دسترسی سریع
مصوبات دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
تغییر نوع واحد درسی توان‌بخشی کودکان با نیازهای ویژه مقطع کارشناسی رشته روان‌شناسی
[7 خرداد1399]   [583 بازدید]
تعریف درس جدید اختیاری آمار استنباطی پیشرفته به سرفصل دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی
[7 خرداد1399]   [618 بازدید]
تغییر عنوان درس اختیاری متون تخصصی در برنامه‌ریزی درسی در سرفصل دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی به زبان تخصصی در برنامه‌ریزی درسی
[7 خرداد1399]   [526 بازدید]
ادغام دروس برنامه‌ریزی درسی در آموزش پیش دبستانی و دبستان و برنامه‌ریزی درسی در دوره متوسطه به درس برنامه‌ریزی درسی دوره‌های تحصیلی (پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه) در سرفصل دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی
[7 خرداد1399]   [516 بازدید]
حذف تمام دروس جبرانی از سرفصل رشته تحقیقات آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و افزودن تا سقف 4 واحد درس اجباری از بین دروس مقطع کارشناسی به تشخیص شورای گروه
[7 خرداد1399]   [591 بازدید]
تعریف درس جدید اختیاری آمار استنباطی برای دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
[7 خرداد1399]   [503 بازدید]
تغییر تعداد واحد درس روشهای پیشرفته تدریس از 3 واحد به 2 واحد در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
[7 خرداد1399]   [489 بازدید]
تغییر تعداد واحد درس روش تحقیق پیشرفته از 3 واحد به 2 واحد در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
[7 خرداد1399]   [515 بازدید]