دسترسی سریع
بخشنامه‌ها و فرم‌ها
درخواست بازبینی جزئی
فرم درخواست
درخواست بازبینی کلی
فرم درخواست اولیه
فرم درخواست
فرمت برنامه پیشنهادی برای مقطع کارشناسی (دانشگاه یزد)
فرمت برنامه پیشنهادی برای مقاطع تحصیلات تکمیلی (دانشگاه یزد)
فرمت یک درس
نمودار گردش مراحل عملیات بازنگری برنامه درسی
درخواست ایجاد رشته
گزارش توجیهی
جدول تخصیص دروس
لیست اعضای هیأت علمی مورد نیاز