لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | خانه | بخشنامه‌ها و فرم‌ها | دکترا
کاربرگ‌های مقطع دکتری
کاربرگ‌های دکتری
کاربرگ تقاضای بررسی وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری برای برگزاری آزمون جامع EP/F101
کاربرگ تعیین اعضای هیئت داوران و تاریخ آزمون جامع دوره دکتری EP/F102
صورت‌جلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری EP/F103
کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه هیئت داوران در امتحان جامع دانشجویان دکتری دانشگاه یزد EP/F104
درخواست تصویب پیشنهادیه رساله دانشجوی دوره دکتری در شورای گروه مستقل/ دانشکده EP/F105
صورت‌جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دانشجویان دکتری EP/F106
کاربرگ پیشرفت رساله دکتری و درخواست تمدید سنوات تحصیلی EP/F107
گزارش پیشرفت رساله دکتری و درخواست تمدید سنوات تحصیلی EP/F107
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دکتری ورودی ۹۴ و پیش از آن EP/F108
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دکتری ورودی ۹۵ و بعد از آن EP/F108
کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دانشجویان ورودی ۹۴ و پیش از آن EP/F109
کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دانشجویان ورودی ۹۵ و بعد از آن EP/F141
صورت‌جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دوره دکتری EP/F110
کاربرگ تایید اصلاحات رساله برای دریافت مجوز صحافی دانشجویان دکترای ورودی ۹۵ و بعد از آن EP/F011
کاربرگ تأیید اصلاحات رساله دانشجویان دکترای ورودی ۹۴ و قبل از آن EP/F111
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از پیشنهادیه دکتری EP/F112
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه رساله دکتری EP/F113
تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد EP/F114
کاربرگ اصلاح عنوان در جلسه دفاع EP/F015
کاربرگ درخواست متفرقه دانشجویان دکترا EP/F016
کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر برای دانشجویان دکتری EP/F117
کاربرگ بررسی مقالات دانشجویان دکترا EP/F118
صورتجلسه پیش‌دفاع رساله دانشجویان دکترا EP/F121
سوگندنامه دانشجویان دکترا EP/F122
کاربرگ معادل‌سازی دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی EP/F023
سایر کاربرگ‌ها
کاربرگ اعطای نمره حمایت برون‌دانشگاهی از پایان‌نامه
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس فنی و مهندسی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم انسانی و اجتماعی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل هنر و معماری)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی)
کاربرگ وضعیت تحصیلی
کاربرگ‌های پیشنهادی
کاربرگ تعیین استاد راهنما و پیشنهاد موضوع
کاربرگ تقاضای تغییر عنوان پایان‌نامه قبل از جلسه دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع
کاربرگ تاییدیه حضور در جلسات دفاع
کاربرگ تعداد دفعات شرکت در جلسات دفاع