دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | مرکز استعدادهای درخشان | پذیرش بدون آزمون | نتایج پذیرش بدون آزمون

شما می‌توانید جهت مشاهده فرم الف، فرم انصراف و دیگر فرم‌ها به منوی بخشنامه‌ها و فرم‌های پذیرش بدن آزمون مراجعه نمایید.

دکترا
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع دکترا سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲(سهمیه خارج از دانشگاه)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲(سهمیه داخلی)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱(سهمیه خارج از دانشگاه)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱(سهمیه داخلی)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰(سهمیه خارج از دانشگاه)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰(سهمیه داخلی)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ (سهمیه خارج از دانشگاه)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ (سهمیه داخلی)
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸
اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