دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | فرصت تحقیقاتی | راهنما
راهنما
راهنمای مراحل تکمیل مدارک و خلاصه‌ای از شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت
نمونه سند تعهد کارمندی خارج از کشور (که نیاز به آزاد سازی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد دارد)
راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد
راهنمای ثبت نام فرصت تحقیقاتی در سامانه سجاد
روند نمای درخواست فرصت تحقیقاتی
شرایط ضامنین
مدارک مورد نیاز جهت دریافت ارز و تسویه حساب فرصت تحقیقاتی خارج
مدارک مورد نیاز جهت صدور حکم فرصت تحقیقاتی
مقرری ارزی دانشجویان فرصت تحقیقاتی خارج از کشور
نمونه نامه پذیرش فرصت تحقیقاتی خارج از کشور
نمونه نامه پذیرش فرصت تحقیقاتی داخل کشور
نام ۵۰۰ دانشگاه یا موسسه پژوهشی برتر دنیا