دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره کارگزینی | ویژه اعضای غیر هیئت علمی | هیئت اجرایی
هیئت اجرایی
دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیئت علمی موضوع ماده ۲۴ آئین نامه استخدامی دانشگاه یزد
دستورالعمل اجرایی مواد۵۵ تا ۶۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه یزد
دستورالعمل اجرایی تهیه لباس کارکنان دانشگاه
دستورالعمل ارتقا رتبه اعضای غیر هیئت علمی
فرم‌های نهایی ارتقا رتبه اعضای غیر هیئت علمی
فرم جدید گزارش موردی و اثربخش
فرم جدید انتقال تجربیات موثر
ضوابط ادامه تحصیل و احتساب مدرک تحصیلی بالاتر اعضای غیرهیئت علمی
جدول گروه‌بندی دانشگاه‌ها