دسترسی سریع
سرفصل‌های جاری مقطع کارشناسی ارشد (ویرایش اولیه بهار ۱۳۹۹ و آخرین ویرایش تیر ۱۴۰۲)
ردیفپردیس / دانشکده مستقلدانشکده / گروهرشته - گرایشتاریخ آخرین بازبینیسرفصل دروسمرجع بازبینیتوضیحات
۱ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی - شیمی آلی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۲ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی - شیمی تجزیه ۹۷/۰۲/۱۹ دانلود فایل وزارت عتف
۳ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی - شیمی فیزیک ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۴ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی - شیمی معدنی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۵ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی علم داده‌ها ۹۷/۱۲/۱۹ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تربیت مدرس)
۶ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی آمار اقتصادی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ دانلود فایل وزارت عتف
۷ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی آمار - آمار ریاضی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۸ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی - آنالیزعددی ۹۵/۰۳/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۹ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی - بهینه‌‌سازی عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۶
۱۰ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی - ریاضی مالی
۱۱ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی - معادلات‌ دیفرانسیل ‌و سیستم‌های ‌دینامیکی
۱۲ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی محض - آنالیز ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ و عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۵
۱۳ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی محض - جبر ۹۷/۱۰/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ و عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۵
۱۴ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی محض - هندسه - توپولوژی ۶۵/۰۷/۱۲ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ و عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ دانلود فایل دانشگاه اصفهان اجرا در سال ۱۴۰۲
۱۵ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضیات و کاربردها - جبر دانلود فایل
۱۶ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضیات و کاربردها - آنالیز دانلود فایل
۱۷ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضیات و کاربردها - هندسه (توپولوژی) ۶۵/۰۷/۱۲ دانلود فایل
۱۸ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی علوم کامپیوتر - محاسبات علمی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبه
علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی
۱۹ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - اپتیک و لیزر ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۲۰ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
۲۱ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - فیزیک پلاسما
۲۲ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - فیزیک ماده چگال
۲۳ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک - فیزیک هسته‌ای
۲۴ پردیس علوم دانشکده فیزیک هواشناسی ۹۶/۰۶/۲۵ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تهران)
۲۵ پردیس علوم گروه زمین‌شناسی علوم زمین - زمین‌شناسی مهندسی ۹۴/۰۳/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف
۲۶ پردیس علوم گروه زیست‌شناسی ژنتیک ۹۴/۰۷/۱۹ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دانلود فایل دانشگاه گیلان (وزارت عتف) اجرا از سال ۱۴۰۱
۲۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری حسابداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل دانشگاه الزهرا (وزارت عتف)
۲۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم ‌اقتصادی - اقتصاد شهری ۹۶/۰۲/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۸
۲۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم ‌اقتصادی - اقتصاد محیط زیست ۹۴/۰۳/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ و عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۸
۳۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم ‌اقتصادی - اقتصاد نظری ۹۵/۱۱/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۳۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی ۹۵/۰۹/۱۴ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ و عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۸
۳۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی ۹۵/۰۹/۱۴ دانلود فایل وزارت عتف عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۸
۳۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی - اقتصاد مالی اسلامی ۹۵/۰۳/۲۲ دانلود فایل وزارت عتف
۳۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی - بازاریابی ۹۴/۰۴/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۳۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۸
۳۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۸
۳۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۸
۳۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات ۹۴/۰۴/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۳۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی - تولید و عملیات
۴۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره‌وری عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۸
۴۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی ۹۵/۰۱/۲۸ دانلود فایل وزارت عتف
۴۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین ۹۵/۰۱/۲۸ دانلود فایل وزارت عتف
۴۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت مالی ۷۸/۱۱/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ دانلود فایل وزارت عتف (پیشنهاد دانشگاه گیلان) اجرا از سال ۱۴۰۲
۴۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی ۸۰/۱۱/۲۸ دانلود فایل وزارت عتف اجرا فقط برای ورودی‌های ۱۴۰۲
۴۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات تفسیر و علوم قرآن ۸۳/۱۲/۰۸ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ و عدم پذیرش دانشجو
