دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | مرکز استعدادهای درخشان | افراد | رئیس
زلفا زینل‌پور یزدی

زلفا زینل‌پور یزدی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات سیستم
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس مرکز استعدادهای درخشان
13951398دانشگاه یزدمشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
13921394دانشگاه یزدمعاون دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری پیشرفته مخابرات
کدگذاری کانال
مخابرات دیجیتال
مدارهای الکتریکی
سیگنال ها و سیستم ها
احتمال مهندسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبكه هاي مخابراتي ماوراي نسل 5 با تاكيد بر روي تحرك كاربران و شبكه هاي وسيله نقليه

اطلاعات تماس

zeinalpour [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zeinalpour ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۳
31232387 - ۳۱۲۳4485 38200144
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)