دسترسی سریع
قوانین نگارش پایان‌نامه

به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان با نحوه نگارش و چگونگی تدوین و تنظیم مطالب یک تحقیق علمی و به‌ منظور هماهنگی در نحوه نگارش و تنظیم پایان‌نامه‌ها، ضروری است دانشجویان نکاتی را رعایت فرمایند که این نکات از طریق فایل زیر قابل دستیابی می‌باشد.


دستورالعمل نگارش رساله دکترا
دستورالعمل نگارش پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد
قالب زیپرشن برای پایان‌نامه‌های دانشگاه یزد