دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | مرکز استعدادهای درخشان | پذیرش بدون آزمون | نتایج پذیرش بدون آزمون
نتایج پذیرش بدون آزمون
دکترا
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰(سهمیه خارج از دانشگاه)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰(سهمیه داخلی)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ (سهمیه خارج از دانشگاه)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ (سهمیه داخلی)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