لینک های ضروری
معرفی مرکز استعدادهای درخشان

معرفی مرکز استعدادهای درخشان

چشم‌انداز بیست ساله کشور افق جدیدی را بر این کشور پهناور گشوده است. این افق جدید لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد در عرصه فعالیت‌های متنوع را در دنیای متحول و شتابان امروز بیش از پیش مطرح می‌کند. یکی از اهداف چشم‌انداز بیست ساله کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در این رهگذر سعی دارد در حد توان شرایط و تمهیدات مناسبی برای مخاطبین خود فراهم نماید. این مخاطبین عبارتند از افرادی که توانسته‌اند با سعی و کوشش فراوان و استفاده بهتر از منابع و فرصت‌های خدادادی در یک گرایش و رشته مشخص از بین جامعه آماری محدود مراتب و درجات بهتری را نسبت به سایرین کسب نمایند. شاید واژه‌ای چون استعدادهای درخشان برای این مرکز و مخاطبانش واژه‌ای کاملا بامسما نباشد. چه اینکه استعداد نعمتی خدادادی است و دلیلی برای خاص بودن تلقی نمی‌شود؛ اما سعی و کوشش توأم با امید و استفاده از فرصت‌ها نعمتی از نعمت‌های خداوند است که شاید برخی بیشتر قدر آن می‌دانند و بنابراین در مرتبه خاص تر از دیگران قرار می‌گیرند. از طرف دیگر ما بر این عقیده هستیم که تمهیدات و شرایط ایجاد شده در این مرکز زمینه‌ای است برای گشایش امور مخاطبین این مرکز و سعی و تلاش بهتر و خدمت گرانقدرتر به مخلوقات خداوند. لذا نگاه ما به «مرکز استعدادهای درخشان» و «انجام وظیفه» ما در این مرکز از حیث مبنا و غایت کار نگاهی است بسیار متعالی. «تلاش در کمک به بهترین‌ها برای اینکه آنان بتوانند بهترین کمک‌ها را در آینده به دیگران ارائه دهند» مطمئنا فرهنگ اصیل و «اسلامی و ایرانی» ما شایستگی‌اش بیش از این‌ها است. به امید روزی که بهترین موجود هستی - همان که بنده‌ترین بنده خداست - لبخند رضایت بر کوشش‌های ناچیز ما هدیه دهد.

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد در مقطع دکترا نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸
راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون در مقطع دکترا
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد در مقطع کارشناسی ارشد نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌های کشور در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸
راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد (تمدید تا تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۷)
اصلاحیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
پژوهانه
شیوه‌نامه توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد
لیست اسامی دانشجویان مشمول جوایز آئین‌نامه توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۷-۹۸