دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره کارگزینی
معرفی اداره کارگزینی

معرفی اداره کارگزینی

وظایف اداره کارگزینی

 • انجام کلیه مراحل استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی اعضای هیأت‌ علمی و غیر هیأت‌ علمی از قبیل اخذ مجوز استخدام تشکیل پرونده، مکاتبات اداری داخلی و خارج سازمان، صدور و تکمیل مجوزهای قانونی و تنظیم فرم‌های مربوط تا حصول نتیجه نهایی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه
 • جذب و انجام کلیه مراحل مربوط به صدور احکام جهت مشمولان وظیفه در حدود قوانین و مقررات نیروهای مسلح
 • تهیه و تنظیم و صدور احکام کارگزینی از جمله انتصاب، افزایش حقوق، ارتقای طبقه و رتبه، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع، ماموریت، فرصت مطالعاتی، انتقال دائم، مرخصی بدون حقوق، برقراری حق مدیریت،حق اولاد و عائله‌مندی
 • بررسی و محاسبه قرارداد حق‌التدریس اعضای هیأت‌ علمی
 • تهیه ابلاغ‌های مدیریتی، تقدیر و تشکر
 • محاسبه و اعلام کمک‌هزینه ازدواج و کمک‌هزینه فوت و ارسال به امور مالی جهت پرداخت
 • بررسی و کارشناسی پرونده و جمع‌آوری و انتقال و احتساب سوابق رسمی و غیر رسمی کارکنان و اعضای هیأت ‌علمی جهت سنوات قابل قبول برای بازنشستگی بابت برقراری حقوق بازنشستگی، مستمری وظیفه‌بگیران و وراث و صدور احکام بازنشستگی و وظیفه و ارسال آن‌ها به سازمان بازنشستگی جهت تأیید و تحویل احکام تأییدشده از سازمان بازنشستگی کشوری به بازنشستگان
 • تهیه گزارشات پرسنلی و ارائه به سایر قسمت‌ها جهت رفع نیازهای اداری از قبیل نظارت، ارزیابی، ارزشیابی، گزینش، امور مالی، کمیته تخلفات اداری و...
 • محاسبه و اعلام پاداش خدمت و مانده مرخصی جهت پرداخت به بازنشستگان
 • تهیه و درج اطلاعات افراد بازنشسته از طریق سایت سازمان بازنشستگی
 • همکاری با امور مالی دانشگاه و سازمان بازنشستگی کشوری جهت پرداخت معوقات به اشخاص حقوقی و حقیقی
 • انجام کلیه عملیات حضور و غیاب، اضافه‌کاری، مرخصی، ماموریت اداری
 • تهیه گزارش اضافه‌کاری، کسر کار و مرخصی از ساعت ثبت اطلاعات حضور و غیاب و ارسال آن به واحدها و استخراج مانده مرخصی کارکنان
 • برنامه‌ریزی و انجام امور در جهت ایجاد تسهیلات لازم نظیر فوق برنامه‌های فرهنگی، سفرهای زیارتی، تفریحی و علمی و ...
 • صدور معرفی‌نامه به متقاضیان جهت اخذ وام بانکی براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه
 • ثبت و اندیکس و چاپ مکاتبات به‌ منظور ثبت و ضبط در پرونده‌ها و کلاسه مربوطه جهت تسهیل دسترسی به آن‌
 • نگهداری و طبقه‌بندی و به نظم در آوردن پرونده‌ها و زونکن‌ها و اسناد مکاتبات کارگزینی
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 • پاسخ به ارباب رجوع