لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی | افراد | رئیس
حمید‌رضا میرزایی

حمید‌رضا میرزایی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه شهید باهنر کرمانحسابداری
کارشناسی ارشد13781380دانشگاه تهرانحسابداری
کارشناسی13731377دانشگاهه یزدریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
13851390دانشگاه یزدمدیر گروه حسابداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تصمیم‌گیری در مسایل مالی
حسابداری مدیریت
حسابداری مالیاتی
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 1، ۲
حسابداری میانه ۱، ۲
حسابداری صنعتی ۱، ۲، ۳
اصول حسابداری ۱، ۲، ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
حسابداری مالیاتی
مدیریت مالی
حسابداری مدیریت

اطلاعات تماس

hmirzaei [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hmirzaei
ساختمان استقلال، اتاق ۳۰۶
31233698 38209831