دسترسی سریع
سرفصل‌های جاری مقطع کارشناسی ارشد (ویرایش اولیه بهار ۱۳۹۹ و آخرین ویرایش پاییز۱۴۰۰)
ردیفپردیس / دانشکده مستقلدانشکده / گروهرشته - گرایشتاریخ آخرین بازبینیسرفصل دروسمرجع بازبینی
۱ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی - شیمی آلی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۲ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی - شیمی تجزیه ۹۷/۰۲/۱۹ دانلود فایل وزارت عتف
۳ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی - شیمی فیزیک ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۴ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی - شیمی معدنی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۵ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی علم داده‌ها ۹۷/۱۲/۱۹ دانلود فایل دانشگاه تربیت مدرس
۶ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی آمار اقتصادی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ دانلود فایل وزارت عتف
۷ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی آمار - آمار ریاضی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۸ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی - آنالیزعددی ۹۵/۰۳/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۹ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی - بهینه‌‌سازی
۱۰ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی - ریاضی مالی
۱۱ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی - معادلات‌ دیفرانسیل ‌و سیستم‌های ‌دینامیکی
۱۲ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی محض - آنالیز ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی محض - جبر ۹۷/۱۰/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی محض - هندسه - توپولوژی ۶۵/۰۷/۱۲ دانلود فایل وزارت عتف
۱۵ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی علوم کامپیوتر - محاسبات علمی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۱۶ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - اپتیک و لیزر ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۱۷ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
۱۸ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - فیزیک پلاسما
۱۹ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - فیزیک ماده چگال
۲۰ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - فیزیک هسته‌ای
۲۱ پردیس علوم دانشکده فیزیک هواشناسی ۹۶/۰۴/۲۵ دانلود فایل دانشگاه تهران
۲۲ پردیس علوم گروه زمین‌شناسی علوم زمین - زمین‌شناسی مهندسی ۹۴/۰۳/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف
۲۳ پردیس علوم گروه زیست‌شناسی ژنتیک ۹۶/۰۴/۲۵ دانلود فایل وزارت عتف
۲۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری حسابداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل دانشگاه الزهرا (وزارت عتف)
۲۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم ‌اقتصادی - اقتصاد شهری ۹۶/۰۲/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۲۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم ‌اقتصادی - اقتصاد محیط زیست ۹۴/۰۳/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۲۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم ‌اقتصادی - اقتصاد نظری ۹۵/۱۱/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۲۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی ۹۵/۰۹/۱۴ دانلود فایل وزارت عتف
۲۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی ۹۵/۰۹/۱۴ دانلود فایل وزارت عتف
۳۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی - اقتصاد مالی اسلامی ۹۵/۰۳/۲۲ دانلود فایل وزارت عتف
۳۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی - بازاریابی ۹۴/۰۴/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۳۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی
۳۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی
۳۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک
۳۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات ۹۴/۰۴/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۳۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی - تولید و عملیات
۳۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره‌وری
۳۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی ۹۵/۰۱/۲۸ دانلود فایل وزارت عتف
۳۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین ۹۵/۰۱/۲۸ دانلود فایل وزارت عتف
۴۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت مالی ۷۸/۱۱/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف
۴۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات تفسیر و علوم قرآن ۸۳/۱۲/۰۸ دانلود فایل وزارت عتف
۴۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات شیعه‌شناسی - جامعه‌شناسی ۸۴/۰۳/۲۱ دانلود فایل وزارت عتف
۴۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات شیعه‌شناسی - کلام ۱۳۸۴/۰۳/۲۱ دانلود فایل وزارت عتف
۴۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات علوم قرآن ۹۲/۰۴/۳۰ دانلود فایل وزارت عتف
۴۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی ۷۰/۱۰/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۴۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات معارف قرآن ۷۹/۱۰/۱۸ دانلود فایل وزارت عتف
۴۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات نهج‌البلاغه - اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی ۸۰/۰۷/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۴۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی ۹۳/۰۷/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف
۴۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تحقیقات آموزشی ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۵۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی ۹۰/۰۷/۰۴ دانلود فایل وزارت عتف
۵۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی روان‌شناسی تربیتی ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۵۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی روان‌شناسی عمومی ۶۶/۰۱/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف
۵۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات آموزش زبان انگلیسی ۹۵/۰۶/۰۸ دانلود فایل وزارت عتف
۵۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات‌ انگلیسی ۷۱/۰۹/۱۵ دانلود فایل وزارت عتف
۵۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات ادبیات عربی ۹۶/۱۱/۱۱ دانلود فایل وزارت عتف
۵۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی ۹۵/۱۲/۱۰ دانلود فایل دانشگاه یزد
۵۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری ۹۲/۰۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۵۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۵۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جامعه‌‌شناسی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جمعیت‌شناسی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی علم‌سنجی ۸۹/۰۲/۱۱ دانلود فایل وزارت عتف
۶۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی مردم‌شناسی ۹۷/۰۶/۱۹ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی علم اطلاعات و دانش‌شناسی - مدیریت اطلاعات ۹۱/۰۶/۱۹ دانلود فایل وزارت عتف
