دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | خانه | بخشنامه‌ها و فرم‌ها | دکترا
کاربرگ‌های دکتری
کاربرگ اعطای نمره به رساله دکتری در حمایت از طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی EP/F0

کاربرگ تقاضای بررسی وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری برای برگزاری آزمون جامع EP/F101

کاربرگ تعیین اعضای هیأت داوران و تاریخ آزمون جامع دوره دکتری EP/F102

صورت‌جلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری EP/F103

کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه هیأت داوران در امتحان جامع دانشجویان دکتری دانشگاه یزد EP/F104

درخواست تصویب پیشنهادیه رساله دانشجوی دوره دکتری در شورای گروه مستقل/ دانشکده EP/F105

صورت‌جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دانشجویان دکتری EP/F106

کاربرگ پیشرفت رساله دکتری و درخواست تمدید سنوات تحصیلی EP/F107

گزارش پیشرفت رساله دکتری و درخواست تمدید سنوات تحصیلی جهت پیگیری EP/F107

کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری EP/F108

کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دکتری EP/F141

صورت‌جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دوره دکتری EP/F110

کاربرگ تایید اصلاحات رساله دانشجویان دکترای ورودی ۹۵ و بعد از آن EP/F011

کاربرگ تأیید اصلاحات رساله دانشجویان دکترای ورودی ۹۴ و قبل از آن EP/F111

کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از پیشنهادیه دکتری EP/F112

کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه رساله دکتری EP/F113

تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد EP/F114

کاربرگ اصلاح عنوان در جلسه دفاع EP/F015

کاربرگ درخواست متفرقه دانشجویان دکترا EP/F016

کاربرگ پیگیری درخواست متفرقه دانشجویان دکترا EP/F016

کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر برای دانشجویان دکتری EP/F117

کاربرگ بررسی مقالات دانشجویان دکترا EP/F118

گزارش بررسی مقالات دانشجویان دکترا جهت پیگیری EP/F118

صورتجلسه پیش‌دفاع رساله دانشجویان دکترا EP/F121

سوگندنامه دانشجویان دکترا EP/F122

کاربرگ معادل‌سازی دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی EP/F023

کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل EP/F214

سایر کاربرگ‌ها
کاربرگ اعطای نمره حمایت برون‌دانشگاهی از پایان‌نامه
کاربرگ وضعیت تحصیلی
کاربرگ‌های پیشنهادی
کاربرگ تقاضای تغییر عنوان پایان‌نامه قبل از جلسه دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع
کاربرگ تاییدیه حضور در جلسات دفاع
کاربرگ تعداد دفعات شرکت در جلسات دفاع