دسترسی سریع

به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان با نحوه نگارش و چگونگی تدوین و تنظیم مطالب یک تحقیق علمی و به‌ منظور هماهنگی در نحوه نگارش و تنظیم پایان‌نامه‌ها، ضروری است دانشجویان نکاتی را رعایت فرمایند که این نکات از طریق فایل زیر قابل دستیابی می‌باشد.


قالب زیپرشین برای پارساهای دانشگاه یزد (نگارش پاییز ۱۴۰۰)

دستورالعمل نگارش رساله دکترا

دستورالعمل نگارش پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد

استایل APA برای استفاده در نرم‌افزار Endnote

استایل IEEE برای استفاده در نرم‌افزار Endnote