دسترسی سریع
قوانین و آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌های مصوب دانشگاه
شیوه‌نامه اجرایی طرح تعاون در دانشگاه یزد
دستورالعمل اجرایی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد مصوب سال ۱۳۹۹
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد
شیوه‌نامه آموزش‌های مهارتی
آیین‌نامه‌های وزارت عتف
آیین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‎ریزی درسی به دانشگاه‎ها
دستورالعمل چارچوب تدوین و بازنگری برنامه درسی
شاخص اعضای هیأت علمی برای ایجاد رشته
تجمیع گرایش‌های دکتری