لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | خانه | بخشنامه‌ها و فرم‌ها | کارشناسی ارشد
کاربرگ‌های کارشناسی ارشد
کاربرگ‌های کارشناسی‌ ارشد
کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد EP/F001
گزارش پیشرفت کار پایان‌نامه و درخواست تمدید سنوات تحصیلی EP/F002
کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و قبل از آن EP/F004
کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و قبل از آن (مخصوص دانشجویان هنر و معماری) EP/F004
کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F004
کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۶ و بعد از آن (مخصوص دانشجویان هنر و معماری) EP/F004
صورت‌جلسه دفاعیه ارشد ورودی ۹۳ و قبل از آن EP/F005
صورت‌جلسه دفاعیه پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و ۹۵ EP/F005
صورت‌جلسه دفاعیه ارشد ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F005
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی دانشجویان از برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ورودی ۹۵ و قبل از آن EP/F061
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F006
کاربرگ درخواست ثبت با تأخیر نمره نهایی پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ‌ارشد ورودی ۹۵ و قبل از آن EP/F007
کاربرگ درخواست مهلت اضافی پنج‌ماهه برای ثبت نمره نهایی پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ‌ارشد ورودی ۹۵ و قبل از آن EP/F008
کاربرگ تعیین نمره دستاوردهای علمی و نمره نهایی پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ‌ارشد ورودی ۹۵ و قبل از آن EP/F009
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد EP/F010
کاربرگ تأیید اصلاحات پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و قبل از آن EP/F011
کاربرگ تایید اصلاحات پایان‌نامه برای دریافت مجوز صحافی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۶ و بعد از آن EP/F011
کاربرگ درخواست متفرقه دانشجویان کارشناسی ارشد EP/F012
تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد EP/F013
کاربرگ درخواست تغییر شیوه EP/F014
کاربرگ اصلاح عنوان در جلسه دفاع EP/F015
کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر EP/F017
کاربرگ معادل‌سازی دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی EP/F023
سایر کاربرگ‌ها
کاربرگ اعطای نمره حمایت برون‌دانشگاهی از پایان‌نامه
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس فنی و مهندسی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم انسانی و اجتماعی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل هنر و معماری)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی)
کاربرگ‌های پیشنهادی
کاربرگ تعیین استاد راهنما و پیشنهاد موضوع
کاربرگ تقاضای تغییر عنوان پایان‌نامه قبل از جلسه دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع
کاربرگ تاییدیه حضور در جلسات دفاع
کاربرگ تعداد دفعات شرکت در جلسات دفاع