دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | فرصت تحقیقاتی | راهنما

راهنمای مراحل تکمیل مدارک و خلاصه‌ای از شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت
راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد
راهنمای ثبت نام فرصت تحقیقاتی در سامانه سجاد
روند نمای درخواست فرصت تحقیقاتی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت ارز و تسویه حساب فرصت تحقیقاتی خارج
مدارک مورد نیاز جهت صدور حکم فرصت تحقیقاتی
نمونه نامه پذیرش فرصت تحقیقاتی خارج از کشور
نمونه نامه پذیرش فرصت تحقیقاتی داخل کشور