دسترسی سریع
معرفی مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی

معرفی مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی

هم‌زمان با طرح ایجاد دوره‌های شبانه موضوع تبصره ۴۸ قانون برنامه اول توسعه از سال ۱۳۶۹ به ‌منظور ارتقای سطح دانش عمومی و بسط و اشاعه دانش در بین اقشار مختلف اجتماع، دانشگاه یزد ابتدا با پذیرش دانشجو در رشته عمران و به مرور در رشته‌های دیگر پاسخگوی تقاضای روزافزون اجتماعی به آموزش عالی بوده‌ است و در کنار انجام این رسالت دانشگاه یزد به ‌عنوان دانشگاه مادر استان یزد و برخوردار از امکانات و ظرفیت‌های آموزشی وسیع، در صدد توسعه خدمات آموزشی خود به گستره آموزش‌های الکترونیکی می‌باشد.

وظایف و عملکرد این گروه متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

امور مربوط به دانشجویان شهریه پرداز

پذیرش دانشجو به ‌صورت تک‌‌‌‌‌درس

برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن‌خدمت برای سازمان‌های دولتی، غیر‌دولتی و سایر ارگان‌ها

برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز جامعه به ‌صورت موردی

آموزش‌های مجازی