم‌ها | کارشناسی ارشد
کاربرگ‌های کارشناسی‌ ارشد
کاربرگ اعطای نمره به پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری در حمایت از طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی EP/F0

کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد EP/B001

کاربرگ پیشرفت کار پایان‌نامه و درخواست تمدید سنوات تحصیلی EP/F002

گزارش فرم پیشرفت کار پایان‌نامه و درخواست تمدید سنوات تحصیلی به منظور پیگیری دانشجو EP/F002

کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F004

کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۶ و بعد از آن (مخصوص دانشجویان هنر و معماری) EP/F004

صورت‌جلسه دفاعیه ارشد ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F005

کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F006

کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد EP/F010

کاربرگ تایید اصلاحات پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد EP/F011

کاربرگ درخواست متفرقه دانشجویان کارشناسی ارشد EP/F012

کاربرگ پیگیری درخواست متفرقه دانشجویان کارشناسی ارشد EP/F012

تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد EP/F013

کاربرگ درخواست تغییر شیوه EP/F014

کاربرگ اصلاح عنوان در جلسه دفاع EP/F015

کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر EP/F017

کاربرگ معادل‌سازی دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی EP/F023

کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل EP/F214

سایر کاربرگ‌ها
کاربرگ اعطای نمره حمایت برون‌دانشگاهی از پایان‌نامه
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس فنی و مهندسی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم انسانی و اجتماعی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل هنر و معماری)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی)
کاربرگ‌های پیشنهادی
کاربرگ تقاضای تغییر عنوان پایان‌نامه قبل از جلسه دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع
کاربرگ تاییدیه حضور در جلسات دفاع
کاربرگ تعداد دفعات شرکت در جلسات دفاع