لینک های ضروری
  معرفی اداره تحصیلات تکمیلی

اساس مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در سراسر جهان عموما مبتنی بر آموزش است و کلیه خدمات، فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در این مراکز انجام می‌گیرد همه در راستای تحقق اهداف آموزشی است. آموزش به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول شکل‌گیری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می‌باشد و همچنین به عنوان اصل اول در تربیت نیروی انسانی و استفاده صحیح از تکنولوژی و برنامه‌ریزی سیستمی نقش غیر قابل انکاری دارد. رشد و توسعه تکنولوژی آموزشی در جهت دستیابی به زمینه‌های هر چه بهتر به منظور کمک به ارتقای کیفیت آموزشی و تلاش در جهت ارایه خدمات مناسب آموزشی است.

  رئیس تحصیلات تکمیلی

رسول روزگار
دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
 ۳۱۲۳۲۷۱۱
 rroozegar [at] yazd.ac.ir
  نکات مهم