۴۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات علوم قرآن و حدیث ۹۶/۰۲/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تهران) جایگزین رشته تفسیر و علوم قرآن
۴۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات شیعه‌شناسی - جامعه‌شناسی ۸۴/۰۳/۲۱ دانلود فایل وزارت عتف
۴۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات شیعه‌شناسی - کلام ۸۴/۰۳/۲۱ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۹۷/۰۲/۲۰ دانلود فایل دانشگاه ادیان و مذاهب اجرا از سال ۱۴۰۲
۴۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات علوم قرآنی - اعجاز ۹۲/۰۴/۳۰ دانلود فایل وزارت عتف
۵۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی ۷۰/۱۰/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۵۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات معارف قرآن ۷۹/۱۰/۱۸ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ و عدم پذیرش دانشجو
۵۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات نهج‌البلاغه - اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی ۸۰/۰۷/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۵۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی ۹۳/۰۷/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف
۵۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تحقیقات آموزشی ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۵۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی ۹۰/۰۷/۰۴ دانلود فایل وزارت عتف
۵۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی - تمرینات اصلاحی ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۵۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف اجرا از سال ۱۴۰۲
۵۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی روان‌شناسی تربیتی ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۵۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی روان‌شناسی عمومی ۶۶/۰۱/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ دانلود فایل وزارت عتف اجرا از سال ۱۴۰۲
۶۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علم‌سنجی ۸۹/۰۲/۱۱ دانلود فایل وزارت عتف
۶۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علم اطلاعات و دانش‌شناسی - مدیریت اطلاعات ۹۱/۰۶/۱۹ دانلود فایل وزارت عتف
۶۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات آموزش زبان انگلیسی ۹۵/۰۶/۰۸ دانلود فایل وزارت عتف
۶۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات‌ انگلیسی ۷۱/۰۹/۱۵ دانلود فایل وزارت عتف
۶۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات ادبیات عربی ۹۶/۱۱/۱۱ دانلود فایل وزارت عتف
۶۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی ۹۵/۱۲/۱۰ دانلود فایل وزارت عتف
۶۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری ۹۲/۰۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تربیت مدرس) اجرا از سال ۱۴۰۲
۶۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جامعه‌‌شناسی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جمعیت‌شناسی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۷۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۷۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی مردم‌شناسی ۹۷/۰۶/۱۹ دانلود فایل دانشگاه یزد
۷۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۷۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری - آمایش شهری ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
۷۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری – برنامه‌ریزی مقصد
جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری – برنامه‌ریزی رویداد و خدمات سفر
۹۶/۰۲/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل
۷۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و آمایش محیط ۹۶/۰۲/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ دانلود فایل وزارت عتف اجرا از سال ۱۴۰۲
۷۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - سنجش از دور ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۷۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا مخاطرات محیطی ۹۷/۰۸/۳۰ دانلود فایل وزارت عتف
۷۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی ایران‌شناسی - ایران‌شناسی تاریخ ۸۲/۰۳/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۷۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی تاریخ - تاریخ ایران ‌اسلامی ۷۱/۰۹/۱۵ دانلود فایل وزارت عتف
۸۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی روابط بین‌‌الملل ۹۴/۰۳/۱۶ دانلود فایل دانشگاه یزد
۸۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی علوم‌ سیاسی ۹۹/۱۲/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تربیت مدرس)
۸۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی مطالعات ‌منطقه‌ای - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تهران)
۸۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۸۰/۰۴/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۸۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۸۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - سیستم‌های قدرت منسوخ
۸۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - کنترل منسوخ
۸۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - مخابرات سیستم منسوخ
۸۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - مخابرات میدان و موج منسوخ
۸۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق - سیستم‌های الکترونیک دیجیتال منسوخ
۹۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۹۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - راه و ترابری ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۹۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - ژئوتکنیک ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۹۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - سازه ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۹۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - مدیریت منابع آب ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۹۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران - زلزله ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۹۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ دانلود فایل دانشگاه فردوسی مشهد
