دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | برنامه‌ریزی توسعه و آمایش | افراد | کارکنان
t.sharifi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31232963
کارشناس برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی