دسترسی سریع
مصوبات دانشکده مهندسی نساجی
تعریف درس جدید اختیاری رنگرزی منسوجات با مواد طبیعی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی نساجی
[11 خرداد1399]   [539 بازدید]
کاهش سقف تعداد واحد گذرانده جهت اخذ پروژه پایانی مقطع کارشناسی به 100 واحد
[11 خرداد1399]   [540 بازدید]
تغییر نوع درس کاربرد ریاضیات و تکمیل 1 و تکمیل 2 در مقطع کارشناسی رشته شیمی نساجی و علوم الیاف
[11 خرداد1399]   [540 بازدید]