دسترسی سریع
مصوبات گروه معماری
موافقت با ایجاد درس "معماری با خاک"
[27 تیر1400]   [133 بازدید]
اجرای سرفصل مقطع کارشناسی ارشد مصوب وزارت عتف برای ورودی‌های 99 و بعد از آن توسط گروه مهندسی معماری
[10 شهریور1399]   [378 بازدید]
هم‌نیازی دروس مبانی نظری معماری و طرح معماری3 برای دانشجویان ورودی‌های ماقبل 98 مقطع کارشناسی
[11 خرداد1399]   [542 بازدید]
هم‌نیازی دروس تنظیم شرایط محیطی و طرح معماری 1 برای دانشجویان ورودی‌های ماقبل 98 مقطع کارشناسی
[11 خرداد1399]   [529 بازدید]
تغییر نوع دروس طرح معماری 1 و طرح معماری 2 از پروژه به کارگاهی
[11 خرداد1399]   [577 بازدید]
تغییر نوع درس هندسه کاربردی مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری از نظری به نظری -کارگاهی
[11 خرداد1399]   [574 بازدید]