دسترسی سریع
مصوبات دانشکده معدن و متالورژی
تفکیک واحدهای عملی و تئوری چند درس برای دانشجویان ورودی سال‌های 1398 و 1399 که ادامه روند باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد
[20 بهمن1400]   [43 بازدید]
جایگزین شدن درس جبرانی ژئوشیمی اکتشافی ۲ برای رشته مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی در مقطع کارشناسی ارشد
[6 دی1400]   [55 بازدید]
درخواست جداسازی قسمت‌های عملی و نظری برای درس 3 واحدی "ژئوفیزیک اکتشافی و عملیات" و درخواست جداسازی بخش های عملی و نظری برای درس 3 واحدی "نقشه برداری معدنی و عملیات"برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی معدن ورودی‌های ۹۸ و بعد از آن
[21 شهریور1400]   [102 بازدید]
افزودن هم‌نیازی درس "کانی‌شناسی نوری و فرایند و آزمایشگاه" به درس "آزمایشگاه سنگ‌شناسی" و تبدیل پیش‌نیازی درس "مقاومت مصالح" به هم‌نیازی برای درس "زمین‌شناسی ساختاری" برای دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی معدن ورودی ۹۸ و بعد از آن
[17 خرداد1400]   [144 بازدید]
اضافه شدن دروس "انجماد پیشرفته"، "سینتیک پیشرفته"، "مغناطیس پیشرفته" و "آنالیز حرارتی" به عنوان دروس اختیاری برای دانشجویان ورودی‌های سال ۹۹ و بعد از آن در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
[28 بهمن1399]   [218 بازدید]