۶۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۶۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری - آمایش شهری ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۶۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری ۹۶/۰۲/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل
۶۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و آمایش محیط ۹۶/۰۲/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف
۶۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - سنجش از دور ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۷۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا مخاطرات محیطی ۹۷/۰۸/۳۰ دانلود فایل وزارت عتف
۷۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی ایران‌شناسی - ایران‌شناسی تاریخ ۸۲/۰۳/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۷۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی تاریخ - تاریخ ایران ‌اسلامی ۷۱/۰۹/۱۵ دانلود فایل وزارت عتف
۷۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی روابط بین‌‌الملل ۹۴/۰۳/۱۶ دانلود فایل دانشگاه یزد
۷۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی علوم‌ سیاسی ۷۵/۰۹/۲۵ دانلود فایل وزارت عتف
۷۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی مطالعات ‌منطقه‌ای ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل دانشگاه تهران
۷۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۸۰/۰۴/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۷۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۷۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - سیستم‌های قدرت
۷۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - کنترل
۸۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - مخابرات سیستم
۸۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
۸۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
۸۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف
۸۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - راه و ترابری
۸۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - ژئوتکنیک
۸۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - سازه
۸۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - مدیریت منابع آب
۸۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - زلزله
۸۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۹۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
۹۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
۹۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - استخراج معدن ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۹۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - اکتشاف معدن
۹۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
۹۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - مکانیک سنگ
۹۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - ژئومکانیک نفت ۹۳/۰۴/۲۲ دانلود فایل وزارت عتف
۹۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ۹۷/۱۰/۲۵ دانلود فایل دانشگاه شهید بهشتی
۹۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی مواد - سرامیک ۶۶/۰۴/۰۶ دانلود فایل وزارت عتف
۹۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی نفت - اکتشاف ۹۵/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۱۰۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در دست تدوین
۱۰۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل دانشگاه یزد
۱۰۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - ساخت تولید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۱۰۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۱۰۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - نگهداری و پایش تجهیزات ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ دانلود فایل دانشگاه شهید بهشتی
۱۰۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی - الیاف ۹۵/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۱۰۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ
۱۰۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی - فناوری
۱۰۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی - پوشاک
۱۰۹ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی و پلیمر مهندسی پلیمر - فراورش ۹۵/۱۲/۱۵ دانلود فایل دانشگاه تهران
۱۱۰ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی و پلیمر مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی ۹۶/۱۰/۲۵ دانلود فایل دانشگاه فردوسی مشهد
۱۱۱ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌ها ۹۵/۰۵/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۱۱۲ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - سیستم‌های کلان
۱۱۳ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
۱۱۴ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - مدیریت پروژه
۱۱۵ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی بیوتکنولوژی کشاورزی ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۱۶ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۱۷ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیزداری - مدیریت حوزه‌های آبخیز
۱۱۸ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۱۹ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی محیط‌ زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۰ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی محیط ‌زیست - آلودگی‌های محیط زیست
۱۲۱ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی محیط‌ زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
۱۲۲ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتی ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۳ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست محیط زیست - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۹۱/۰۴/۱۸ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۴ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک-شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ۹۳/۱۲/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۵ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک ۹۳/۱۲/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۶ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت و کنترل بیابان ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۷ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی برنامه‌ریزی شهری ۹۲/۰۴/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۸ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی برنامه‌ریزی منطقه‌ای ۹۲/۰۴/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۹ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی طراحی شهری ۹۲/۰۴/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳۰ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری معماری و انرژی ۹۱/۰۹/۱۲ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳۱ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری مهندسی معماری ۹۲/۱۲/۱۸ دانلود فایل دانشگاه تهران
۱۳۲ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری مرمت واحیای بناها وبافت‌های تاریخی ۹۱/۰۹/۱۲ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳۳ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه نقاشی نقاشی ۹۲/۰۶/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳۴ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه نقاشی پژوهش هنر ۹۲/۰۶/۳۱ دانلود فایل دانشگاه هنر اصفهان