دسترسی سریع
کارگروه راهبری و نظارت طرح
کارگروه راهبری و نظارت طرح، کارگروهی است که ذیل حوزه ریاست دانشگاه برای ایجاد هماهنگی در اجرای این طرح و نظارت بر نحوه انجام آن تشکیل می‌شود و کلیه واحدهای اجرایی تشکیل شده در حوزه ریاست و معاونت‌های مختلف دانشگاه تحت نظر این کارگروه به اجرای راهکارهای طرح جامع خواهند پرداخت.
اعضای کارگروه راهبری و نظارت طرح
نام و نام خانوادگی سمت
دکتر عباس کلانتری خلیل‌آباد رئیس دانشگاه (رئیس کارگروه)
دکتر محمدعلی امراللهی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (قائم‌مقام کارگروه)
دکتر محمدعلی ایرانمنش معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر محمدرضا صادقیان معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر سید محمد طباطبایی‌نسب معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر سید محسن موسوی نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر مجید شخصی‌نیایی مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه
دکتر مهدی ملک‌ثابت مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
دکتر سعید حسنی عضو حقیقی
دکتر وحید ابوطالبی عضو حقیقی (دبیر کارگروه)