دسترسی سریع
m.azadi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدي روشن
31233098
کارشناس مسئول مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی
38212794
m.ashjari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233042 - 31234027
کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی
38212794