دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | خانه | بخشنامه‌ها و فرم‌ها | کارشناسی ارشد
کاربرگ‌های کارشناسی‌ ارشد
کاربرگ اعطای نمره به پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری در حمایت از طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی EP/F0

کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد EP/B001

کاربرگ پیشرفت کار پایان‌نامه و درخواست تمدید سنوات تحصیلی EP/F002

گزارش فرم پیشرفت کار پایان‌نامه و درخواست تمدید سنوات تحصیلی به منظور پیگیری دانشجو EP/F002

کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F004

کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۶ و بعد از آن (مخصوص دانشجویان هنر و معماری) EP/F004

صورت‌جلسه دفاعیه ارشد ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F005

کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F006

کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد EP/F010

کاربرگ تایید اصلاحات پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد EP/F011

کاربرگ درخواست متفرقه دانشجویان کارشناسی ارشد EP/F012

کاربرگ پیگیری درخواست متفرقه دانشجویان کارشناسی ارشد EP/F012

تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد EP/F013

کاربرگ درخواست تغییر شیوه EP/F014

کاربرگ اصلاح عنوان در جلسه دفاع EP/F015

کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر EP/F017

کاربرگ معادل‌سازی دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی EP/F023

کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل EP/F214

سایر کاربرگ‌ها
کاربرگ اعطای نمره حمایت برون‌دانشگاهی از پایان‌نامه
کاربرگ‌های پیشنهادی
کاربرگ تقاضای تغییر عنوان پایان‌نامه قبل از جلسه دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع
کاربرگ تاییدیه حضور در جلسات دفاع
کاربرگ تعداد دفعات شرکت در جلسات دفاع