دسترسی سریع
مصوبات گروه شهرسازی
ایجاد درس جدید اختیاری کارگاه مشق طراحی شهری به صورت یک درس 2 واحدی کارگاهی به جای درس کارگاه مقدماتی طراحی شهری
[11 خرداد1399]   [561 بازدید]
تغییر نوع واحد درس پروژه نهایی از نظری - عملی به 6 واحد عملی مربوط به مقطع کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی
[11 خرداد1399]   [542 بازدید]
ایجاد درس جدید اصول IT بر تاکید برGIS به عنوان درس جبرانی جایگزین درس طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
[11 خرداد1399]   [554 بازدید]