دسترسی سریع
قوانین و آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌های مصوب دانشگاه
دستورالعمل اجرایی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد مصوب سال ۱۳۹۹
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد
شیوه‌نامه آموزش‌های مهارتی
آیین‌نامه‌های وزارت عتف
آیین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‎ریزی درسی به دانشگاه‎ها
دستورالعمل چارچوب تدوین و بازنگری برنامه درسی
شاخص اعضای هیأت علمی برای ایجاد رشته
تجمیع گرایش‌های دکتری