۹۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ دانلود فایل دانشگاه فردوسی مشهد اجرا از سال ۱۴۰۲
۹۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ دانلود فایل دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا از سال ۱۴۰۲
۹۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۱۰۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
۱۰۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
۱۰۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - مکانیک سنگ
۱۰۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن - ژئومکانیک نفت ۹۳/۰۴/۲۲ دانلود فایل وزارت عتف
۱۰۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ۹۷/۱۰/۲۵ دانلود فایل دانشگاه شهید بهشتی
۱۰۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی مواد - سرامیک ۶۶/۰۴/۰۶ دانلود فایل وزارت عتف
۹۹/۰۴/۳۰ دانلود فایل دانشگاه تربیت مدرس اجرا از سال ۱۴۰۱
۱۰۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی نفت - اکتشاف ۹۵/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۱۰۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در دست تدوین عدم پذیرش دانشجو
۱۰۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل دانشگاه یزد
۱۰۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - ساخت و تولید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۱۱۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۱۱۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - نگهداری و پایش تجهیزات ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه شهید بهشتی)
۱۱۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی - الیاف ۹۵/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۷
۱۱۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ
۱۱۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی - فناوری نساجی
۱۱۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی - پوشاک
۱۱۶ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی و پلیمر مهندسی پلیمر - فراورش ۹۵/۱۲/۱۵ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تهران)
۱۱۷ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی و پلیمر مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی ۹۶/۱۰/۲۵ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه فردوسی مشهد)
۱۱۸ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌ها ۹۵/۰۵/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ و عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۲
۱۱۹ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - سیستم‌های کلان منسوخ و عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۲
۱۲۰ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
۱۲۱ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - مدیریت پروژه
۱۲۲ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - سیستم‌های تولید و خدمات(جایگزین رشته مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌ها) ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۳ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع - مدل‌سازی سیستم‌ها و تحلیل داده‌ها(جایگزین رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های کلان)
۱۲۴ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی بیوتکنولوژی کشاورزی ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۵ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاک ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۶ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیز - مدیریت حوزه‌های آبخیز
۱۲۷ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
۱۲۸ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی محیط‌ زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲۹ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی محیط ‌زیست - آلودگی‌ محیط زیست
۱۳۰ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی محیط‌ زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
۱۳۱ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتی ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳۲ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست محیط زیست - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۹۱/۰۴/۱۸ دانلود فایل وزارت عتف عدم پذیرش دانشجو
محیط زیست - برنامه‌ریزی محیط زیست
۱۳۳ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک-شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ۹۳/۱۲/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف اجرا از سال ۱۴۰۲
۱۳۴ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف اجرا از سال ۱۳۹۷
۱۳۵ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت منایع خاک-منابع خاک و ارزیابی اراضی
۱۳۶ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت و کنترل بیابان ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳۷ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی برنامه‌ریزی شهری ۹۲/۰۴/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳۸ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی برنامه‌ریزی منطقه‌ای ۹۲/۰۴/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳۹ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی طراحی شهری ۹۲/۰۴/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه شهید بهشتی) اجرا از سال ۱۴۰۱
۱۴۰ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری معماری و انرژی ۹۱/۰۹/۱۲ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۱ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری مهندسی معماری ۹۲/۱۲/۱۸ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تهران)
۱۴۲ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری مرمت واحیا ابنیه وبافت‌های تاریخی ۹۱/۰۹/۱۲ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۳ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه نقاشی نقاشی ۹۲/۰۶/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۴ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه نقاشی پژوهش هنر ۹۲/۰۶/۳۱ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه هنر اصفهان)