دسترسی سریع
مصوبات دانشکده علوم اجتماعی
اضافه شدن یک درس اختیاری تحت عنوان «جامعه شناسی بالینی»
[20 بهمن1400]   [43 بازدید]
موافقت با تغییرات درس روش تحقیق نظری و عملی رشته علوم اجتماعی
[6 دی1400]   [61 بازدید]
تعریف درس جدید اختیاری جامعه شناسی سلامت و بیماری به سرفصل برنامه درسی مقطع دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
[7 خرداد1399]   [666 بازدید]
اضافه شدن درس اختیاری روش‌های تحقیق کیفی به سرفصل مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی
[7 خرداد1399]   [545 بازدید]
اضافه شدن درس اختیاری جمعیت شناسی تغذیه به سرفصل مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی
[7 خرداد1399]   [542 بازدید]