دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | افراد | مشاور معاون
وحید ابوطالبی

وحید ابوطالبی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق (بیوالکتریک)
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1401-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برق
1395-دانشگاه یزدعضو شورای آموزشی دانشگاه
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
13941395دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه برق مخابرات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش سیگنال‌های دیجیتال (DSP)
پردازش سیگنال‌های حیاتی (BSP)
مدارهای الکتریکی ۱
مدار منطقی
مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پردازش سيگنال هاي حياتي (Biological Signal Processing)
سيستم هاي واسط مغز و كامپيوتر (Brain-Computer Interface)
ساخت تجهيزات پزشكي و توانبخشي

اطلاعات تماس

abootalebi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abootalebi/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۹
31232398 38200144
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)