دسترسی سریع
مصوبات گروه مرتع و آبخیزداری
حذف درس "مسئله مخصوص" به ارزش ۱ واحد از سرفصل رشته مرتعداری-گیاهان دارویی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعد از آن
[15 اردیبهشت1400]   [165 بازدید]
اضافه شدن درس اختیاری زمین آمار به سرفصل مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیز
[12 خرداد1399]   [562 بازدید]
تفکیک دروس ژئومورفولوژی 1، ژئومورفولوژی 2 و خاک‌شناسی به صورت درس تئوری و درس عملی
[12 خرداد1399]   [541 بازدید]