دسترسی سریع
دکترا
دستورالعمل برگزاری جلسات دفاع از پیشنهادیه و رساله به صورت نیمه‌حضوری

آیین نامه پذیرش استاد محور دانشجوی دکتری استعدادهای درخشان

آیین نامه پذیرش استاد محور دانشجوی دکتری از طریق آزمون (اصلاح شده وزارت علوم)

آیین‌نامه یکپارچه وزارت علوم

دستورالعمل نمره آزمون زبان

شیوه‌نامه ضوابط و شرایط پذیرش دانشجوی خارجی (غیر ایرانی) پژوهش‌محور در مقطع دکترا

دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع از رساله دکترا

شیوه‌نامه اجرایی استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت برای اعزام دانشجویان دکترا

آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره دکترای تخصصی

راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکترای ورودی ۹۴ و قبل از آن

شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۷ و بعد از آن

دستورالعمل بسندگی زبان خارجی دانشجویان دکتری (مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۲۳)

شیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان دکتری (بخشنامه وزارتی)

کارشناسی ارشد
آیین نامه پذیرش استاد محور دانشجوی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان

آیین‌نامه یکپارچه وزارت علوم

شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷

شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۶

آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

سایر
روند نمای درخواست تصویب پیشنهادیه

فرآیند درخواست تصویب پیشنهادیه

راهنمای سامانه همانندجو

روندنمای درخواست دفاع

فرآیند درخواست دفاع

نحوه آماده‌سازی فایل‌های با فرمت زی‌پرشین برای همانندجو

مقررات جلسات دفاع و شرح وظایف ناظر

دستورالعمل بهره‌گیری از استادان خارج از دانشگاه و همکاری استادان دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها جهت مشاوره

آیین‌نامه کاردانی، کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دستورالعمل شرایط و ظرفیت اعضای هیأت علمی برای پذیرش راهنمایی پایان‌نامه/ رساله دانشجویان

دستورالعمل برگزاری جلسات دفاع غیرحضوری (الکترونیکی)