دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی | امور شهریه | شهریه
شهریه

جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۸-۹۹
جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۷-۹۸
جدول شهریه دانشجویان غیرایرانی در سال ۹۷
جدول شهریه مقاطع مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۷- ۹۶
جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۶ -۹۵