لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | افراد | کارکنان
کارشناسان حوزه تحصیلات تکمیلی
h.owlia [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233076
کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
38212795
h.roknoddole [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233597
کارشناس تحصیلات تکمیلی
38212795
f.kaka [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233627
کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
38212795
کارشناسان تحصیلات تکمیلی پردیس‌ها و دانشکده‌های مستقل
r.tefagh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31233260
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های ادبیات، علوم اجتماعی و الهیات
f.tavakolifard [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31232077
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری، گروه‌های الهیات و معارف، شیعه‌شناسی، تفسیر قرآن و معارف قرآن و تاریخ
38212795
e.orafa [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (ساختمان روبروی پردیس علوم)
31233621
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته‌های فیزیک و شیمی
m.mozafari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232403
كارشناس امور آموزشی تحصيلات تكميلی پرديس فنی و مهندسی
z.makizade [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (روبروی ساختمان پردیس علوم)
31233612
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته‌های فیزیک و شیمی