دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | سایر | ترفیع
ترفیع

ترفیع

بررسی و امتیاز‌دهی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای محترم هیأت ‌علمی دانشگاه براساس آیین‌نامه اعطای ترفیع سالیانه برعهده کمیته ترفیع زیر نظر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است. این کمیته بر‌اساس درخواست‌ها هر ماه یک‌بار با حضور معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی و یک نفر نماینده ریاست دانشگاه برگزار می‌گردد.


دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی مصوب ۹۸/۱۱/۱۶ (جدید)
شیوه نامه اجرایی اعطای ترفیع ۹۸/۱۱/۱۶ (جدید)
دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
شیوه‌نامه اجرایی اعطای ترفیع
لیست فعالیت‌های پژوهشی ترفیع
لیست فعالیت‌های اجرایی ترفیع
عناوین فعالیت‌های اجرایی مصوب هیأت رئیسه