دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره کارگزینی | رئیس
f.sahafnia [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233474
رئیس اداره کارگزینی
38209818