دسترسی سریع

تقویم آموزشی

برای مشاهده و دانلود تقویم آموزشی دانشگاه به لینک‌های زیر بروید.
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه یزد (نسخه ویرایش‌شده)
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه یزد (نسخه ویرایش‌شده)
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه یزد (نسخه ویرایش‌شده)
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه یزد (نسخه ویرایش شده)
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه یزد (نسخه ویرایش شده)
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه یزد (نسخه ویرایش شده)
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه یزد (نسخه ویرایش شده)
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه یزد (ویژه دانشجویان)
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم ۹۷-۹۸ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۸ -۹۷ دانشگاه یزد