لینک های ضروری
قوانین و آیین‌نامه‌ها
دکترا
دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع از رساله دکترا
شیوه‌نامه اجرایی استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت برای اعزام دانشجویان دکترا
آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره دکترای تخصصی
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکترای ورودی ۹۴ و قبل از آن
شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۷ و بعد از آن
کارشناسی ارشد
شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷
شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۶
آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته
راهنمای آموزشی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و ۹۵
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی ۹۳ و قبل از آن
سایر
مقررات جلسات دفاع و شرح وظایف ناظر
دستورالعمل بهره‌گیری از استادان خارج از دانشگاه و همکاری استادان دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها جهت مشاوره
آیین‌نامه کاردانی، کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دستورالعمل شرایط و ظرفیت اعضای هیئت علمی برای پذیرش راهنمایی پایان‌نامه/ رساله دانشجویان
مقررات مربوط به شرکت استادان راهنما، مشاور و داور به صورت ویدئو کنفرانس و مکاتبه‌ای